×
1 Izvēlieties EITC/EITCA sertifikātus
2 Mācieties un kārtojiet tiešsaistes eksāmenus
3 Sertificējiet savas IT prasmes

Apstipriniet savas IT prasmes un kompetences saskaņā ar Eiropas IT sertifikācijas sistēmu no jebkuras vietas pasaulē pilnībā tiešsaistē.

EITCA akadēmija

Eiropas IT sertifikācijas institūta digitālo prasmju atestācijas standarts, kura mērķis ir atbalstīt digitālās sabiedrības attīstību

FORGOT JŪSU ZIŅAS?

IZVEIDOT KONTU

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA

STARPTAUTISKĀ VADĪTĀJU NEATKARĪGĀ, ES PAMATINĒTA IT SERTIFIKĀCIJAS STANDARTA STARPTAUTISKĀS IZPLATĪŠANAS DIGITĀLĀS PRASMES

EITCA AKADĒMIJA

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA

EIROPAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU SERTIFIKĀCIJAS AKADĒMIJA - EIROPAS DIGITĀLĀS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS ATBALSTS

EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJA

IESKAITOT 12 EITC PROGRAMMAS

EITCA/IS IT DROŠĪBAS SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMA, DAĻA NO EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJAS

JŪSU TĪMEKĻA Dizaina prasmes
DESERVE LABĀK

GALVENĀS PRAKTISKĀS ZINĀŠANAS
UN APSTIPRINIET to Briselē, ES

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA TĪMEKĻU DIZAINAM, TAGAD PILNĪGI TĪKLĀ

EITCA/CG DATORU GRAFIKA

AR 10 EITC PROGRAMMĀM

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJAS AKADĒMIJA DATORGRAFIKAS PROFESIONĀLIEM

ATRAST SAVU PRASMJU NĀKOTNI

PĀRBAUDIET PIEMĒROTĀS EITC SERTIFIKĀCIJAS UN IEGŪJIET VIENU TĪKLI

APSTIPRINIET SAVU EKSPERTI TOMMOROWAS TĀS LAUKOS, KĀ INFORMĀCIJA PAR KVANTU, UN ŠODIEN IEVĒROJIET SAVU KARJERU

Iegūstiet VR 3D dizaina dizainu

JAUNAS PRASĪBAS TURPMĀKĀS GENERĀCIJAS CG DIZAINAM

PIEVIENOTIES EITCA/CG AKADĒMIJAI ŠODIEN UN PIEEJIET GOOGLE VIRTUĀLĀS REALITĀTES DIZAINA SERTIFIKĀCIJU GOOGLE TILTBRUSH

LABINĀT UN FORMĀLI APSTIPRINĀT SAVU
PROJEKTU VADĪBAS PRASMES

EIROPAS EITC/EITCA SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

PALIELINIET SAVU KARJERU VADĪBAS LĪMENĪ

PREV
NEXT

Mācieties un praktizējieties tiešsaistē

Sekojiet tiešsaistes atvērtās piekļuves materiāliem, gatavojoties eksāmeniem. Nav stundu stundu, un jūs mācāties, kad varat, lai iegūtu savu digitālo sertifikātu.

 • Dotie EITCA akadēmijas grupām piešķir attiecīgos EITC sertifikātus
 • Katra EITC sertifikācijas programma atbilst 15 stundu saturam
 • Katra EITC sertifikācijas programma nosaka attiecīgā tiešsaistes eksāmena darbības jomu
 • Mācību programma pieejama īpašā tiešsaistes platformā ar piekļuvi didaktikai visu diennakti
 • Praksē un praktiskā darbībā jums tiks norādīta pieeja attiecīgajai programmatūrai un rīkiem

Iegūstiet EITC/EITCA sertifikātu

Pēc sagatavošanās jūs pilnībā nokārtojat EITC tiešsaistes eksāmenu un nopelnījat EITC sertifikātu. Pēc visu EITC eksāmenu nokārtošanas akadēmijā jūs nopelnāt EITCA sertifikātu.

