×
1 Izvēlieties EITC/EITCA sertifikātus
2 Mācieties un kārtojiet tiešsaistes eksāmenus
3 Sertificējiet savas IT prasmes

Apstipriniet savas IT prasmes un kompetences saskaņā ar Eiropas IT sertifikācijas sistēmu no jebkuras vietas pasaulē pilnībā tiešsaistē.

EITCA akadēmija

Eiropas IT sertifikācijas institūta digitālo prasmju atestācijas standarts, kura mērķis ir atbalstīt digitālās sabiedrības attīstību

FORGOT JŪSU ZIŅAS?

IZVEIDOT KONTU

Izvēlieties savu sertifikātu

Izvēlieties EITC/EITCA sertifikācijas programmu, kas jūs interesē, un sāciet 10 dienu bezmaksas izmēģinājumu.

Piekļūstiet programmai

Sekojiet savai e-apmācības programmai, praktizējiet, sagatavojiet un pilnībā piekļūstiet e-testiem.

Get Sertificēts

Nopelniet EITC/EITCA sertifikātu, kas ir ES atzīts IT kompetences sertifikāts.

Uzziniet par EITC/EITCA sertifikātiem

EITCA akadēmija, Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija ir starptautiska IT kompetenču sertifikācijas programma, kuras pamatā ir Eiropas IT sertifikācijas (EITC) standarts, kuru kopš 2008. gada izstrādā un izplata Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts Briselē (EITCI institūts, sertifikācija ķermenis).

EITCA akadēmija ir pilnībā ieviesta tiešsaistē, lai mazinātu fiziskos un ekonomiskos šķēršļus, kas kavē piekļuvi formālam digitālo prasmju apliecinājumam. Gan mācību, gan eksāmenu metodikā ir iekļauta digitāli atbalstīta attālināta forma. EITCA akadēmiju veido EITC un EITCA Sertifikācijas programmas. Tas ir pieejams kā ES bāzēta ietvars personu profesionālo IT kompetenču oficiālai apliecināšanai, kas ir starptautiski atzīta un tādējādi nodrošina IT prasmju atzīšanu neatkarīgi no valstspiederības, pamatojoties uz sertifikācijas dokumentiem, ko digitāli izsniedz un pārbauda trešās puses EITCI institūtā. Plašāku informāciju par EITC/EITCA sertifikācijas pārvaldes iestādi var atrast attiecīgajā vietnē EITCI institūta lapas.

EITCA akadēmija veido starptautisku IT kompetenču sertifikācijas ietvaru, kas pēc savas attīstības līmeņa sarežģītības un mācību programmu satura ziņā ir salīdzināma ar augstākās pēcdiploma izglītības un profesionālās nozares apmācību apvienojumu. Tas ir pieejams ES un ārzemēs tikai tālmācības un tālpārbaudījumu formā, tādējādi ļaujot gan ES, gan trešo valstu pilsoņiem viegli piekļūt oficiālam apliecinājumam par savām profesionālajām IT kompetencēm un prasmēm no Briseles ar atestācijas standartu, kas balstīts uz Eiropas IT. Sertifikācijas sistēma bez fiziskas klātbūtnes un tikai ar nelielu daļu izmaksu, kas saistītas ar stacionārām ES vai starptautiskām digitālo prasmju sertifikācijas programmām. Programmas izplatīšanu galvenokārt virza un atbalsta EITCI institūts, kura uzdevums ir veicināt digitālo pratību, mūžizglītību, digitāli iespējotu pielāgošanos un novērst digitālo atstumtību, kā arī censties izveidot augstas kvalitātes atsauces līmeni sertificētam IT. prasmes Eiropas Savienībā, tādējādi īstenojot Eiropas Komisijas politikas pamatnostādnes, kas noteiktas Digitālā programma Eiropai saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” (saskaņā ar EK DAE digitālās kompetences, prasmju un iekļaušanas pīlāra veicināšanu).

EITCA akadēmija ir daļa no Eiropas IT sertifikācijas sistēmas, saskaņā ar kuru ir pieejamas divu veidu sertifikācijas programmas:

 1. Individuālas EITC programmas ar 15 stundu mācību programmu, piemēram, EITC/IS/WSA Windows Server Administration u.c.
 2. EITCA akadēmijas programmas, kas grupē vairākas (parasti 12) EITC programmas specializētā IT lietojumprogrammu jomā. Piemēram, EITCA/IS IT drošības akadēmija (180 stundu mācību programma 12 atbilstošās EITC programmās, kas koncentrējas uz kiberdrošību), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Mākslīgā intelekta akadēmija vai EITCA/CG Datorgrafikas akadēmija (arī grupējot attiecīgās EITC programmas, koncentrējoties uz atbilstošās digitālo prasmju jomas).

Nav priekšnoteikumu uzņemšanai nevienā no Eiropas IT sertifikācijas programmām (vai nu EITC, ne EITCA akadēmijas programmām).

Katra EITCA akadēmijas programma un visas tās Eiropas IT sertifikācijas (EITC) programmas ir pilnībā autonomas. Nav nepieciešamas nekādas priekšzināšanas, lai uzsāktu un pabeigtu kādu no šīm sertifikācijas programmām, jo ​​to mācību programmas un atsauces video un tekstuālie didaktiskie materiāli aptver attiecīgās tēmas pilnībā un no paša sākuma. Visi dalībnieki var padziļināti apgūt mācību programmas, kas aptver visaptverošus video didaktiskos materiālus, kas pieejami pilnībā asinhroni (ļaujot dalībniekiem brīvi definēt savu mācību grafiku), un tajos atradīs atbildes uz visiem eksāmena jautājumiem.

Katra no EITCA akadēmijas EITC programmām beidzas ar attālinātu tiešsaistes eksāmenu, kura nokārtošana paredz atbilstošā EITC sertifikāta piešķiršanu. Eksāmenus var kārtot atkārtoti bez atkārtotu kārtojumu skaita ierobežojuma un bez papildu maksas. Visi Eiropas IT sertifikācijas eksāmeni ir attālināti un digitālā veidā ar vairākiem atbilžu variantiem. Nav iesaistīti mutiski eksāmeni. EITC sertifikātus var izsniegt tikai pēc tam, kad dalībnieki sasniedz minimālo 60% līmeni attiecīgajās eksāmenu pieejās, un tikai pēc tam, kad ir sekmīgi nokārtoti visi EITCA akadēmijas EITC eksāmeni, dalībnieki ir tiesīgi saņemt EITCA akadēmijas gala sertifikātu. Tomēr, kā minēts, eksāmenu atkārtojumiem (bez papildu maksas) nav ierobežojumu, kā arī laika ierobežojumu programmas pabeigšanai, tāpēc dalībnieki var veltīt laiku, kā arī neierobežotu eksāmenu pieeju, lai pienācīgi sagatavotos un sekmīgi nokārtotu atbilstošos eksāmenus. Pēc tam, kad dalībnieks nokārtos vienu EITC eksāmenu, viņam tiks piešķirts atbilstošs EITC sertifikāts, un pēc visu EITCA akadēmijas EITC sertifikātu iegūšanas dalībniekam tiks izsniegts arī EITCA akadēmijas sertifikāts, kas formāli apliecinās profesionālu un visaptverošu specializāciju attiecīgajā jomā. digitālais lauks. Visiem Eiropas IT sertifikātiem nav derīguma termiņa, un tāpēc tiem nav nepieciešama atkārtotas sertifikācijas procedūra.

EITCA/KC IT galveno kompetenču sertifikāts
EITCA/KC

EITCA/CG datorgrafikas sertifikāts

EITCA/CG

EITCA/BI biznesa informācijas sertifikāts

EITCA/BI

EITCA/IS informācijas drošības sertifikāts

EITCA/IS

EITC sertifikāta paraugs

EITC

 

EITCA akadēmijas sertifikāts ir visaptverošs prasmju sarežģītības ziņā, kas apstiprināts uz Eiropas IT sertifikācijas (EITC) bāzes standartu starptautiski atzītam oficiālam specializācijas apstiprinājumam noteiktā lietišķo IT jomā. EITCA sertifikāti ļauj tā dalībniekiem visā pasaulē iegūt pārliecinošu apstiprinājumu par savām daudzajām kompetencēm, kas veido specializāciju noteiktā digitālajā jomā, grupējot attiecīgos EITC sertifikātus, kas visi ir izsniegti Briselē, izmantojot tālmācību un piekļuvi eksāmeniem no attāluma. Visas sertifikācijas procedūras tiek īstenotas attālināti un tiešsaistē, pamatojoties uz sertifikācijas vadības struktūras - Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta (EITCI) Briselē - standartizāciju un akreditāciju. Gan EITC, gan EITCA akadēmijas sertifikāti ir pilnībā integrēti EITCI izplatīto IT ID eCV digitālo kompetenču un prasmju mūsdienu prezentācijas sistēmā.

Saskaņā ar Digitālā programma Eiropai (DAE, Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, COM (2010) 245, Brisele, 2010. gada augusts) digitālās kompetences tagad ir informācijas sabiedrības attīstības pamatā. (IS) uz zināšanām balstītā ekonomikā (KBE) visā pasaulē. Saskaņā ar nesenajiem Eurostat apsekojumiem 30% ES pilsoņu (150 miljoni eiropiešu) un vairāk nekā 90% visu pasaules iedzīvotāju nav pietiekamu IT kompetenču, kas viņiem apgrūtina darbību modernizētajā globalizētajā darba tirgū. Tas rada šķēršļus gan profesionālai, gan personiskai attīstībai, lai gan atlikušās Eiropas Savienības pilsoņu IT kompetences joprojām ir nepietiekami mērķtiecīgas, un tās ātri noveco. Neskatoties uz daudzajiem centieniem politikas veidošanā un uz publiskiem un privātiem virzītajiem pretpasākumiem, lai mazinātu plaisu starp digitālo prasmju izplatību un tirgu un sociālajām vajadzībām, situācija neuzlabojas ievērojami.

Sakarā ar to, ka mūsdienās spēja izmantot informācijas tehnoloģijas ir ārkārtīgi svarīga un labvēlīga pašattīstībai gan personiskā, gan profesionālā veidā, tā sauktajām digitālajām pamatkompetencēm ir būtiska nozīme uz zināšanām balstītā ekonomikā (Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par 18. gada 2006. decembris par pamatprasmēm mūžizglītības procesā (2006/962/EK). DAE galvenais vēstījums, kas ir jaunās Eiropas Savienības turpmākās attīstības stratēģijas ("Eiropa 2020 - Inovatīva savienība") pamatā, ir nepieciešamība pastiprināt pastāvīgu Eiropas pilsoņu izglītību informācijas tehnoloģiju jomā (kas noved pie iedzīvotāju izglītojamo procentuālās daļas pieaugums šajā jomā, vienlaikus uzlabojot izglītības kvalitāti Viseiropas un starptautisko mēroga sertifikācijas programmu kontekstā, izmantojot efektīvas digitālās metodes (īpaši e-mācības), kā arī nodrošinot finansiālu atbalstu Eiropas Savienības fonds - Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) un Eiropas Sociālajam fondam (ESF) formāli sertificētas izglītības līdzfinansēšanas programmās. EITCI institūts, kas izstrādā un izplata EITC/EITCA sertifikācijas standartus, cenšas atbalstīt izvirzīto mērķu sasniegšanu valsts politikā turpmākai ES izaugsmei.

Viseiropas standarts, kas tiek virzīts uz tā starptautisko atzīšanu un ieprogrammēts ar iespējamo visaptverošo spēju, kas salīdzināms ar formālo akadēmisko pēcdiploma izglītību, vienlaikus praktiski orientēts uz piemērojamo digitālo kompetenču atestāciju informācijas tehnoloģiju jomā, tādējādi tiek meklēts kā nozīmīgs līdzeklis, lai atbalstītu atšķirības digitālo prasmju jomā ES. Šāds standarts tika ieviests kā Eiropas IT sertifikācija (EITC) 2008. gadā, un pēdējos gados to nepārtraukti izstrādāja un izplatīja Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts EITCI. Šis standarts ir pamats Eiropas IT sertifikācijas akadēmijas definēšanai, kopīgi nodrošinot divas sertifikācijas programmas:

 • EITC sertifikācija (Eiropas informācijas tehnoloģiju sertifikācija) - ieskaitot specializētas sertifikācijas programmas, kas šauri definētas noteiktās prasmēs un lietojumos (katras EITC programmas atsauces uz programmu aptver apmēram 15 stundas),
 • EITCA sertifikācija (Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija) - iekļaujot jomai specifiskas specializācijas kompetences programmas, apvienojot parasti vairāku būtisku EITC sertifikātu sērijas (atsauce uz programmu no 150 līdz 180 stundām).

