×
1 Izvēlieties EITC/EITCA sertifikātu
2 Piekļūstiet e-apmācībai un e-testēšanai
3 Dienas laikā iegūstiet ES IT sertifikātu!

Apstipriniet savas IT kompetences Eiropas IT sertifikācijas (EITC/EITCA) ietvaros no jebkuras pasaules vietas pilnībā tiešsaistē!

EITCA akadēmija

Eiropas IT sertifikācijas institūta digitālo prasmju apliecināšanas standarts ar mērķi atbalstīt digitālās sabiedrības attīstību

FORGOT JŪSU ZIŅAS?

IZVEIDOT KONTU

Izvēlieties savu sertifikātu

Izvēlieties EITC/EITCA sertifikācijas programmu, kas jūs interesē, un sāciet 10 dienu bezmaksas izmēģinājumu.

Piekļūstiet programmai

Sekojiet savai e-apmācības programmai, praktizējiet, sagatavojiet un pilnībā piekļūstiet e-testiem.

Get Sertificēts

Nopelniet EITC/EITCA sertifikātu, kas ir ES atzīts IT kompetences sertifikāts.

Uzziniet par EITC/EITCA sertifikātiem

EITCA akadēmija, Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija ir starptautiska IT kompetenču sertifikācijas programma, kuras pamatā ir Eiropas IT sertifikācijas (EITC) standarts, kuru kopš 2008. gada izstrādā un izplata Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts Briselē (EITCI institūts, sertifikācijas iestāde).

EITCA akadēmija tiek pilnībā ieviesta tiešsaistē, lai samazinātu piekļuves fiziskos un ekonomiskos šķēršļus. Gan mācību, gan eksaminācijas metodikā ir iekļauta digitāli atbalstīta attāla forma. EITCA akadēmija sastāv no EITC un EITCA sertifikātiem. Tas ir pieejams kā ES bāze indivīdu profesionālo IT kompetenču formālajai atestācijai, atzīts starptautiski un tādējādi nodrošinot IT prasmju atzīšanu neatkarīgi no valstspiederības oficiālajos dokumentos, kurus digitālā veidā izdod un var pārbaudīt EITCI institūts. Plašāku informāciju par EITC/EITCA sertifikācijas pārvaldes institūciju var atrast attiecīgajā EITCI institūta lapas.

EITCA akadēmija veido starptautisko IT kompetenču sertifikācijas sistēmu, kas savas attīstības līmenī pēc sarežģītības un mācību satura ir salīdzināma ar pēcdiploma augstākās izglītības apvienojumu ar profesionālu nozares apmācību. Tas ir pieejams ES un ārvalstīs tikai tālmācības un tālā eksāmena formā, tādējādi dodot iespēju gan ES, gan trešo valstu pilsoņiem no Briseles viegli iegūt oficiālu apstiprinājumu par viņu profesionālajām IT kompetencēm un prasmēm, izmantojot atestācijas standartu, kura pamatā ir Eiropas IT Sertifikācijas sistēma bez fiziskas klātbūtnes nepieciešamības un tikai ar nelielu daļu no izmaksām, kas saistītas ar stacionāro ES balstīto izglītību un apmācību. Programmas izplatīšanu virza un atbalsta galvenokārt EITCI institūts, kas veicina digitālo kompetenci, mūžizglītību, digitāli iespējotu pielāgošanos un novērš digitālo atstumtību, kā arī cenšas izveidot augstas kvalitātes atsauces līmeni sertificētām IT prasmēm. Eiropā, tādējādi īstenojot Eiropas Komisijas politikas pamatnostādnes, kas noteiktas Digitālā programma Eiropai saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” (saskaņā ar EK DAE digitālās kompetences, prasmju un iekļaušanas pīlāra veicināšanu).