 • Nopelniet personīgos EITC un EITCA akadēmijas sertifikātus
 • Piekļūstiet visaptverošai digitālai validācijai un detalizētiem papildinājumiem
 • EITCA sertifikāta iegūšana nozīmē, ka jums ir arī visi attiecīgie EITC sertifikāti
 • Visi sertifikāti, kas izdoti un apstiprināti Briselē digitālā veidā
 • Visi sertifikāti tiek pastāvīgi pārvaldīti un digitāli apstiprināti EITCI

Attīstiet savu karjeru

Eiropas IT sertifikāts kopā ar visiem papildu dokumentiem un e-validāciju nodrošina formālu jūsu digitālo prasmju apliecinājumu.

 • Parādiet savas digitālās prasmes savā e-CV
 • Iepazīstiniet tos ar darbuzņēmēju vai darba devēju
 • Pierādiet savu profesionālo izaugsmi IT jomā
 • Parādiet savu darbību starptautiskajā izglītībā un sevis attīstībā
 • Atrodiet vēlamo darba vietu, saņemiet paaugstinājumu vai atrodiet jaunus līgumus
 • Pievienojieties Eiropas IT profesionāļu kopienai EITCI Cloud

Projektu vadība - eMarketings - datu bāzes

Interneta tehnoloģijas - Birojs - Teledarbs

Mūsdienu kriptogrāfija - tīklu drošība

EITCA/CG DATORU GRAFIKA

Jūsu profesionālajām grafiskā dizaina prasmēm tiešsaistes sertifikācija ES. Pieejams visā pasaulē 80% maksas samazinājums ar EITCI DSJC subsīdiju.

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA
& TAGAD PIEEJAMA GLOBĀLI

EITCI institūta misija ir izplatīt izstrādāto Eiropas IT sertifikācijas standartu visā pasaulē ar ievērojami samazinātām lokalizācijas un ekonomiskām barjerām EITCA akadēmijas starptautiskajā un pilnībā tiešsaistes izdevumā.

Oficiāli apstipriniet savas IT kompetences ar EITC/EITCA sertifikātiem, kas izsniegti Briselē un izstrādāti sadarbībā ar ekspertiem, pedagogiem un praktiķiem viņu attiecīgajās digitālajās specializācijas jomās.

Izglītības un prasmju atestācija Eiropā tuvojas jaunam savienojamības līmenim ar mērķi atbalstīt indivīdus konkurēt pasaules mērogā. Izmantojiet ES digitālo prasmju apliecinājumu.

LABĀKIE IEMESLI, LAI DALĪTU EITCA AKADĒMIJĀ

Zemāk jūs varat atrast kopsavilkumu par priekšrocībām, ko jūs varētu apsvērt, piedaloties EITCA akadēmijā.

ATZĪTA IT SERTIFIKĀCIJA

Briselē izsniegtais Eiropas IT sertifikāts ir kompetences sertifikāta standarts, kas izstrādāts un izplatīts kopš 2008. gada

ATTIECĪBĀ UZ DATUMU CURRICULUM

Mācību programmu ar paaugstināšanas pakāpi, sākot no iesācējiem līdz profesionāļiem, iespējams pabeigt pat 1 mēneša laikā

Elastīga ATTĪSTĪGĀ MĀCĪBA

Pilnībā tiešsaistes sertifikācijas procedūra ar tiešsaistes konsultācijām un attālinātiem izmeklējumiem - mācieties no jebkuras vietas jebkurā laikā

VISPĀRĒJO PRASMJU APLIECINĀJUMS

Jūsu EITCA akadēmijas sertifikāts ar pielikumu un visi attiecīgie EITC sertifikāti, kas izsniegti Briselē, lai apstiprinātu savas prasmes

PRAKSE AR PROGRAMMATŪRU

Praktiska darbība attiecīgajā programmatūrā ar piekļuvi izmēģinājumiem kā daļu no sagatavošanās sertifikācijas procedūras praktiskajiem elementiem

30 DIENU ATMAKSAS80% EITCI SUBSĪDIJA

Pilna atmaksa attiecas uz dalībniekiem 30 dienu atmaksas periodā, kas pagarina ES Patērētāju tiesību direktīvu saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu noteikumiemAttiecas uz visiem dalībniekiem, samazinot EITCA akadēmijas maksu par 80% uz € 220 EITCI subsīdijā, atbalstot Eiropas Komisijas digitālo prasmju un darbavietu koalīciju