EITC un EITCA sertifikācijas programmas tika uzsāktas viena pēc otras attiecīgi 2008. gadā, un kopš šī datuma šīs programmas ir kļuvušas par atzītām digitālo prasmju sertifikācijas ietvariem kopā ar to pastāvīgo izstrādāto un atjaunināto, kā arī Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta Briselē izplatīto programmu. . Kopš tā laika EITCI institūts ir izdevis EITC un EITCA sertifikātus vairāk nekā 40 valstīs, kas aptver specializētās lietišķās datorzinātnes, projektēšanu, kiberdrošību un vispārējās digitālās prasmes, tādējādi veicinot digitālo kompetenci un IT profesionalitāti un cīnoties pret digitālo atstumtību.

IT kompetenču sertifikācija ir formāls veids, kā apstiprināt indivīda kompetences konkrētās zināšanu un prasmju jomās, kas saistītas ar lietišķo datorzinātni un informācijas tehnoloģijām. EITC/EITCA sertifikāti ir atestācijas dokumenti, kas atbalsta citus formālos veidus, kā apstiprināt zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas profesionālajā un akadēmiskajā izglītībā (ieskaitot universitāšu un skolu sertifikātus vai diplomus). Šajā sakarā EITC un EITCA akadēmijas sertifikācijas shēmas ir īpaši svarīgas, atvieglojot politikas virzienus, kas ievieš digitālo prasmju izplatīšanu ne tikai IT profesionāļu un datoru inženieru starpā, bet starp visiem cilvēkiem, kuri profesionāli darbojas citās jomās, dažreiz tālu no IT.

EITCA akadēmijas programma, ko vada Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts Briselē, ļauj - pēc sekmīgas tiešsaistes pārbaudes procedūras pabeigšanas - iegūt EITCA akadēmijas sertifikātus, kas digitāli izdoti Briselē, kopā ar detalizētiem pielikumiem un visu aizvietojamo EITC Sertifikācija. Pati sertifikācija ir iespējama gan pilnā EITCA akadēmijas programmā izvēlētajā specializācijas jomā (eksāmeni visu akadēmijas programmā iekļauto EITC sertifikātu ietvaros, kā rezultātā tiek iegūts pilnīgs EITCA akadēmijas sertifikāts, diploma pielikums kopā ar visiem attiecīgajiem EITC sertifikātiem), kā arī šaurāk definētu individuālo EITC sertifikātu ietvaros (viens eksāmens un viens EITC sertifikāts katrā attiecīgajā EITC programmā).

Visaptveramības ziņā, kā norādīts iepriekš, EITCA akadēmijas sertifikācijas programmu (ekvivalenta 150–180 stundām stacionāro nodarbību vai 2. standarta universitātes semestrus pēcdiploma izglītībā) var salīdzināt ar specializētu pēcdiploma studijām, tomēr ar tās praktisko orientāciju un Starptautiski izplatītā ES sertifikācijas standarta priekšrocības var izrādīties, ka dažiem tā ir labāka izvēle.

Svarīga EITC/EITCA sertifikācijas programmu īpašība ir iespēja ilgākā laikā veikt tikai atsevišķas EITC programmas no aktuālās grupas, kas veido attiecīgo EITCA Akadēmiju (atsevišķas specializētas EITC Sertifikācijas ar vidējo didaktisko saturu 15 stundas) un tādējādi sertifikāts pēc Sertifikāts uzlabo formālo prasmju apliecinājumu. EITC/EITCA kompetences sertifikācijas programmās ir ietverts saturs, kas izstrādāts, izmantojot augšupēju pieeju, lai to pabeigšanai nebūtu vajadzīgas iepriekšējas IT zināšanas, neskatoties uz to progresīvo un specializēto raksturu, kā arī prasmju apliecināšanas augstas kvalitātes ievērošanu. Tas ļauj indivīdiem pakāpeniski pabeigt pat specializētās EITC/EITCA programmas bez iepriekšējas IT kompetences, vienlaikus tās ir nozīmīgas arī IT speciālistiem un attiecīgo jomu ekspertiem.

EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas procedūras rada ne tikai pareizi drošu digitālo sertifikātu izdošanu (EITCA akadēmijas gadījumā, kam pievienoti sīki izstrādāti sertifikācijas pielikumi un visi attiecīgie aizvietojošie EITC sertifikāti, un EITC sertifikātu gadījumā, kas satur detalizētu aprakstu). pats sertifikāts), kā arī nodrošinot attiecīgus elektroniskos validācijas pakalpojumus. Digitālie EITC/EITCA sertifikāti ir jāsaprot kā to unikālie ID numuri, kas, ievadot ar pareizi nodrošinātiem datiem EITCI institūta sertifikācijas validācijas sistēmā, ļauj tiešsaistē verificēt sertifikātus, kā arī informāciju par programmas darbības jomu, ko aizpildījis sertifikāta turētājs, kā kā arī atbilstošu apstiprinājumu un papildinājumu lejupielāde vai izdrukāšana. EITC sertifikāti (iegūti individuāli vai kā daļa no EITCA akadēmijas sertifikācijas) ir izstrādāti ar ID, kas satur QR kodus, kas ļauj automātisku mašīnas atpazīšanu un verifikāciju ar tālruņa kameru balstītām QR skenēšanas lietojumprogrammām.

Eksāmenu un sertifikācijas procedūru, kuras mērķis ir oficiāli apstiprināt zināšanu un prasmju iegūšanu konkrētās informācijas tehnoloģiju jomās, EITCI institūts veic saskaņā ar publicētajiem noteikumiem un nosacījumiem, pilnībā attālā veidā, izmantojot īpašu tiešsaistes eksāmenu sistēmu, kas integrēta e -mācību platforma.

Visi EITCI izsniegtie Eiropas IT sertifikāti, ieskaitot EITC un EITCA akadēmijas sertifikātus, ir pilnībā pieejami tiešsaistē par iestāšanās maksu, kā norādīts EITC/EITCA sertifikātu katalogs.

Jūs varat piedalīties izvēlētā (-ās) EITCA akadēmijas programmā (-ās) vai izvēlētā (-ās) EITC programmā (-ās).

EITCA akadēmijas programma sastāv no vairākām EITC programmām (parasti no 10 līdz 12), no kurām katra ir standarta atsauce uz 15 stundu mācību programmu visaptverošumu (tas nozīmē, ka vienas EITC programmas darbības joma atbilst aptuveni 15 stacionāras didaktikas un mācīšanās stundām). Tāpēc konkrētā EITCA akadēmijas programma atbilst 150–180 stundu mācību programmas vispusīgumam, un kā tāda tā ir profesionāla, kopīga, tematiska un konsekventa IT kompetenču apliecināšana noteiktā IT specializācijas jomā, piedāvājot vispusību, kas salīdzināma ar pēcdiploma līmeņa augstākās izglītības programmu.

Īsi sakot, EITCA akadēmija sagrupē attiecīgās EITC sertifikācijas programmas noteiktā disciplīnā (piemēram, informācijas drošības, biznesa IT vai datorgrafikas jomā). Lai iegūtu kopīgu EITCA Akadēmijas sertifikātu, ir jāveic un sekmīgi jānokārto visi EITC eksāmeni (un tādējādi viņiem ir tiesības uz kopīgu EITCA Akadēmijas sertifikātu un visiem attiecīgajiem programmā iekļautajiem EITC Sertifikāti).

Var izvēlēties arī iegūt tikai atsevišķu (-us) EITC sertifikātu (-us), tādējādi iegūstot šauri definētu atbilstošu prasmju formālu apstiprinājumu, kas attiecas uz skaidri definētu un saskaņotu tēmu, tehnoloģiju vai programmatūras lietojumprogrammu (piemēram, tādas tēmas kā kriptogrāfijas pamati, objektu programmēšana, HTML, rastra grafika, 3D modelēšana utt.).

Ikviens interesents var piedalīties EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas programmās. Programma ir pieejama tiešsaistē, un nav ierobežojumu to personu mītnes zemēm vai tautībām, kuras to var uzņemties. Vienīgais nosacījums ir piekļuve internetam tālmācībai un tālpārdošanai, kas nepieciešama sertifikācijas procedūrām un sertifikātu izsniegšanai Briselē, ES.

Lai sāktu, jums jāreģistrē konts EITCA akadēmijā. Konta reģistrācija ir bezmaksas. Izmantojot kontu, jūs iegūstat demonstrācijas un bezmaksas resursus, kas ļaus jums labāk izvēlēties sev piemērotu EITCA akadēmiju vai EITC sertifikātu (-us).

Lai reģistrētos EITCA akadēmijā vai EITC sertifikācijas programmā (-ās), jums ir jābūt reģistrētam kontam un jāpasūta pasūtījums izvēlētajai EITCA akadēmijai vai EITC programmai (-ām). Jūs varat pievienot izvēlētās programmas pasūtījumam, un pēc atlases pabeigšanas jūs varēsit samaksāt nodevu, nokārtojot formalitātes. Pēc tam, kad jūsu pasūtījums būs apstrādāts (ko sistēma automātiski veic dažu sekunžu laikā), no jūsu konta jums tiks piešķirta tiešsaistes piekļuve dalībai izvēlētajā (-ās) programmā (-ās).

Kas attiecas uz EITCA akadēmijas sertifikātiem, tiek veicināta 80% EITCI subsīdija, kas piešķirta atbilstošā maksas samazinājumā (piemērojama visām ieinteresētajām personām visā pasaulē un ir saistīta ar Digitālo prasmju un darba koalīcijas EITCI institūta apņemšanos palielināt EITC/EITCA piekļuvi sertifikātiem izplatību un mazinātu ekonomiskos šķēršļus). EITCI subsīdijas piemērošana ar 5 burtu ciparu kodu, kas ļauj EITCA akadēmijas maksu faktiski samazināt līdz 20%. Šīs 80% subsidētās EITCA akadēmijas piekļuves dēļ tā var būt labāka izvēle atsevišķu EITC sertifikācijas programmu klāstā, ja jūs interesē ne tikai viena prasmju kopa, bet jūsu specializācija noteiktā IT jomā.

Iestādēm un uzņēmumiem, kas deleģē savu personālu, pasūtījumu var veikt institucionālā kontā, sākot ar vismaz 3 deleģēto personāla locekļu plāniem ar papildu pakalpojumu skaitu (ieskaitot detalizētu uzraudzību un ziņojumus par didaktisko un sertifikācijas procedūru gaitu, kā kā arī ar elastīgiem un rentabliem plāniem).

Tāpat kā visas profesionāļu sertificētu kompetenču atestācijas programmas, EITCA akadēmija un tajā ietilpstošās EITC sertifikācijas programmas parasti nav bezmaksas (izņemot pilnībā subsidētu dalību cilvēkiem ar invaliditāti, pirmsterciārās skolas jauniešiem un cilvēkiem, kuri dzīvo zemā sociāli ekonomiskajā statusā. maz attīstīto valstu skaits, kā norādīts Noteikumos un nosacījumos). Tomēr dalības programmā izmaksas attālinātās izglītības un attālinātās pārbaudes dēļ ir efektīvi samazinātas salīdzinājumā ar tradicionālajām stacionārām (uz fizisko klātbūtni balstītām) sertifikācijas programmām. EITCA akadēmijas mērķis ir, iespējams, samazināt šķēršļus piekļuvei ES bāzētai oficiālajai profesionālo IT kompetenču atestācijai un padarīt to plaši pieejamu visiem potenciālajiem dalībniekiem ES, kā arī no jebkuras vietas pasaulē.

Pašreizējās maksas par EITC sertifikācijas un EITCA akadēmijas sertifikācijas programmām ir parādītas Katalogs EITC/EITCA sertifikācijas maksa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar sertifikācijas procedūrām un nopelnīto sertifikātu izsniegšanu to digitālā formā (ja nepieciešams, ir iespējams arī izdrukāt EITC/EITCA digitālos sertifikātus uzziņas gatavā drukājamā formā, kas pieejama PDF formātā no elektroniskā pakalpojuma EITC/EITCA sertifikātu validācija).

EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas maksas izmaksas ir ievērojami zemākas nekā salīdzināma līmeņa profesionālās IT sertifikācijas vidējās izmaksas ES un starptautiskā mērogā, pateicoties tās tiešsaistes formai. ES izsniegtie sertifikāti oficiāli apstiprina digitālās prasmes, kas iegūtas sertifikācijas eksāmenos, kas tika veikti attālināti no Briseles saskaņā ar starptautiski atzīto Eiropas IT sertifikācijas standartu, kas ieviests 2008. gadā. Turklāt, pateicoties pilnībā tiešsaistes veidlapai, ar tradicionālajām, stacionārajām sertifikācijas programmām nav saistītas ceļa/izmitināšanas izmaksas.