EITCA/KC IT galveno kompetenču sertifikāts
EITCA/KC

EITCA/CG datorgrafikas sertifikāts

EITCA/CG

EITCA/BI biznesa informācijas sertifikāts

EITCA/BI

EITCA/IS informācijas drošības sertifikāts

EITCA/IS

EITC sertifikāta paraugs

EITC

EITCA akadēmijas sertifikāts ir visaptverošs prasmju sarežģītības ziņā, kas apstiprināts uz Eiropas IT sertifikācijas (EITC) bāzes standartu starptautiski atzītam oficiālam specializācijas apstiprinājumam noteiktā lietišķo IT jomā. EITCA sertifikāti ļauj tā dalībniekiem visā pasaulē iegūt pārliecinošu apstiprinājumu par savām daudzajām kompetencēm, kas veido specializāciju noteiktā digitālajā jomā, grupējot attiecīgos EITC sertifikātus, kas visi ir izsniegti Briselē, izmantojot tālmācību un piekļuvi eksāmeniem no attāluma. Visas sertifikācijas procedūras tiek īstenotas attālināti un tiešsaistē, pamatojoties uz sertifikācijas vadības struktūras - Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta (EITCI) Briselē - standartizāciju un akreditāciju. Gan EITC, gan EITCA akadēmijas sertifikāti ir pilnībā integrēti EITCI izplatīto IT ID eCV digitālo kompetenču un prasmju mūsdienu prezentācijas sistēmā.

Saskaņā ar Digitālā programma Eiropai (DAE, Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, COM (2010) 245, Brisele, 2010. gada augusts) digitālās kompetences tagad ir informācijas sabiedrības attīstības pamatā. (IS) uz zināšanām balstītā ekonomikā (KBE) visā pasaulē. Saskaņā ar nesenajiem Eurostat apsekojumiem 30% ES pilsoņu (150 miljoni eiropiešu) un vairāk nekā 90% visu pasaules iedzīvotāju nav pietiekamu IT kompetenču, kas viņiem apgrūtina darbību modernizētajā globalizētajā darba tirgū. Tas rada šķēršļus gan profesionālai, gan personiskai attīstībai, lai gan atlikušās Eiropas Savienības pilsoņu IT kompetences joprojām ir nepietiekami mērķtiecīgas, un tās ātri noveco. Neskatoties uz daudzajiem centieniem politikas veidošanā un uz publiskiem un privātiem virzītajiem pretpasākumiem, lai mazinātu plaisu starp digitālo prasmju izplatību un tirgu un sociālajām vajadzībām, situācija neuzlabojas ievērojami.

Sakarā ar to, ka mūsdienās spēja izmantot informācijas tehnoloģijas ir ārkārtīgi svarīga un labvēlīga pašattīstībai gan personiskā, gan profesionālā veidā, tā sauktajām digitālajām pamatkompetencēm ir būtiska nozīme uz zināšanām balstītā ekonomikā (Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par 18. gada 2006. decembris par pamatprasmēm mūžizglītības procesā (2006/962/EK). DAE galvenais vēstījums, kas ir jaunās Eiropas Savienības turpmākās attīstības stratēģijas ("Eiropa 2020 - Inovatīva savienība") pamatā, ir nepieciešamība pastiprināt pastāvīgu Eiropas pilsoņu izglītību informācijas tehnoloģiju jomā (kas noved pie iedzīvotāju izglītojamo procentuālās daļas pieaugums šajā jomā, vienlaikus uzlabojot izglītības kvalitāti Viseiropas un starptautisko mēroga sertifikācijas programmu kontekstā, izmantojot efektīvas digitālās metodes (īpaši e-mācības), kā arī nodrošinot finansiālu atbalstu Eiropas Savienības fonds - Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) un Eiropas Sociālajam fondam (ESF) formāli sertificētas izglītības līdzfinansēšanas programmās. EITCI institūts, kas izstrādā un izplata EITC/EITCA sertifikācijas standartus, cenšas atbalstīt izvirzīto mērķu sasniegšanu valsts politikā turpmākai ES izaugsmei.