TOMMOROW IZGLĪTĪBA, ŠODIEN

Tālmācība un tālmācība dod brīvību piekļūt EITC/EITCA sertifikācijai no jebkuras vietas un jebkurā laikā par daļu no izmaksām, kas saistītas ar stacionāro izglītību Briselē. Kvalitatīvu digitālo prasmju un IT kompetenču attīstība ne tikai uzrunā jūs personīgi, bet arī daļēji veicina informācijas sabiedrības izaugsmi visā pasaulē, veicinot digitālo globālo tirgu un rītdienas ekonomiku. Tā nav tikai jūsu nākotne. Tā ir ES un pasaules nākotne.

EITCI institūts
EITCA akadēmija veido virkni ar tematiku saistītu EITC sertifikācijas programmu, kuras var pabeigt atsevišķi, kas atbilst industriālā līmeņa profesionālo IT prasmju atestācijas standartiem. Gan EITCA, gan EITC sertifikāti ir svarīgs apliecinājums turētāja attiecīgajām IT zināšanām un prasmēm, dodot cilvēkiem iespēju visā pasaulē, sertificējot viņu kompetences un atbalstot viņu karjeru. Eiropas IT sertifikācijas standarta, ko EITCI institūts izstrādā kopš 2008. gada, mērķis ir atbalstīt digitālo pratību, izplatīt profesionālās IT kompetences mūžizglītībā un cīnīties pret digitālo atstumtību, atbalstot cilvēkus ar invaliditāti, kā arī cilvēkus ar zemu sociāli ekonomisko stāvokli un pirms augstākās izglītības jauniešiem. Tas atbilst Digitālās programmas Eiropai politikas pamatnostādnēm, kas noteiktas tās pīlārā par digitālās pratības, prasmju un iekļaušanas veicināšanu.
Galvenais jautājums, kas jums jāuzdod sev, irKo jūs vēlaties sasniegtInformācijas tehnoloģija ir tikai līdzeklis, lai to izdarītuUn EITCA akadēmija ir šeit, lai palīdzētu jums IT jomā

EITCA AKADĒMIJAS DALĪBNIEKU ATZINUMI

"Ir ļoti svarīgi, lai apmācība ļautu iegūt starptautisku sertifikātu, kaut arī mācīšanās un eksāmens ir attālināti ... Es domāju, ka šādiem kursiem vajadzētu būt populārākiem."

MARIE

TOULOUSE, FRANCIJA
"Daudz aprakstu. Augsta līmeņa izglītība. Iespēja konsultēties ar pasniedzējiem. Satura skaidrība."

CARL

GOTENBURGA, ZVIEDRIJA

MĪTS

NEW YORK, ASV
"Man ļoti patika apmācības programma, tā man deva jaunu skatījumu uz datorgrafiku."

KĀDA, JA NEVARAT GATAVOT EITC/EITCA SERTIFIKĀCIJU?

Nekā neatklājiet starptautisku un bezmaksas standartu, lai prezentētu savas IT prasmes modernā e-CV formā ar personīgo digitālās kompetences sertifikātu (DLC) - lai papildinātu savu tradicionālo CV.

SŪTĪT EITCI SUBSIDIJAS KODU SAVAM E-pastam

EITCI DSJC subsīdijas kods atceļ 80% no maksas par EITCA akadēmijas sertifikātiem ierobežotā vietu skaitā. Subsīdijas kods ir automātiski piemērots jūsu sesijai, un jūs varat turpināt savu izvēlēto EITCA akadēmijas sertifikācijas pasūtījumu. Tomēr, ja vēlaties nepazaudēt kodu un saglabāt to vēlākai lietošanai (pirms termiņa beigām), varat to nosūtīt uz savu e-pasta adresi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka EITCI DSJC subsīdija ir derīga tikai tās atbilstības periodā, t līdz XNUMX. gada beigām . EITCI DSJC subsidētās vietas EITCA akadēmijas sertifikācijas programmām attiecas uz visiem dalībniekiem visā pasaulē. Uzziniet vairāk par EITCI DSJC ķīla.