Turklāt kā daļa no EITCI institūta pastāvīgās apņemšanās atbalstīt Eiropas Komisijas Digitālās programmas Eiropai (stratēģijas “Eiropa 2020” sabiedriskās politikas elements) īstenošanu, veicinot digitālās pratības, prasmju un iekļaušanas pīlāru, ir pieejamas EITCI institūta piešķirtās netiešās subsīdijas. piedāvāto EITCA akadēmijas programmu attiecīgo maksu samazināšanā, vēl vairāk mazinot ekonomiskos šķēršļus profesionālo IT kompetenču atestēšanai dalībniekiem visā pasaulē.

Visbeidzot, pēc EITCA akadēmijas konta reģistrācijas ir brīvi pieejami daudzi izglītības resursi, kas ļauj labāk iepazīties ar EITCA akadēmijas modeli un pieņemt pārdomātāku lēmumu par dalību. Lai piekļūtu šiem resursiem (kopā ar atbilstošām demonstrācijām), varat reģistrēt savu bezmaksas kontu, šīs vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas Reģistrēties.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EQF) ir kopēja atsauces sistēma ES, ko noteikusi Eiropas Komisija, lai atvieglotu atestēto kvalifikāciju vispusīguma salīdzināšanu. Tādējādi tas palīdz diferencēt kvalifikācijas līmeņus starp dažādām programmām un izglītības piedāvājumiem, tostarp akadēmiskajām un profesionālajām programmām ES. EKI atsauci var attiecināt uz visu veidu izglītību, apmācību un kvalifikāciju atestāciju, sākot no skolas izglītības līdz akadēmisko, profesionālo un profesionālo prasmju attīstībai. Tas maina fokusu uz mācīšanās rezultātu diferenciāciju no standarta pieejas, kuras pamatā ir mācīšanās ieguldījums, piemēram, programmas saturs, kas mērīts stundās un izglītības iestāžu tipos, uz apliecinātu kvalifikāciju orientētu pieeju. Veicinot uz kvalifikācijām balstītu pieeju, EKI ietvarstruktūra atbalsta apliecinātu, uz prasmēm orientētu rezultātu apstiprināšanu formālajā un neformālajā izglītībā, tādējādi veicinot mūžizglītības paradigmu, paplašinoties ārpus dalībvalstu formālās izglītības sistēmām. EKI ievieš 8 atsauces līmeņus apliecināto kvalifikāciju visaptverošumam, kas ir detalizēti aprakstīti Europass tīmekļa vietnē, kas pieejama vietnē https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

EITCA akadēmijas programmu apliecināto kvalifikāciju vispusības ziņā var attiecināt uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmeni. Tas apliecina profesionālo specializāciju, kas ietver padziļinātas zināšanas attiecīgajā EITCA akadēmijas programmas jomā, nodrošinot pareizu izpratni par teorētiskajiem pamatiem, kā arī zināšanas par atbilstošajiem praktisko pielietojumu aspektiem. Tas arī apliecina progresīvas prasmes, kas ļauj EITCA sertifikātu īpašniekiem patstāvīgi risināt sarežģītas problēmas, kā arī sasniegt augstu profesionālo specializāciju līmeni un ieviest jauninājumus attiecīgajās jomās atbilstoši EITCA programmām, kurās viņi ir sertificēti. EITCA akadēmijas atestētā kvalifikācija papildus ļauj pārvaldīt profesionālās darbības jomā, ieskaitot lēmumu pieņemšanu profesionālajā IT lietojumprogrammu kontekstā attiecīgajās jomās, kā arī atbilstošu profesionālās pilnveides pasākumu vadīšanu gan individuāli, gan kooperatīvās grupās.

Eiropas IT sertifikācijas ietvars tika izveidots 2008. gadā kā oficiāls piegādātāju neatkarīgs standarts plaši pieejamam, pilnībā tiešsaistē formālam digitālo prasmju un IT kompetenču apliecinājumam daudzās profesionālo specializāciju jomās.

Tas ir viens no atzītākajiem digitālo prasmju sertifikācijas standartiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, bet atbalsta digitālo karjeru visā pasaulē.

Ir daudz populāru iestāžu, valsts aģentūru vai korporāciju, kas atzīst šo Eiropas digitālo prasmju sertifikācijas standartu, un EITCA akadēmijas tīmekļa vietnes sadaļā Par ir publicēts saīsināts saraksts par lielākiem globāliem uzņēmumiem, kas deleģējuši savus darbiniekus piedalīties dažādos EITC./EITCA programmas pagātnē.

Ietvara vēsture norāda uz dažiem izvēlētiem galvenajiem vēsturiskajiem punktiem standarta izstrādē.

Eiropas IT sertifikācijas institūts, kas pārvalda standartu, ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas Asociācijas bez peļņas mērķa (ASBL) juridiskā formā saskaņā ar Beļģijas likuma III sadaļas noteikumiem, piešķirot juridiskas personas statusu bezpeļņas organizācijām. peļņas biedrībām un komunālajiem pakalpojumiem.

EITCI institūta mērķis ir paātrināt informācijas sabiedrības izaugsmi un cīnīties pret digitālo atstumtību, cita starpā izstrādājot un izplatot Eiropas IT sertifikācijas standartu, palielinot piekļuvi profesionālai IT sertifikācijai starp privātpersonām ES un pasaulē.

Tas ir pildījis savu misiju vairāk nekā 14 gadus un ir izveidojis vienu no atzītākajiem no pārdevējiem neatkarīgajiem digitālo prasmju sertifikācijas standartiem Eiropas Savienībā. Pašlaik EITCI apvieno vairāk nekā 3000 dalībnieku no ES un ārvalstīm uz tīklu centrētā sadarbībā, koncentrējoties uz Eiropas IT sertifikācijas programmu mācību programmu izstrādi, kā arī strādājot pie topošo IT tehnoloģiju atsauces standartizācijas sadarbībā ar daudzām citām starptautiskām standartu noteikšanas organizācijām. un atbalstot Eiropas Komisijas programmu H2020.

Lai gan Eiropas IT sertifikācijas institūts koncentrējas uz Eiropas IT sertifikācijas digitālo prasmju atestācijas sistēmas izstrādi un izplatīšanu, tas aktīvi darbojas arī tehniskās standartizācijas un tehnoloģiju sertifikācijas jomā jaunajās IT jomās, piemēram, AI lietojumprogrammās kritiski svarīgās jomās (piemēram, AI atbalstīta viedā enerģija, sk. https://eitci.org/technology-sertifikācija/sesg) vai progresīvās kvantu informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (sal. https://eitci.org/technology-sertifikācija/qsg).

Kā tas darbojas3 vienkāršās darbībās

(pēc tam, kad esat izvēlējies EITCA akadēmiju vai izvēlētu EITC sertifikātu klāstu no pilna EITCA/EITC kataloga)

Mācieties un praktizējiet

Sekojiet tiešsaistes visaptverošai didaktikai, gatavojoties eksāmeniem. Nav stundu stundu, jūs mācāties, kad varat.

Iegūstiet IT sertifikātu

Veiciet eksāmenu tiešsaistē, lai nopelnītu EITC sertifikātu. Iet visus EITCA akadēmijā, un jums tiek piešķirts EITCA sertifikāts.

Sāciet savu karjeru

ES balstīti EITC/EITCA sertifikāti ar detalizētiem pielikumiem ir formāls jūsu profesionālo IT prasmju apliecinājums.

Sertifikācijas process (pilnībā tiešsaistē) tiek īstenots angļu valodā, taču ir pieejami arī papildu AI atbalstīti uzziņu tulkojumi visiem atsauces didaktiskajiem materiāliem un eksāmeniem, kas ir iebūvēti platformu saskarnē.

Visi saziņas un atbalsta pakalpojumi (tostarp neierobežota piekļuve tiešsaistes didaktiskajām konsultācijām ar attiecīgiem ekspertiem) tiek nodrošināti arī angļu valodā, taču atkal ar rīkiem, kas dalībniekiem nodrošina automātiskos tulkojumus ar mākslīgā intelekta palīdzību.

Katrs EITC eksāmens sastāv no 15 atbilžu variantiem (vairāku atbilžu) jautājumiem, un laika ierobežojums ir 15 minūtes.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem EITC eksāmena nokārtošanas rezultāts ir 60% pareizi atbildētu jautājumu no 15 randomizētiem atbilžu variantiem slēgtā eksāmena jautājumiem.

Individuālais eksāmena jautājums tiek uzskatīts par pareizi atbildētu tikai tad, ja visas tā pareizās atbildes ir atzīmētas, bet visas nepareizās atbildes paliek neatzīmētas. Ja, piemēram, ir atzīmēta tikai viena pareizā atbilde un atlikušās pareizās atbildes ir atstātas neatzīmētas vai tiek atzīmētas arī kādas citas nepareizas atbildes, tad attiecīgais jautājums tiek uzskatīts par nepareizi atbildētu.

Jūsu eksāmena mēģinājuma neveiksmes gadījumā dalībnieks varēs pieprasīt papildu mēģinājumus (var arī pieprasīt eksāmena atkārtojumus, lai uzlabotu iegūto punktu skaitu, atzīmējot, ka vienmēr tiks saglabāts augstāko punktu skaita eksāmena mēģinājums). Sertifikācijas centrā var pieprasīt papildu atkārtotas pārbaudes.

Apņemoties eksāmenu, dalībnieki apliecina, ka ievēro Noteikumus, kuriem ir piekrituši, noslēdzot sertifikācijas pasūtījuma noformēšanu. Papildu eksāmenu atkārtojumiem nav ierobežojumu, un tie tiek piešķirti bez papildu maksas. Nav arī laika ierobežojuma programmas pabeigšanai.

Visi sertifikācijas procesi EITC/EITCA programmās, kā arī visi EITC programmu eksāmeni tiek veikti pilnībā attālināti tiešsaistē, izmantojot tīkla risinājumus īpašās platformās asinhronā režīmā.

Pateicoties elastīgi asinhroni organizētam atsauces e-studiju didaktiskajam procesam, kā arī visiem tiešsaistes eksāmeniem, kas tiek veikti asinhroni tiešsaistē (pieļaujot visaugstāko elastību laikā, dalībniekam pašam organizējot mācības un eksāmenu, tuvojoties aktivitātēm viņam ērtā laikā), dalībnieka fiziskajai klātbūtnei. nav nepieciešama, tāpēc daudzi piekļuves šķēršļi tiek vai nu samazināti, vai novērsti (piemēram, ģeogrāfiski, loģistikas, ekonomiski).

Dalībniekam ir individuāla, neierobežota piekļuve sertifikācijas platformai, kas nodrošina labi izplānotu, soli pa solim atsauces didaktisko procesu, ko uzrauga par programmas izpildi atbildīgie darbinieki saskaņā ar EITCI institūta vadlīnijām, ar atsauces elektroniskajiem materiāliem (t.sk. brīvpiekļuve): lekcijas (multivides un teksta formā kopā ar ilustrācijām, animācijām, fotogrāfijām vai video, uz kuriem ir atsauce un kas ir pieejami tieši no platformas), pievienojot apmācības, laboratorijas (arī izglītojošu izmēģinājuma piekļuvi programmatūrai, kā arī atbilstošus interaktīvās lietojumprogrammas) un neierobežotas attālinātas didaktiskās konsultācijas.

Tiešsaistes didaktiskie materiāli katrai EITC sertifikācijas programmai pilnībā aptvēra tai atbilstošo mācību programmu un beidzas ar attālinātu EITC eksāmenu (slēgtā testa raksturlieluma, tostarp 15 nejauši izvēlētiem slēgta atbilžu variantu testa jautājumiem par doto EITC programmas mācību programmu).

Šo attālo testu dalībnieks kārto sertifikācijas platformas ietvaros (kur dalībnieks tiešsaistē var veikt interaktīvo testu, kas īsteno testa jautājumu nejaušu izvēli, ar iespēju atgriezties pie atbildētajiem vai neatbildētajiem jautājumiem 45 minūšu laikā). EITC eksāmena nokārtošanas rezultāts ir 60% pozitīvu atbilžu, bet šī limita nesasniegšana ļauj dalībniekam atkārtoti kārtot eksāmenu bez papildu maksas (katrā eksāmena mēģinājumā ir pieejama viena bezmaksas atkārtota kārtošana, lai nokārtotu ieskaiti vai uzlabotu tā nokārtošanas punktu skaitu, pēc kura tālāk eksāmenu atkārtotām kārtošanām ir jāiespējo pieteikšanās administrācijai, taču par to nav jāmaksā papildu maksa). Visu EITC eksāmenu, kas veido attiecīgo EITCA akadēmijas sertifikātu (ar aizvietotājprogrammām EITC programmām), nokārtošanas rezultātā dalībniekam tiek izsniegts arī atbilstošs EITCA akadēmijas sertifikāts (papildu EITCA eksāmenu nav un EITCA sertifikāti tiek izsniegti, pamatojoties uz visu nopelnīto). attiecīgie EITCA EITC sertifikāti).