Viseiropas standarts, kas tiek virzīts uz tā starptautisko atzīšanu un ieprogrammēts ar iespējamo visaptverošo spēju, kas salīdzināms ar formālo akadēmisko pēcdiploma izglītību, vienlaikus praktiski orientēts uz piemērojamo digitālo kompetenču atestāciju informācijas tehnoloģiju jomā, tādējādi tiek meklēts kā nozīmīgs līdzeklis, lai atbalstītu atšķirības digitālo prasmju jomā ES. Šāds standarts tika ieviests kā Eiropas IT sertifikācija (EITC) 2008. gadā, un pēdējos gados to nepārtraukti izstrādāja un izplatīja Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts EITCI. Šis standarts ir pamats Eiropas IT sertifikācijas akadēmijas definēšanai, kopīgi nodrošinot divas sertifikācijas programmas:

  • EITC sertifikācija (Eiropas informācijas tehnoloģiju sertifikācija) - ieskaitot specializētas sertifikācijas programmas, kas šauri definētas noteiktās prasmēs un lietojumos (katras EITC programmas atsauces uz programmu aptver apmēram 15 stundas),
  • EITCA sertifikācija (Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija) - iekļaujot jomai specifiskas specializācijas kompetences programmas, apvienojot parasti vairāku būtisku EITC sertifikātu sērijas (atsauce uz programmu no 150 līdz 180 stundām).

EITC un EITCA sertifikācijas programmas tika uzsāktas viena pēc otras attiecīgi 2008. gadā, un kopš šī datuma šīs programmas ir kļuvušas par atzītām digitālo prasmju sertifikācijas ietvariem kopā ar to pastāvīgo izstrādāto un atjaunināto, kā arī Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta Briselē izplatīto programmu. . Kopš tā laika EITCI institūts ir izdevis EITC un EITCA sertifikātus vairāk nekā 40 valstīs, kas aptver specializētās lietišķās datorzinātnes, projektēšanu, kiberdrošību un vispārējās digitālās prasmes, tādējādi veicinot digitālo kompetenci un IT profesionalitāti un cīnoties pret digitālo atstumtību.

IT kompetenču sertifikācija ir formāls veids, kā apstiprināt indivīda kompetences konkrētās zināšanu un prasmju jomās, kas saistītas ar lietišķo datorzinātni un informācijas tehnoloģijām. EITC/EITCA sertifikāti ir atestācijas dokumenti, kas atbalsta citus formālos veidus, kā apstiprināt zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas profesionālajā un akadēmiskajā izglītībā (ieskaitot universitāšu un skolu sertifikātus vai diplomus). Šajā sakarā EITC un EITCA akadēmijas sertifikācijas shēmas ir īpaši svarīgas, atvieglojot politikas virzienus, kas ievieš digitālo prasmju izplatīšanu ne tikai IT profesionāļu un datoru inženieru starpā, bet starp visiem cilvēkiem, kuri profesionāli darbojas citās jomās, dažreiz tālu no IT.

EITCA akadēmijas programma, ko vada Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts Briselē, ļauj - pēc sekmīgas tiešsaistes pārbaudes procedūras pabeigšanas - iegūt EITCA akadēmijas sertifikātus, kas digitāli izdoti Briselē, kopā ar detalizētiem pielikumiem un visu aizvietojamo EITC Sertifikācija. Pati sertifikācija ir iespējama gan pilnā EITCA akadēmijas programmā izvēlētajā specializācijas jomā (eksāmeni visu akadēmijas programmā iekļauto EITC sertifikātu ietvaros, kā rezultātā tiek iegūts pilnīgs EITCA akadēmijas sertifikāts, diploma pielikums kopā ar visiem attiecīgajiem EITC sertifikātiem), kā arī šaurāk definētu individuālo EITC sertifikātu ietvaros (viens eksāmens un viens EITC sertifikāts katrā attiecīgajā EITC programmā).

Visaptveramības ziņā, kā norādīts iepriekš, EITCA akadēmijas sertifikācijas programmu (ekvivalenta 150–180 stundām stacionāro nodarbību vai 2. standarta universitātes semestrus pēcdiploma izglītībā) var salīdzināt ar specializētu pēcdiploma studijām, tomēr ar tās praktisko orientāciju un Starptautiski izplatītā ES sertifikācijas standarta priekšrocības var izrādīties, ka dažiem tā ir labāka izvēle.