Visas procedūras tiek pilnībā īstenotas attālināti Briselē, un sertifikāti dalībniekiem tiek izsniegti digitāli drošā un pārbaudāmā formā.

Svarīga sertifikācijas platformas īpašība ļauj detalizēti analizēt katra dalībnieka mācību un sertifikācijas procesu, iekļaujot pilnu statistiku par visām darbībām sertifikācijas platformā, kas ļauj ģenerēt darbības pārskatus, kā arī automātiski identificēt un atbalstīt dalībniekus, kuriem ir problēmas ar didaktiku. materiāli un eksāmeni. Rūpīga darbības analīze didaktiskajā procesā dod iespēju individualizētai atbalsta pieejai identificētajiem dalībniekiem, ja tāda ir nepieciešama. To var izmantot arī paši dalībnieki, lai oficiāli dokumentētu savas apmācības trešajām personām vai arī viņiem pašiem ir analīze un plānošana (īpaši noderīgi iestādēm un uzņēmumiem, kas deleģē savus darbiniekus sertificēšanai).

Sertifikācijas platforma tiek nepārtraukti atbalstīta gan administratīvi, gan tehniski. Administrācija ietver platformas darbības tehnisko vadību un vispārējo kontroli. Tehniskais atbalsts ietver lietotāju atbalstu ar speciālu palīdzības dienestu un uzturēšanu, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar drošības apakšsistēmām, datu arhivēšanu, datu bāzes izveidi un platformas funkcionalitātes atjaunināšanu (darbības, ko nepārtraukti veic speciālais un specializētais tehniskais personāls).

Eiropas IT sertifikācijas ietvarstruktūras mācību programmas tiek regulāri atjauninātas. Jāatzīmē, ka Eiropas IT sertifikācijas sistēma nav apmācības pakalpojums, bet gan prasmju sertifikācijas (vai zināšanu atestācijas) pakalpojums. Pakalpojums ir prasmju un zināšanu (kvalifikāciju) apstiprināšana un pārbaudāma formāla šo kvalifikāciju apliecinājuma nodrošināšana Eiropas IT sertifikācijas veidā, kas ietver individuālus EITC sertifikātus un visaptverošu specializāciju, kas apliecina EITCA akadēmijas sertifikātus. Šie sertifikāti tiek piešķirti, nokārtojot atbilstošās pārbaudes procedūras, un tie ir derīgi, lai trešās puses veiktu pārbaudi, lai atbalstītu dalībnieku profesionālo digitālo kvalifikāciju dokumentāciju. Mūsu pakalpojums ir pilnībā tiešsaistes sertifikācijas procesa ieviešana, ko mēs turpinām attīstīt daudzās lietišķās IT jomās, ieviešot šo pieeju neatkarīgi no pārdevēja un tiešsaistes metodoloģijā. Lielākā daļa citu digitālās sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju ir pieņēmuši līdzīgus darbības modeļus tikai dažus pēdējos gadus.

Eiropas IT sertifikācijas programma sertificē digitālās prasmes atbilstoši tās mācību programmām, kas noteiktas sertifikācijas programmu tīmekļa vietnēs ar atsaucēm uz didaktiskajiem materiāliem (tostarp brīvpiekļuves didaktiskajiem materiāliem), kas tiek nodrošināti, lai didaktikas ziņā pilnībā aptvertu atbilstošo eksāmenu sertifikācijas mācību programmas. (lai gan apmācības nodrošināšana neietilpst EITCI sertifikācijas pakalpojumā, jo galvenais sertifikācijas pakalpojums ir dalībnieku zināšanu un prasmju pārbaude, pārbaude un atestēšana, detalizēti atsauces didaktiskie materiāli ir brīvi un atklāti pieejami un aptver visu EITC darbības jomu. Dalībnieku ērtībām papildus ir norādītas atbilstošās sertifikācijas programmu mācību programmas, kuras var izmantot arī citus atbilstošus izglītības resursus vai apmācību pakalpojumus).

Kopš 2008. gada Eiropas IT sertifikācijas institūts ir atbalstījis atvērtu piekļuvi izglītības resursiem par digitālajām tehnoloģijām. Sākot ar iesaistīšanos ESF un ERAF finansētos brīvpiekļuves izglītības materiālu izveides un bezmaksas izplatīšanas projektos, sadarbojoties ar atsevišķiem ekspertiem un publicējot didaktiskos materiālus brīvpiekļuves formā, EITCI ir veicinājis plašu brīvas un brīvas piekļuves izplatīšanu. izglītības materiāli digitālajās tehnoloģijās, no kuriem daži tiek tieši izmantoti kā atsauces didaktiskie materiāli, kas aptver attiecīgās sertifikācijas programmu mācību programmas.

Eiropas IT sertifikācijas mācību programmas izstrādā, atjaunina un akceptē attiecīgās EITCI komitejas, kas sastāv no ekspertiem attiecīgajās pieredzes jomās, tostarp gan akadēmiķiem, gan praktiķiem. EITCI nodrošina arī visiem savu sertifikācijas programmu dalībniekiem neierobežotas tiešsaistes konsultācijas, ko sniedz domēna eksperti, kas atbild uz visiem jautājumiem saistībā ar sertifikācijas mācību programmām, lai dalībnieki varētu labāk sagatavoties attiecīgo sertifikācijas eksāmenu kārtošanai.

Kopš 2008. gada EITCI institūts ir izsniedzis simtiem tūkstošu EITC un EITCA sertifikātu visā pasaulē (kā arī gandrīz 1 miljonu digitālo sertifikātu), ar kuru palīdzību vairāk nekā 1 miljons cilvēku no 40 un vairāk valstīm ir iepazinušies ar EITC/EITCA standartu, kas aptver Sākotnējā līmeņa digitālā kompetence un pamatprasmes, specializētās lietišķās datorzinātnes IT profesionāļiem, pamata un progresīvas datorgrafikas dizains, kā arī programmas valsts pārvaldes digitalizēšanai (e-pārvalde) un digitālās atstumtības novēršana sociāli mazaizsargātu grupu (īpaši cilvēku, kas dzīvo kopā ar invaliditāte).

Galvenā atšķirība ir tā, ka EITCA akadēmijas sertifikācija tiek veidota no noteiktas lokāli saistītu EITC sertifikātu grupas (parasti no 10 līdz 12). Tikai iegūstot visus šos aizvietojošos EITC sertifikātus, dalībniekam tiks izsniegts arī paredzēts EITCA sertifikāts, kas apliecina specializāciju attiecīgajā jomā (EITCA akadēmijas sertifikāta iegūšanai nav nepieciešami papildu eksāmeni, bet ir nepieciešami eksāmenu kārtošana visiem aizvietojamajiem EITC sertifikātiem) .

Ir iespējams iegūt EITCA akadēmijas sertifikātu, iegūstot atsevišķus EITC sertifikātus atsevišķā reģistrācijā katrai EITC programmai (pa vienai), taču ir iespējams arī tieši reģistrēties EITCA akadēmijai ar piekļuvi visai EITC sertifikācijas grupai. izvēlētajā EITCA akadēmijā. Tas dalībniekam dod tiesības uz EITCI institūta subsidētu piekļuvi, ko piešķir ar ievērojami samazinātu EITCA akadēmijas maksu, kas ir pieejama visā pasaulē, lai veicinātu augstas kvalitātes un visaptverošu IT prasmju kopumu izplatīšanu.

Dalībnieks var izvēlēties starp visas EITCA akadēmijas realizāciju (atbilstošo EITC programmu grupēšanu) un vienas EITC programmas (vai noteiktu EITC programmu atlases) realizāciju.

Katrā EITC sertifikācijas programmā ir atsauce uz 15 mācību stundu satura mācību programmu, kas beidzas ar eksāmenu attiecīgajai EITC sertifikācijai. EITC programmu var pabeigt vidēji vienas līdz divu dienu laikā, taču laika prasības nav noteiktas, un dalībnieks vajadzības gadījumā var plānot ilgāku laiku didaktikai un eksāmenu sagatavošanai (piemēram, nedēļu vai 2 nedēļas, attiecīgi iztērējot mācībām) vienu stundu vai 2 stundas dienā). Ja dalībniekam jau ir zināšanas un kompetence atbilstošā EITC sertifikācijas programmai, dalībnieks var tieši piekļūt eksāmenam un tādējādi nekavējoties nopelnīt attiecīgo EIC sertifikātu.

Katrā EITCA akadēmijā ir 10–12 EITC sertifikāti, kas kopā veido programmas saturu 150–180 mācību stundu. Parasti, pieņemot, ka mācīšanās notiek darba nedēļas dienās, EITCA akadēmijas programmu ir iespējams pabeigt mazāk nekā vienā mēnesī (katru darba nedēļas dienu). Cits atsauces laika grafiks ir viens akadēmiskais semestris (parasti 5 mēneši), kad dalībnieks spēj pabeigt EITCA sertifikācijas programmas mācību programmu, mācoties tikai vienu dienu nedēļā.

Iepriekšminētās programmas satura atsauces mācību stundas nosaka būtisku sertifikācijas programmas visaptverošās pakāpes novērtējumu, pamatojoties uz akadēmisko mācību stundu standartiem. Tas nozīmē, ka atbilstoša dalībnieka izglītojoša rīcība vidēji prasa 150–180 stundas, ja tā notiek stacionārā formā. Tas ir atkarīgs arī no individuālā dalībnieka īpašībām sagatavošanās un mācīšanās spējām, kas var izraisīt ātrāku vai lēnāku mācīšanās tempu un sagatavošanos atbilstoši mācību programmai. Sakarā ar to, ka apmācība notiek asinhronajā e-apmācības formā, tās faktiskais ieviešanas laiks ir atkarīgs no katra dalībnieka individuālajām prasmēm un to var pagarināt vai saīsināt (apmācības un sagatavošanās sertifikāta iegūšanai laika posms ir pielāgots individuālajām vajadzībām dalībnieki).

Jā. Gan EITC, gan EITCA akadēmijas sertifikācijas programmā mācību un sagatavošanās didaktiskais process ietver neierobežotas attālinātas konsultācijas ar didaktikas ekspertiem no attiecīgā IT jomas. Ja rodas grūtības ar jēdzienu izpratni no mācību programmas, kā arī ar atbalstošo didaktisko saturu un materiāliem vai uzdevumu izpildi, vai ja dalībniekam ir kādi jautājumi vai bažas par programmas saturu, didaktikas personālam jākonsultējas ar tiešsaistes saziņas un biļešu pārdošanas konsultāciju līdzekļi. Apspriešanās notiek caur īpašu saskarni sertifikācijas un e-apmācības platformā vai pa e-pastu. Veidlapas un instrukcijas, kā sazināties ar didaktisko konsultāciju personālu un vaicāt to, ir atrodamas tieši sertifikācijas e-apmācības platformā.

Pašreiz pieejamo EITCI institūta izdoto sertifikātu klāstu veido vairāk nekā 70 EITC sertifikāti un 7 EITCA akadēmijas sertifikāti.

Tā kā operatīvi ierobežotās iespējas didaktiskajam atbalstam un konsultācijām ir ierobežotas, tādējādi ierobežojot ikmēneša izdoto EITC/EITCA sertifikātu skaitu, dažas sertifikācijas programmas var būt īslaicīgi nepieejamas. Šādos gadījumos dalībniekus var rezervēt sertifikācijas programmas, kurās nav pieejamu vietu, un viņi tiks informēti, kad vietas atkal būs pieejamas, un viņiem tiks piešķirta pieeja attiecīgajām programmām rindas kārtībā.

Jā, ir iespēja atkārtoti kārtot gan neveiksmīgos, gan sekmīgi nokārtotos EITC eksāmenus, lai uzlabotu ieskaites punktu skaitu. Katrā eksāmena mēģinājumā ir pieejama viena bezmaksas atkārtota pārbaude, kas ļauj nokārtot testu vai uzlabot tā kārtošanas rezultātu, pēc kura turpmākam eksāmena atkārtojumam ir jāaktivizē pieteikšanās administrācijai, bet tas paliek bez papildu maksas. Dalībnieks var kārtot nokārtotu pārbaudījumu, lai uzlabotu rezultātu, lai labāk prezentētu sertifikātu. Jāņem vērā arī tas, ka EITCA akadēmijas eksāmenu nav (eksāmeni tiek piešķirti tikai EITC programmām un katra no tiem rezultātiem tiek izsniegts EITC sertifikāts, savukārt EITCA akadēmijas sertifikāts tiek izsniegts tikai visu atbilstošo grupu nokārtošanai) EITC eksāmens noteiktā EITCA akadēmijas programmā). EITCA akadēmijas sertifikātā uzrādītie rezultāti ir visu EITCA sertifikātu rezultāti, kas sastāv no dotās EITCA akadēmijas.

Jā. Dalībniekiem būs pieejama e-apmācības platforma ar visiem didaktiskajiem materiāliem un resursiem atbilstoši attiecīgajās EITC/EITCA akadēmijas sertifikācijas programmās paredzētajām mācību programmām arī pēc mācību un sagatavošanās pabeigšanas, kā arī pēc eksāmenu nokārtošanas un sertifikātu nopelnīšanas. Piekļuve būs bezgalīga no dalībnieku kontiem EITCA akadēmijā.

Jā, gan Eiropas IT sertifikācijas sistēma, gan Eiropas IT sertifikācijas institūts, kas izstrādā šo ietvaru, pilnībā atbilst ISO/IEC 17024 standartiem iestādēm, kas veic personu sertifikāciju. Jo īpaši EITCI nesniedz komerciālus kursus vai apmācību pakalpojumus saistībā ar EITC un EITCA sertifikācijas programmām, ievērojot ISO/IEC 17024 standarta prasības iestādēm, kas veic personu sertifikāciju, nošķirot apmācību pakalpojumu un kursu komerciālo piedāvājumu no sertifikācijas. pakalpojumus iespējamo aizspriedumu un nevienlīdzības dēļ, ja sertifikācijas institūcija komercializētu apmācību vai kursus tās noteiktajām prasmju sertifikācijas prasībām. Visas Eiropas IT sertifikācijas programmas tiek īstenotas atbilstoši piemērojamajam Noteikumi un nosacījumi. Jo īpaši visās EITC/EITCA sertifikācijas programmās ir detalizētas mācību programmas un maksas sertifikācijas pārbaudes pakalpojumi. Visās savās sertifikācijas programmās EITCI institūts papildus nodrošina savus patentētos pašmācības tiešsaistes un bezsaistes didaktiskos materiālus, kā arī programmu pakāpeniskas sertifikācijas pašnovērtējuma daļējas pārbaudes, kā arī neierobežotas tiešsaistes didaktisko ekspertu konsultācijas, kas atbild uz visiem jautājumiem. programmas Dalībniekiem attiecībā uz sertifikācijas programmu saturu, lai atbalstītu viņu sagatavošanos, veicot atbilstošus sertifikācijas eksāmenus, kas ir piedāvāto sertifikācijas programmu maksas pakalpojumi. Programmas var atsaukties arī uz bezmaksas mācību programmām, kas ietver atbalsta materiālus dažādās formās kā didaktiskus palīglīdzekļus dalībniekiem, kas tomēr nav komerciāli un maksas pakalpojumi saskaņā ar ISO/IEC 17024 standarta prasībām, kā tas norādīts Noteikumu 9. punktā. un nosacījumi. Šādos bezmaksas atsauces materiālos var ietilpt brīvpiekļuves grāmatas, tiešsaistes apmācības un videoklipi, un tie visi koplieto atklātās licences to lietošanai, lai varētu labāk sagatavoties sertifikācijas procedūrām, ko EITCI institūts īsteno saskaņā ar EITC/EITCA sertifikācijas programmām, taču nav daļa no komerciāla sertifikācijas pakalpojuma piedāvājuma un nav maksas pakalpojums. EITC/EITCA ietvaros sniegtie maksas sertifikācijas pakalpojumi ietver tiešsaistes sertifikācijas procedūras, ti, sertifikācijas programmu eksāmenus, atbilstošu sertifikātu izsniegšanu dalībniekiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši atbilstošos eksāmenus, sertifikācijas datu uzglabāšanas apstrādi un tiešsaistes validāciju, ko veic trešās puses, kā arī atbalstu un konsultāciju pakalpojumi visiem EITC/EITCA sertifikācijas programmu dalībniekiem. Sertifikācijas pakalpojuma būtība un apjoms ir pilnībā norādīts konkrēto sertifikācijas programmu tīmekļa lapās, kā arī Noteikumi un nosacījumi, saņemot apstiprinājumu sertifikācijas programmas(-u) reģistrācijas laikā. EITCI arī nodrošina beznosacījumu 30 dienu atmaksas politiku gan EITC, gan EITCA sertifikācijas programmām, paplašinot patērētāju aizsardzības noteikumu noteikumus, ar kuriem tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, lai visi personas, kas nav apmierinātas ar sertifikācijas pakalpojumiem, var pieprasīt atmaksātu sertifikācijas programmu reģistrācijas atcelšanu.

EITC/EITCA sertifikācija ir uz izglītību un sertifikāciju balstīta starptautiska programma Eiropā, kas standartizē kompetenču apliecināšanas ietvarus informācijas tehnoloģiju nozarē. Tam nav formāla līdzvērtības nevienai no ES dalībvalstu nacionālajām izglītības programmām. Tomēr attiecībā uz programmas saturu, kas saistīts ar EITCA akadēmijas vispārējām mācību programmām, tās sarežģītība un no tās izrietošais sertifikācijas turētāja profesionālās specializācijas sertifikāts to vislabāk var salīdzināt ar valsts līmeņa akreditētām maģistrantūras augstākās izglītības studijām darba slodze un apliecinātie kompetenču līmeņi. No otras puses, EITCA akadēmijas sertifikācija līdz ar EITC sertifikātiem nav līdzvērtīga uz pārdevēju orientētiem IT profesionālajiem sertifikātiem, kurus izsniedz dažādi IT pārdevēji (piemēram, Microsoft, Google, Adobe utt.), Jo tie ir neatkarīgi no pārdevējiem un tādējādi koncentrējas uz patieso vērtību. sertificētas kompetences, nevis kā daļa no produktu konkurences un mārketinga stratēģijas starp IT pārdevējiem. Tomēr tam, kas EITC/EITCA sertifikātiem ir kopīgs ar profesionālo pārdevēju izsniegtajiem IT sertifikātiem, ir tas, ka tie koncentrējas arī uz sertificētu zināšanu un prasmju praktiskiem aspektiem un pielietojamību.

Ko tas nozīmē praksē?

EITCA akadēmijas sertifikācija nav formāls pēcdiploma valsts līmeņa augstākās izglītības diploms, bet gan starptautisks IT nozares kompetenču sertifikācijas standarts, kurš tomēr ir neatkarīgs no pārdevēja un kuru pārvalda Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts, kurš ir neatkarīgs pārdevējs bezpeļņas organizācijā. sertifikācijas iestāde vai sertifikācijas iestāde. EITC/EITCA akadēmijas programmas ietvaros sertifikācijas turētājs nesaņem valsts līmeņa pēcdiploma izglītības diplomu vai IT pārdevēja sertifikātu, bet gan starptautisku un izsniegtu Briselē, ES, Informācijas tehnoloģiju nozarei nozīmīgu formālo kompetenču sertifikātu ar virkni sertificētu zināšanu un prasmju līdzvērtīga maģistrantūras studijām visaptveramības ziņā (sākot no 150 stundu atskaites programmas saprotamības) un virknei aktuālu IT pārdevēju izsniegtiem sertifikātiem. Nav atbilstības kritēriju, lai uzņemtu EITCA akadēmiju (vai kādu no EITC sertifikācijas programmas komponentiem), un nav iepriekšēju kvalifikācijas prasību (piemēram, bakalaura grāds, kas iegūts bakalaura studijās, parasti ir nepieciešams, lai turpinātu pēcdiploma studijas akadēmiskajā augstākajā izglītībā, kas ir nav priekšnoteikums EITCA akadēmijas dalībai).

Tikai EITCA akadēmijas sertifikāts ļauj tā turētājam profesionāli pierādīt iegūtās prasmes un kompetences, lai darbotos turētās sertifikācijas jomā. Lai gan darba devēji parasti pieprasa augstākās izglītības diplomu dotajā profesionālās specializācijas jomā, viņi parasti ļoti pozitīvi vērtē papildu visaptverošus prasmju sertifikātus, it īpaši IT jomā, neatkarīgi no tā, vai tas ir kandidāta izglītības galvenais priekšmets vai nē. Ja kompetenču atestācija ir visaptverošā līmenī, kas salīdzināma ar formālo akadēmiskās pēcdiploma izglītības diplomu, dažos gadījumos darba devējs to var uzskatīt par pietiekamu aizstājēju, īpaši ņemot vērā jautājumus, kas saistīti ar studiju izmaksām augstākās izglītības sistēmā dotā valsts). Citos gadījumos tas būs atbilstošs formālās izglītības universitātes diploma papildinājums, kas apliecina kandidātu starptautisko aktivitāti pašattīstības jomā un atceļ viņu no konkursa pieteikumiem bez līdzīgiem kompetences sertifikātiem. Darba devēji parasti augstu vērtē kandidāta motivāciju attiecībā uz pašattīstību, izglītību un pieredzi un tādējādi atzīst EITCA akadēmijas starptautisko sertifikātu par labu kandidātam. Apkopojot EITCA akadēmijas sertifikāciju, to var labi uzskatīt par veidu, kā papildināt bakalaura vai pēcdiploma valsts līmeņa izglītības diplomu ar specializētāku, profesionālāku IT nozares sertifikāciju ES. Protams, tas ir svarīgs īpašums sertifikāta īpašnieka CV, kas apliecina viņa starptautisko aktivitāti kvalifikācijas attīstībā. Pat ar specializētu pēcdiploma izglītības diplomu attiecīgais EITCA akadēmijas sertifikāts izrādīsies ļoti vērtīgs ieguvums CV un palielinās nodarbinātības iespējas, ne tikai oficiāli apstiprinot iegūto IT kvalifikāciju un kompetenci, bet arī pierādot kandidāta spēju veiksmīgi iegūt izglītību un pašattīstība, iegūstot ES balstītu starptautiski atzītu IT nozares līmeņa pārdevēju neatkarīgu sertifikātu.

Saskaņā ar Boloņas procesu ES strādā pie integrētas augstākās izglītības struktūras. Pašlaik galvenais mērķis šī mērķa sasniegšanai ir standartizācija visās ES valstīs un dažās citās valstīs, kas vēlas piedalīties šajā sistēmā, ka augstākajai izglītībai jābalstās uz kvalifikācijām un jābūt sadalītai galvenajos 3 ciklos: 1. kvalifikācijas cikls (neoficiāli dēvēts par bakalaura grādu) studijas, kas parasti tiek pabeigtas ar bakalaura grādu), 2. cikls (neoficiāli saukts par maģistra vai maģistra studijām, parasti pabeigts ar maģistra grādu) un 3. cikls, doktora studijas (parasti iekļauj ne tikai izglītību, bet arī pašu pētījumus, kas pabeigti ar doktora grāds). Papildus iepriekšminētajam Boloņas process ir ieviesis ECTS kredītpunktu sistēmu (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu), kas ievieš kursiem piešķirto kredītpunktu (vai ECTS punktu) lielumu, parasti 1 ECTS tiek piešķirts no 15 līdz 30 stundām stacionārā. didaktiskā programma. ECTS kredītpunkti ir atsauce, lai salīdzinātu kursu sarežģītību dažādās augstākās izglītības iestādēs, un, noslēdzot līgumus starp šīm institūcijām, lai atzītu dažādās iestādēs pabeigtos kursus, pamatojoties uz ECTS kredītpunktiem, tiek atbalstīta ES studentu starptautiskā apmaiņa un studijas ārzemēs.

Salīdzinot programmas sarežģītību un saturu, EITCA akadēmiju vislabāk var salīdzināt ar pēcdiploma (2. cikla) ​​augstāko izglītību pat tad, ja to oficiāli nav akreditējusi nacionālā līmeņa administrācija, jo tas ir starptautisks standarts. Kompetences, kas iegūtas, pabeidzot EITCA Akadēmiju, ko apstiprina EITCA sertifikāts, saturiski ir līdzvērtīgas to visaptveramības ziņā pēcdiploma universitātes diplomam, ar šo atšķirību, ka EITCA Akadēmijas sertifikāts nav nacionālā līmeņa izdots dokuments, bet gan starptautisks un ir koncentrējas uz noteiktu IT jomu, nevis uz visu disciplīnu. Šis vairāk specializētais EITCA akadēmijas sertifikācijas fokuss varētu būt izdevīgāks, salīdzinot ar pēcdiploma diplomiem profesionālai karjerai, kas saistīta ar IT. Parasti pēcdiploma studiju programma ir definēta plašāk (piemēram, datorzinātnes, biznesa administrēšana, ekonomika, matemātika utt.) Nekā EITCA akadēmija, kas ietver vienu no īpašajām informācijas tehnoloģiju jomām (piemēram, informācijas drošība, biznesa informācijas tehnoloģijas, datorgrafika utt.) .). Maģistrantūras maģistrantūrā ir no 1500 līdz 3000 programmas stundām, kas attiecīgi norādītas no 60 līdz 120 ECTS (parastais akadēmiskais gads parasti sastāv no 1500 stundām). EITCA akadēmija ietver didaktisko programmu 150–180 stundu apjomā, tomēr atsaucoties uz 30–60 ECTS (tā sastāv no 10–12 EITC kursiem, katram piešķirot 3–5 ECTS, pamatojoties uz satura salīdzinājumu, atsaucoties uz akadēmiskajiem standartiem attiecīgajās tēmās). , ar atsauces laiku 15 stundas par katru EITC kursu, kas tomēr atbilst 60 līdz 90 stundām standarta akadēmiskajā praksē sakarā ar individuālo un asinhrono izglītības modeli, kas atrodas EITCA akadēmijā). Tādējādi EITCA akadēmiju var salīdzināt ar vienu akadēmisko gadu ar otrā cikla studijām (maģistra grāds) formāli atestēto IT kompetenču vispusīguma un sarežģītības ziņā. No otras puses, EITC sertifikāti saturiski atbilst augstākās izglītības akadēmiskajiem kursiem (ES akadēmisko kredītpunktu pārneses sistēmā tiem piešķir 2–3 ECTS kredītpunktus), kā arī pārdevēju izsniegtiem IT produktu vai tehnoloģiju sertifikātiem, piemērojamības un praktiskā rakstura dēļ.

Satura ziņā EITCA Akadēmijas sertifikācijas programmu (ekvivalents 150-180 stundām stacionāro nodarbību, ti, standarta akadēmiskais gads vai 2 akadēmiskie semestri) var salīdzināt ar specializētajām maģistrantūras studijām, tomēr izmantojot ES sertifikācijas standarta priekšrocības ar tās starptautisko raksturs un atzīšana (Briselē izdoti ES sertifikāti tiek plaši atzīti visā pasaulē, pat oficiāli oficiāli valsts akadēmiskie diplomi tiek izsniegti ārpus centrālām ES vietām). Svarīga EITC/EITCA sertifikācijas programmu īpašība ir iespēja pabeigt tikai atsevišķas EITC programmas, kas atbilst individuālajiem kursiem, kuri veido attiecīgo EITCA akadēmiju (atsevišķi specializēti sertificēti EITC kursi ar vidējo didaktisko saturu 15 stundas). EITCA un EITC kompetences sertifikācijas programmās ir ietverts programmas saturs, kas izstrādāts, izmantojot augšupēju pieeju, lai to aizpildīšanai nebūtu vajadzīgas iepriekšējas IT zināšanas, neskatoties uz to uzlaboto un specializēto formu. Tas ļauj indivīdiem veiksmīgi pabeigt pat specializētās EITC/EITCA programmas bez iepriekšējas IT kompetences, vienlaikus tās ir piemērotas arī IT speciālistiem un attiecīgo jomu ekspertiem.

Apkopojot EITCA akadēmiju, tiek rekomendēts kā starptautiski atzīts profesionālās IT sertifikāts, kas papildina nacionālā līmeņa bakalaura vai pēcdiploma augstākās izglītības diplomus (ti, bakalaura vai maģistra grādu), kas tomēr var apliecināt īpašnieku kompetences vispārīgākā vai pat atšķirīgākā disciplīnā nekā nozare ka sertifikāta turētājs vēlas turpināt savu karjeru (ar atbilstošo EITCA Academy sertifikātu, kas attiecas uz šo jomu). Ir iespējams veiksmīgi meklēt darbu bez augstākās izglītības diploma, kam ir EITCA Academy sertifikāts, arī tāpēc, ka, pamatojoties uz programmas saturu, uz kuru attiecas sertifikāts, formāli var pierādīt, ka atestēto kompetenču paaugstināšana ir līdzvērtīga viena gada pēcdiploma akadēmiskajām studijām maģistra grāds, bet saskaņā ar starptautisko un IT nozares orientēto sertifikācijas standartu, ko izstrādājis un izplatījis Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts Briselē, ES. Jāatzīmē, ka EITCA Akadēmijas IT sertifikācijas standarta novērtējums salīdzinājumā ar valsts līmeņa pēcdiploma izglītības diplomiem vai IT pārdevēju nozares līmeņa sertifikātiem ir atkarīgs no darba devēja un viņa paša uzskatiem un viedokļiem, tomēr EITC/EITCA īpašnieku vērtējums karjera norāda, ka šī standarta atpazīstamība palielinās un ne tikai ES.

Atbilde uz jautājumu, vai EITCA akadēmija un EITC sertifikāti ir savietojami ar ECTS, ir saistīta ar atbildi uz jautājumu, vai varat atskaitīties EITCA akadēmijas vai EITC sertifikācijas programmu pabeigšanai par jūsu pašreizējām bakalaura vai pēcdiploma akadēmiskajām studijām valsts līmeņa augstākās izglītības formālajā sistēmā.

Atbilde parasti ir pozitīva. Katrai EITC sertifikācijas un EITCA akadēmijas programmai tiek piešķirts noteikts ECTS punktu skaits.

EITCI institūts sazinās ar ES universitātēm saskaņā ar ECTS sistēmas (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) tēmu, piedāvājot divpusēju izglītības programmas atzīšanu (virzībā uz atbilstošajām EITC/EITCA sertifikācijas programmām). Ievērojot šos priekšlikumus, dažas EITC/EITCA sertifikātu programmas EITCI institūts piešķir ar ECTS punktiem, tādējādi dodot iespēju Eiropas studentiem, kas ir sertifikācijas īpašnieki, iegūt savas mācības, kuras viņi ir izgājuši un pierādījuši, ka ir apguvuši sertifikācijas procedūru, lai tos varētu akceptēt akadēmiskai darbībai. ECTS ir Eiropas standarts mācību apjoma salīdzināšanā, pamatojoties uz mācību rezultātiem (EITC/EITCA sertifikācijas gadījumā, ko mēra ar eksāmenu rezultātiem) un ar to saistīto darba slodzi augstākajā izglītībā, kā arī profesionālās izglītības un apmācības programmās, kuras tiek īstenotas visā Eiropas Savienībā un citās valstīs. sadarbojošās ECTS valstis.

Par nopelnīto EITC/EITCA sertifikāciju atbilstošās ECTS kredītpunktu summas tiek piešķirtas atkarībā no konkrētās programmas (tās sarežģītības, saprotamības un ar to saistītās mācību slodzes), un šos kredītus var pieņemt sertifikācijas turētāja universitāte, ievērojot divpusēju līgumu starp šo universitāti un EITCI institūts. EITCI institūts uzsāk ECTS divpusēja līguma izpēti ar norādīto universitāti, pamatojoties uz sertifikāta turētāja pieteikumu, kurš vēlas, lai nopelnītie ECTS punkti tiktu piešķirti viņa vai viņa izvēlētajā universitātē par notiekošo vai turpmāko akadēmisko darbību.

Ja esat sertifikāta īpašnieks vai pārstāvat universitāti, kuru interesē studenti vai jautājāt, vai viņa pieņem ECTS punktus attiecīgajiem EITC/EITCA sertifikātiem, lūdzu sazinieties ar EITCI institūtu un tas nodrošinās visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, lai turpinātu darbu.

Jums arī nav jāmācās Eiropas universitātē, lai varētu lūgt jūsu EITC/EITCA programmu pieņemšanu, lai iegūtu ECTS punktus. Par to tomēr atbildēs jūsu universitātes dekāns. Ja jūs studējat Eiropas universitātē (ne vienmēr ES, bet arī valstī, kas piedalās ECTS sistēmā), šis lēmums ir automātiskāks, tomēr tas joprojām ir jūsu universitātes patstāvīgs lēmums divpusēja līguma veidā attiecībā uz attiecīgās EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas programmu programmas, kas ir derīgas attiecīgajai akadēmijas praksei universitātē.

Jānorāda, ka ECTS pieņemšana ir universitātes administrācijas lēmums pieņemt vai noraidīt noteiktas EITC/EITCA sertifikācijas programmas pabeigšanu jūsu studiju akadēmiskajā vadībā. Tas ir neatkarīgs no EITCI institūta, kas var attaisnot tikai ECTS punktu skaits, kas piešķirts ar doto sertifikācijas programmu un attiecas uz universitāti, lai noslēgtu divpusēju ECTS līgumu (šādu pieprasījumu var iesniegt EITCI institūts vai tieši sertifikāta turētājs dekanātā, kopā ar relevējošajiem EITC/EITCA sertifikātiem un to papildinājumiem) - ECTS punktu pieņemšanas pieteikuma dokumentu veidnes var lejupielādēt pēc sertifikātu iegūšanas). Gan EITC, gan EITCA sertifikāti tiek piegādāti ar sīki izstrādātiem programmas papildinājumiem, kas ļaus pienācīgi apsvērt satura ekvivalenci ar attiecīgo universitātes kursu vai atbilstošo kvalifikāciju un kompetenču daudzumu pat to valstu universitātēs, kuras nepiedalās ECTS sistēmā.

Apkopojot, EITCA akadēmijas sastāv no atsevišķu EITC sertifikācijas programmu grupām, kurām katrai tiek piešķirts noteikts ECTS kredītpunktu skaits, kas tiek piešķirts sertifikācijas turētājam pēc sertifikāta iegūšanas. EITC/EITCA vērtēšanas skala, kas balstīta uz skaitītājiem, ir pilnībā saderīga arī ar ECTS vērtēšanas skalu.

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS) kalpo par ES balstītu standartu, lai salīdzinātu augstākās izglītības studentu akadēmiskās studijas un sasniegumus visā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kas vēlas piedalīties ECTS standartā. Par veiksmīgi pabeigtiem kursiem tiek piešķirts atbilstošs ECTS kredītpunktu skaits. ECTS kredītpunkti ir atsauce, lai salīdzinātu kursu sarežģītību dažādās augstākās izglītības iestādēs, un, noslēdzot līgumus starp šīm institūcijām, lai atzītu dažādās iestādēs pabeigtos kursus, pamatojoties uz ECTS kredītpunktiem, tiek atbalstīta ES studentu starptautiskā apmaiņa un studijas ārzemēs. Jāatzīmē, ka daudzās valstīs ir līdzīgi standarti, kas var viegli uzskaitīt ECTS kredītpunktus arī pēc individuālas piemērošanas.

DigComp ietvars
DigComp ietvars

DigComp apzīmē pilsoņu digitālās kompetences ietvaru, un to izstrādā Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs.

DigComp ietvars savā 1. dimensijā atsaucas uz 5 galvenajām iedzīvotāju personīgo digitālo prasmju sastāvdaļām (vai jomām):

 1. Informācijas un datu pratība
 2. Komunikācija un sadarbība
 3. Digitālā satura veidošana
 4. Drošība
 5. Problēmu risināšana

Saskaņā ar definīciju DigComp mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem vienotu digitālo kompetenču ietvaru, kura jomas koncentrējas uz personiskajām un vispārējām digitālajām kompetencēm pretstatā IT lietojumprogrammām orientētām kompetencēm dažādās digitālo tehnoloģiju jomās.

Šī pieeja atšķiras no tās, kas izmantota Eiropas IT sertifikācijas ietvara definīcijā, kuras mērķis ir sertificēt attiecīgās digitālās kompetences konkrētās IT lietojumprogrammu jomās, piemēram, mākslīgajā intelektā, kiberdrošībā, tīmekļa izstrādē, datorgrafikā, programmēšanā, tāldarbā, e-apmācība, e-pārvalde un e-pārvalde, biznesa informācijas sistēmas utt. Eiropas IT sertifikācijas ietvara struktūra ievieš EITCA Academy (European IT Certification Academy) programmas, kas pievēršas šīm lietišķo digitālo prasmju jomām iesācēju, vidējā līmeņa un profesionālajā līmenī. Papildus attiecīgajām piemērojamajām digitālajām prasmēm Eiropas IT sertifikācijas sistēma ietver arī EITCA/KC Pamatkompetenču akadēmijas sertifikācijas programmu, kas ir paredzēta tā saukto vispārēja rakstura digitālo pamatkompetenču sertifikācijai, kas ir labi saskaņota ar Padomes ieteikumu par pamatkompetencēm mūža garumā. ilgstoša mācīšanās digitālajā kontekstā un DigComp sistēmā.

Lai gan gan Eiropas IT sertifikācijas, gan DigComp ietvarstruktūras ir pilnībā neatkarīgas no pārdevēja, Eiropas IT sertifikācijas ietvars piedāvā plašāku digitālo prasmju aptvērumu nekā pašreizējā DigComp darbības joma, jo tā apliecina attiecīgās digitālās prasmes gan iesācēju, gan iedzīvotāju līmenī (jo īpaši EITCA/KC Pamatkompetenču akadēmijas sertifikācijas programma, kas cieši atbilst pašreizējai DigComp 2.2 ietvara definīcijai, kā arī profesionālākos līmeņos (tostarp vidējā un augstākajā līmenī). Pašlaik DigComp sistēma neattiecas uz IT profesionāļu digitālo prasmju sertifikāciju.

EITCA/KC Pamatkompetenču akadēmija labi atbilst DigComp ietvara jomai, tostarp informācijas un datu pratības, komunikācijas un sadarbības, digitālā satura izveides, drošības un problēmu risināšanas kompetenču jomām. Šo izlīdzinājumu var kartēt šādi:

 1. Informācijas un datu pratība:
  1. Lai formulētu informācijas vajadzības, atrastu un izgūtu digitālos datus, informāciju un saturu. Lai spriestu par avota un tā satura atbilstību. Lai uzglabātu, pārvaldītu un sakārtotu digitālos datus, informāciju un saturu.
   1. Primāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences
    1. EITCA/KC pamatkompetenču kartēšana, kas ietilpst EITC programmās:
     1. EITC/INT/ITAF interneta tehnoloģiju un lietojumprogrammu pamati
     2. EITC/BI/ECIM e-komercijas un interneta mārketinga pamati
     3. EITC/BI/OOW tekstapstrādes programmatūras pamati
     4. EITC/BI/OO Biroja programmatūras pamati
     5. EITC/BI/OOC izklājlapu programmatūras pamati
     6. EITC/DB/DDEF datu bāzes un datu inženierijas pamati
     7. EITC/DB/DDMS datu bāzes un datu bāzu pārvaldības sistēmas
     8. EITC/OS/MSSAM Programmatūras administrēšana un vadība
   2. Sekundārā EITCA programmu kartēšana: EITCA/AI mākslīgais intelekts
 1. Komunikācija un sadarbība:
  1. Mijiedarboties, sazināties un sadarboties, izmantojot digitālās tehnoloģijas, vienlaikus apzinoties kultūras un paaudžu daudzveidību. Piedalīties sabiedrībā, izmantojot publiskos un privātos digitālos pakalpojumus un līdzdalības pilsonību. Pārvaldīt savu digitālo klātbūtni, identitāti un reputāciju.
   1. Primāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences
    1. EITCA/KC pamatkompetenču kartēšana, kas ietilpst EITC programmās:
     1. EITC/TT/MSF mobilo sistēmu pamati
     2. EITC/BI/TF Teledarba pamati
     3. EITC/BI/CAPMF Datorizētas projektu vadības pamati
     4. EITC/INT/ITAF interneta tehnoloģiju un lietojumprogrammu pamati
     5. EITC/CN/CNF Datortīklu pamati
     6. EITC/BI/ITIM Informācijas tehnoloģijas pārvaldībā
   2. Sekundāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/TC teledarba kompetences, EITCA/BI biznesa informācija
 1. Digitālā satura veidošana:
  1. Lai izveidotu un rediģētu digitālo saturu Lai uzlabotu un integrētu informāciju un saturu esošajā zināšanu kopumā, vienlaikus izprotot, kā ir jāpiemēro autortiesības un licences. Prast dot saprotamus norādījumus datorsistēmai.
   1. Primāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences
    1. EITCA/KC pamatkompetenču kartēšana, kas ietilpst EITC programmās:
     1. EITC/SE/CPF Datorprogrammēšanas pamati
     2. EITC/CG/CGVF Datorgrafikas un vizualizācijas pamati
     3. EITC/CG/APS Rastra grafikas apstrādes programmatūra
     4. EITC/CG/VICG Vizuāla identifikācija datorgrafikā
     5. EITC/BI/OOI Multivides prezentācijas programmatūras pamati
     6. EITC/INT/JOOM Vietņu dizaina un satura pārvaldības sistēmu pamati
     7. EITC/BI/GADW interneta reklāmas un mārketinga pamati
   2. Sekundāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Datorgrafikas akadēmija
    1. EITCA/CG datorgrafikas komponentu EITC programmu kartēšana:
     1. EITC/CG/AI: vektorgrafikas apstrādes programmatūra
     2. EITC/CG/AIDF: datorizdevniecības programmatūra
     3. EITC/CG/BL: 3D grafikas dizaina un vizualizācijas programmatūra
     4. EITC/CG/VR: virtuālās realitātes 3D grafikas programmatūra
     5. EITC/CG/ADPD: Māksliniecisks digitālā portreta zīmējums
    1. EITCA/WD tīmekļa izstrādes EITC programmu kartēšana:
     1. EITC/WD/HCF: HTML un CSS pamati
     2. EITC/WD/JSF: JavaScript pamati
     3. EITC/WD/PMSF: PHP un MySQL pamati
 1. Drošība:
  1. Lai aizsargātu ierīces, saturu, personas datus un privātumu digitālajā vidē. Aizsargāt fizisko un psiholoģisko veselību un apzināties digitālās tehnoloģijas sociālajai labklājībai un sociālajai integrācijai. Apzināties digitālo tehnoloģiju un to izmantošanas ietekmi uz vidi.
   1. Primāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences
    1. EITCA/KC pamatkompetenču kartēšana, kas ietilpst EITC programmās:
     1. EITC/OS/MSW Operētājsistēmu pārvaldības pamati
     2. EITC/IS/ISCF Informācijas drošības un kriptogrāfijas pamati
     3. EITC/IS/EEIS Elektroniskās ekonomikas informācijas drošība
   2. Sekundārā EITCA programmu kartēšana: EITCA/IS IT drošība
    1. EITCA/IS IT drošības komponenta EITC programmu kartēšana:
     1. EITC/IS/CSSF: datorsistēmu drošības pamati
     2. EITC/IS/ACSS: uzlabota datorsistēmu drošība
 1. Problēmu risināšana:
  1. Identificēt vajadzības un problēmas un risināt konceptuālas problēmas un problēmsituācijas digitālajā vidē. Izmantot digitālos rīkus procesu un produktu jauninājumiem. Lai sekotu līdzi digitālajai attīstībai.
   1. Primāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences
    1. EITCA/KC pamatkompetenču kartēšana, kas ietilpst EITC programmās:
     1. EITC/AI/AIF Mākslīgā intelekta pamati
     2. EITC/BI/BAS Biznesa un administrēšanas programmatūra
   2. Sekundāro EITCA programmu kartēšana: EITCA/BI biznesa informācija, EITCA/AI mākslīgais intelekts
    1. EITCA/BI biznesa informācijas, EITCA/AI mākslīgā intelekta komponentes EITC programmu kartēšana:
     1. EITC/CP/PPF: Python programmēšanas pamati
     2. EITC/AI/MLP: mašīnmācīšanās ar Python
     3. EITC/AI/ADL: Advanced Deep Learning
     4. EITC/AI/ARL: uzlabotas pastiprināšanas mācības

Saskaņā ar DigComp ietvara 2. dimensiju pašlaik ir definēta 21 kompetence no 5 galvenajām digitālo prasmju jomām, kas minētas 1. dimensijā. Šos kompetenču nosaukumus un deskriptorus var arī kartēt saistībā ar Eiropas IT sertifikācijas programmām. Attiecībā uz 1. un 2. dimensijas kopīgu izskatīšanu no DigComp ietvara Eiropas IT sertifikācijas ietvara galveno EITCA programmu kartēšana ir šāda:

1. Informācijas un datu pratība
Kompetences (2. dimensija)

 • 1.1. Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana un filtrēšana
  Lai formulētu informācijas vajadzības, meklētu datus, informāciju un saturu digitālajā vidē, piekļūtu tiem un pārvietotos starp tiem. Lai izveidotu un atjauninātu personīgās meklēšanas stratēģijas.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences, EITCA/AI mākslīgais intelekts
 • 1.2. Datu, informācijas un digitālā satura novērtēšana
  Analizēt, salīdzināt un kritiski novērtēt datu, informācijas un digitālā satura avotu uzticamību un uzticamību. Analizēt, interpretēt un kritiski novērtēt datus, informāciju un digitālo saturu.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences, EITCA/BI biznesa informācija
 • 1.3. Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldība
  Lai organizētu, uzglabātu un izgūtu datus, informāciju un saturu digitālajā vidē. Organizēt un apstrādāt tos strukturētā vidē.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences, EITCA/AI mākslīgais intelekts, EITCA/WD tīmekļa izstrāde

2. Komunikācija un sadarbība
Kompetences (2. dimensija)

 • 2.1. Mijiedarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas
  Mijiedarboties, izmantojot dažādas digitālās tehnoloģijas, un izprast piemērotus digitālās saziņas līdzekļus konkrētajam kontekstam.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences, EITCA/AI mākslīgais intelekts, EITCA/WD tīmekļa izstrāde
 • 2.2. Kopīgošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas
  Koplietot datus, informāciju un digitālo saturu ar citiem, izmantojot atbilstošas ​​digitālās tehnoloģijas. Darboties kā starpniekam, zināt par atsauces un attiecināšanas praksi.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences, EITCA/AI mākslīgais intelekts, EITCA/WD tīmekļa izstrāde
 • 2.3. Iesaistīšanās pilsonībā, izmantojot digitālās tehnoloģijas
  Piedalīties sabiedrībā, izmantojot publiskos un privātos digitālos pakalpojumus. Meklēt iespējas sevis nostiprināšanai un līdzdalības pilsonībai, izmantojot piemērotas digitālās tehnoloģijas.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences, EITCA/AI mākslīgais intelekts, EITCA/WD tīmekļa izstrāde
 • 2.4. Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas
  Izmantot digitālos rīkus un tehnoloģijas sadarbības procesiem, kā arī resursu un zināšanu kopbūvei un kopīgai radīšanai.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/TC teledarba kompetences, EITCA/WD tīmekļa izstrāde, EITCA/BI biznesa informācija
 • 2.5 Tīkla etiķete
  Apzināties uzvedības normas un zināšanas, izmantojot digitālās tehnoloģijas un mijiedarbojoties digitālajā vidē. Pielāgot komunikācijas stratēģijas konkrētajai auditorijai un apzināties kultūras un paaudžu daudzveidību digitālajā vidē.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC pamatkompetences
 • 2.6. Digitālās identitātes pārvaldība
  Izveidot un pārvaldīt vienu vai vairākas digitālās identitātes, spēt aizsargāt savu reputāciju, rīkoties ar datiem, ko cilvēks ražo, izmantojot vairākus digitālos rīkus, vidi un pakalpojumus.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/IS IT Security

3. Digitālā satura veidošana
Kompetences (2. dimensija)

 • 3.1. Digitālā satura izstrāde
  Veidot un rediģēt digitālo saturu dažādos formātos, izpausties ar digitāliem līdzekļiem.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2. Digitālā satura integrēšana un atkārtota izstrāde
  Modificēt, pilnveidot, uzlabot un integrēt informāciju un saturu esošajā zināšanu kopumā, lai radītu jaunu, oriģinālu un atbilstošu saturu un zināšanas.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Autortiesības un licences
  Lai saprastu, kā autortiesības un licences attiecas uz datiem, informāciju un digitālo saturu.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/KC galvenās kompetences, EITCA/IS IT drošība
 • 3.4 Programmēšana
  Plānot un izstrādāt saprotamu instrukciju secību skaitļošanas sistēmai, lai atrisinātu doto problēmu vai veiktu konkrētu uzdevumu.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/WD Web Development

4. drošība
Kompetences (2. dimensija)

 • 4.1 Aizsargierīces
  Lai aizsargātu ierīces un digitālo saturu un izprastu riskus un draudus digitālajā vidē. Zināt par drošības pasākumiem un pienācīgi ņemt vērā uzticamību un privātumu.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/IS IT Security
 • 4.2. Personas datu un privātuma aizsardzība
  Lai aizsargātu personas datus un privātumu digitālajā vidē. Izprast, kā izmantot un dalīties ar personu identificējošu informāciju, vienlaikus spējot pasargāt sevi un citus no bojājumiem. Lai saprastu, ka digitālie pakalpojumi izmanto “Privātuma politiku”, lai informētu, kā tiek izmantoti personas dati.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/IS IT Security
 • 4.3. Veselības un labklājības aizsardzība
  Spēt izvairīties no veselības riskiem un fiziskās un psiholoģiskās labklājības apdraudējumiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Spēt pasargāt sevi un citus no iespējamām briesmām digitālajā vidē (piemēram, kiberhuligānisms). Apzināties digitālās tehnoloģijas sociālajai labklājībai un sociālajai iekļaušanai.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/IS IT Security
 • 4.4 Vides aizsardzība
  Apzināties digitālo tehnoloģiju un to izmantošanas ietekmi uz vidi.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/IS IT Security

5. Problēmu risināšana
Kompetences (2. dimensija)

 • 5.1 Tehnisku problēmu risināšana
  Identificēt tehniskās problēmas, ekspluatējot ierīces un izmantojot digitālo vidi, un tās risināt (no problēmu novēršanas līdz sarežģītāku problēmu risināšanai).
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/AI mākslīgais intelekts
 • 5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu noteikšana
  Novērtēt vajadzības un identificēt, novērtēt, atlasīt un izmantot digitālos rīkus un iespējamos tehnoloģiskos risinājumus to risināšanai. Lai pielāgotu un pielāgotu digitālo vidi personiskajām vajadzībām (piemēram, pieejamība).
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/AI mākslīgais intelekts
 • 5.3. Radoša digitālo tehnoloģiju izmantošana
  Izmantot digitālos rīkus un tehnoloģijas, lai radītu zināšanas un ieviestu inovācijas procesus un produktus. Individuāli un kolektīvi iesaistīties kognitīvajā apstrādē, lai izprastu un atrisinātu konceptuālās problēmas un problēmsituācijas digitālajā vidē.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/AI mākslīgais intelekts
 • 5.4. Digitālās kompetences trūkumu identificēšana
  Lai saprastu, kur ir jāuzlabo vai jāatjaunina sava digitālā kompetence. Spēt atbalstīt citus viņu digitālo kompetenču attīstībā. Meklēt iespējas sevis pilnveidošanai un sekot līdzi digitālajai attīstībai.
 • EITCA programmu kartēšana: EITCA/AI mākslīgais intelekts

DigComp 2.2 ieviesa papildu dimensijas, kas attiecīgi iezīmē:

 • Prasmju līmeņi (3. kategorija)
 • Zināšanu, prasmju un attieksmju piemēri (4. dimensija)
 • Lietošanas gadījumi (5. dimensija).

Jaunākā publikācija DigComp 2.2, iepazīstina ar konsolidēto sistēmu.

Vairāk datu par DigComp 2.2 modeli var atrast vietnē Kopīgais pētniecības centrs.

Eiropas IT sertifikācija (EITC) un Eiropas IT sertifikācijas akadēmija (EITCA) ir informācijas tehnoloģiju profesionālās sertifikācijas programmas, un tādējādi tās nav universitātes vai akadēmiskā grāda programmas, jo tām ir jāatbilst valsts augstākās izglītības ietvariem, kuros akadēmiskās izglītības iestādes grādi tiek regulēti. Eiropas IT sertifikācijas programma netiek īstenota nevienas ES dalībvalsts tiesiskajā regulējumā, kas nosaka nacionālās augstskolu programmas un akadēmiskos grādus.

Tā vietā EITC/EITCA sertifikācijas programmas ir profesionālo kvalifikāciju atestācijas programmas, ko akreditējis EITCI institūts, starptautiska šo programmu sertifikācijas iestāde, kas izsniedz atbilstošos kompetenču atestācijas dokumentus. Tādējādi līdzvērtības ziņā EITC/EITCA sertifikātus varētu salīdzināt ar citiem profesionālajiem vai profesionālajiem IT sertifikātiem, kas nav atkarīgi no IT pārdevējiem, atšķirībā no populārajiem uz piegādātājiem orientētajiem IT sertifikātiem, ko piedāvā, piemēram, Microsoft, Adobe, Google utt. EITCA akadēmijas (vai jebkuras no tās EITC programmām) dalībniekam piešķir profesionālu Eiropas IT sertifikātu, ko izdevis un apstiprinājis EITCI institūts, oficiāli apliecinot zināšanas jomā, kas attiecas uz piešķirto sertifikātu. Tomēr šis sertifikāts formāli nav līdzvērtīgs universitātes diplomam vai akadēmiskajam grādam, neskatoties uz to, ka EITCA akadēmijas mācību programmas vispusīgumu var salīdzināt attiecībā uz mācību programmā apliecinātu kvalifikāciju un to virzību uz pēcdiploma studijām ar kvalifikāciju visaptverošumu, kas atbilst EKS 6. līmeņa atsauce.

Standarts nodrošina profesionālās kvalifikācijas apliecinājumu profesionālajā specialitātē galvenajās IT lietojumprogrammu jomās. Ja ir kādi publiski vai privāti noteikumi, kas formāli pieprasa datorzinātņu akadēmisko grādu (bakalaura vai zinātņu maģistra grādu) un attiecīgu universitātes diplomu, kas izdots kādā no valsts augstākās izglītības sistēmām par amatu, uz kuru vēlas pretendēt , EITCA akadēmijas sertifikācija kopā ar visiem tajā esošajiem EITC sertifikātiem, kaut arī ir visaptverošs turētāja IT kompetenču apliecinājums, neļaus izturēt akadēmiskā grāda obligāto kritēriju. Tomēr daudzos gadījumos šādu formālu prasību kritēriju nav pat augsti profesionāliem IT darbiem, vai, ja tādi ir, darba devējs tos var pārskatīt, ja citā gadījumā pieteikums ir spēcīgs. Daudzi veiksmīgi IT profesionāļi ar progresīvu karjeru tehnoloģiju un biznesa jomās nav datorzinātnieki pēc universitātes izglītības un akadēmiskajiem grādiem. Tā vietā viņu praktiskās iemaņas, interese par IT, faktiskā pieredze un, iespējams, profesionālo prasmju atestācija dažādās starptautiskās sertifikācijas programmās, piemēram, Eiropas IT sertifikācijas standartā, joprojām var būt pietiekams IT prasmju un kvalifikācijas apliecinājums darba devējam vai darbuzņēmējam.

Gan EITC, gan EITCA akadēmijas sertifikāti nodrošina oficiālu, starptautiski atzītu indivīdu kompetenču apstiprināšanu konkrētās informācijas tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar lietišķo un praktisko darba tirgus jomās. EITC/EITCA sertifikāti satur oficiālu IT kompetences sertifikātu dokumentus, kas atbalsta vai aizvieto citus formālos veidus, kā apstiprināt zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas augstākajā un profesionālajā izglītībā vai apmācībā (ieskaitot universitāšu un skolu valsts līmeņa diplomus). Šajā sakarā EITC un EITCA akadēmijas sertifikācijai ir pievienots detalizēts sertifikācijas pielikums, kas sniedz standartizētu sertifikāta turētāja iegūto IT kompetenču satura, sarežģītības un līmeņa aprakstu, kas ir paredzēts kā palīgs šo kompetenču atzīšanā profesionālajā jomā. aktivitātes.

EITC un EITCA akadēmijas sertifikācijas programma, kas tiek vadīta Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta (EITCI) vadībā Briselē, pēc veiksmīgas tiešsaistes pārbaudes procedūras pabeigšanas piešķir attiecīgus EITC/EITCA akadēmijas sertifikātus, kas digitāli izsniegti Briselē, ES , kā arī sīki izstrādātie sertifikācijas pielikumi.

Sertifikācija ir iespējama gan pilnā EITCA Akadēmijas programmas ietvaros izvēlētajā IT specialitātē (sekmīgi nokārtojot eksāmenus visās EITC programmās, kas iekļautas attiecīgajā EITCA Akadēmijas programmā, tiek iegūts EITCA Akadēmijas sertifikāts un sertifikāta pielikums kopā ar visiem attiecīgajiem EITC sertifikātiem) , kā arī specializētāku atsevišķu EITC programmu ietvaros (atsevišķs eksāmens un atsevišķs EITC sertifikāts, kas izsniegts katras attiecīgās EITC programmas ietvaros).

EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas procedūras rada ne tikai pareizi nodrošinātu digitālo sertifikātu izdošanu (EITCA akadēmijas gadījumā, kam pievienoti sīki izstrādāti sertifikācijas pielikumi un visi attiecīgie EITC sertifikāti, un EITC sertifikātu gadījumā, kas satur detalizētu sertifikāta aprakstu). programma pašā sertifikātā), kā arī ar atbilstošu validācijas pakalpojumu nodrošināšanu. Digitālie EITC/EITCA sertifikāti ir jāsaprot kā to unikālie ID numuri, kas, ievadot kopā ar personas datu drošību EITCI institūta sertifikācijas validācijas sistēmā, ļauj tiešsaistē pārbaudīt turētos sertifikātus, kā arī informāciju par sertifikātu turētāja aizpildītajām programmu tēmām, kā arī atbilstošu drukāšanai derīgu sertifikātu versiju un pielikumu drukāšana. EITC sertifikāti (iegūti individuāli vai kā daļa no EITCA akadēmijas programmas) ir izstrādāti ar ID, kam ir vizuālas atzīmes (QR kodi), kas nodrošina automātisku mašīnas atpazīšanu un sertifikācijas pārbaudi ar vizuālu tagu skenēšanas lietojumprogrammām.

EITC/EITCA sertifikātu drošas papīra formas izdošana ir iespējama arī pēc izvēles (papīra formā sertifikātu izsniegšana prasa papildu maksu atkarībā no fiziski nodrošināto izsniegto sertifikātu kopiju skaita, kā arī papīra starptautiskajiem piegādes pakalpojumiem) Sertifikātu sūtījums no Briseles uz jūsu valsti). Pastāvīgi vai īslaicīgi ir iespējams arī izmantot tikai digitālos EITC/EITCA sertifikātus (kurus vajadzības gadījumā pats varat izdrukāt atsauces dokumentā, izmantojot EITC/EITCA sertifikātu validācijas elektronisko pakalpojumu).

Eiropas IT sertifikācijas institūts standarta veidā sadarbojas ar visiem Eiropas IT sertifikācijas īpašniekiem pēc tam, kad viņi ir veiksmīgi pabeiguši savas programmas.

Tas ietver atbalstu digitālā darba iekārtošanā, kā arī iespējas tiešai sadarbībai ar EITCI institūtu vai tā partneriem, kuri meklē IT speciālistus darbam.

Visi dalībnieki saglabā piekļuvi arī mācību programmu didaktisko atsauces platformām un konsultācijām ar domēna ekspertiem, kas būs pieejami, lai sniegtu padomus par profesionālu CV rakstīšanu vai intervijām noteiktu specializāciju jomās, piemēram, tīmekļa izstrāde, AI, kiberdrošība, mākoņdatošana utt. .

Eiropas IT sertifikācijas institūts ir arī izstrādājis īpašu bezmaksas pakalpojumu (IT ID), lai palīdzētu Eiropas IT sertifikācijas turētājiem veidot mūsdienīgus digitālos CV, lai atbalstītu viņu darba pieteikumus.

Kā rīkoties tālāk3 vienkāršas darbības

EITCA akadēmija tiek īstenota tiešsaistē saskaņā ar Eiropas IT sertifikācijas standartu. Visas formalitātes tiek kārtotas attālināti. Lai reģistrētos, veiciet šīs darbības.

Atrodiet sertifikātu

Pārlūkot sertifikātus pieejams jūsu interesējošajā jomā

Pievienot pasūtījumam

Pievienojiet atlasītos sertifikātus vietnei jūsu reģistrācijas pasūtījums un izbraukšana

Reģistrēties

Pabeidziet maksas samaksu, lai reģistrētos izvēlētajā programmā

TOPS
Tērzējiet ar atbalsta dienestu
Tērzējiet ar atbalsta dienestu
Jautājumi, šaubas, problēmas? Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu!
Notiek savienojuma izveide ...
Vai jums ir kādi jautājumi?
Vai jums ir kādi jautājumi?
:
:
:
Vai jums ir kādi jautājumi?
:
:
Tērzēšanas sesija ir beigusies. Paldies!
Lūdzu, novērtējiet saņemto atbalstu.
labs Slikti