Svarīga EITC/EITCA sertifikācijas programmu īpašība ir iespēja ilgākā laikā veikt tikai atsevišķas EITC programmas no aktuālās grupas, kas veido attiecīgo EITCA Akadēmiju (atsevišķas specializētas EITC Sertifikācijas ar vidējo didaktisko saturu 15 stundas) un tādējādi sertifikāts pēc Sertifikāts uzlabo formālo prasmju apliecinājumu. EITC/EITCA kompetences sertifikācijas programmās ir ietverts saturs, kas izstrādāts, izmantojot augšupēju pieeju, lai to pabeigšanai nebūtu vajadzīgas iepriekšējas IT zināšanas, neskatoties uz to progresīvo un specializēto raksturu, kā arī prasmju apliecināšanas augstas kvalitātes ievērošanu. Tas ļauj indivīdiem pakāpeniski pabeigt pat specializētās EITC/EITCA programmas bez iepriekšējas IT kompetences, vienlaikus tās ir nozīmīgas arī IT speciālistiem un attiecīgo jomu ekspertiem.

EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas procedūras rada ne tikai pareizi drošu digitālo sertifikātu izdošanu (EITCA akadēmijas gadījumā, kam pievienoti sīki izstrādāti sertifikācijas pielikumi un visi attiecīgie aizvietojošie EITC sertifikāti, un EITC sertifikātu gadījumā, kas satur detalizētu aprakstu). pats sertifikāts), kā arī nodrošinot attiecīgus elektroniskos validācijas pakalpojumus. Digitālie EITC/EITCA sertifikāti ir jāsaprot kā to unikālie ID numuri, kas, ievadot ar pareizi nodrošinātiem datiem EITCI institūta sertifikācijas validācijas sistēmā, ļauj tiešsaistē verificēt sertifikātus, kā arī informāciju par programmas darbības jomu, ko aizpildījis sertifikāta turētājs, kā kā arī atbilstošu apstiprinājumu un papildinājumu lejupielāde vai izdrukāšana. EITC sertifikāti (iegūti individuāli vai kā daļa no EITCA akadēmijas sertifikācijas) ir izstrādāti ar ID, kas satur QR kodus, kas ļauj automātisku mašīnas atpazīšanu un verifikāciju ar tālruņa kameru balstītām QR skenēšanas lietojumprogrammām.

Eksāmenu un sertifikācijas procedūru, kuras mērķis ir oficiāli apstiprināt zināšanu un prasmju iegūšanu konkrētās informācijas tehnoloģiju jomās, EITCI institūts veic saskaņā ar publicētajiem noteikumiem un nosacījumiem, pilnībā attālā veidā, izmantojot īpašu tiešsaistes eksāmenu sistēmu, kas integrēta e -mācību platforma.

Visi EITCI izsniegtie Eiropas IT sertifikāti, ieskaitot EITC un EITCA akadēmijas sertifikātus, ir pilnībā pieejami tiešsaistē par iestāšanās maksu, kā norādīts EITC/EITCA sertifikātu katalogs.

Jūs varat piedalīties izvēlētā (-ās) EITCA akadēmijas programmā (-ās) vai izvēlētā (-ās) EITC programmā (-ās).

EITCA akadēmijas programma sastāv no vairākām EITC programmām (parasti no 10 līdz 12), no kurām katra ir standarta atsauce uz 15 stundu mācību programmu visaptverošumu (tas nozīmē, ka vienas EITC programmas darbības joma atbilst aptuveni 15 stacionāras didaktikas un mācīšanās stundām). Tāpēc konkrētā EITCA akadēmijas programma atbilst 150–180 stundu mācību programmas vispusīgumam, un kā tāda tā ir profesionāla, kopīga, tematiska un konsekventa IT kompetenču apliecināšana noteiktā IT specializācijas jomā, piedāvājot vispusību, kas salīdzināma ar pēcdiploma līmeņa augstākās izglītības programmu.

Īsi sakot, EITCA akadēmija sagrupē attiecīgās EITC sertifikācijas programmas noteiktā disciplīnā (piemēram, informācijas drošības, biznesa IT vai datorgrafikas jomā). Lai iegūtu kopīgu EITCA Akadēmijas sertifikātu, ir jāveic un sekmīgi jānokārto visi EITC eksāmeni (un tādējādi viņiem ir tiesības uz kopīgu EITCA Akadēmijas sertifikātu un visiem attiecīgajiem programmā iekļautajiem EITC Sertifikāti).

Var izvēlēties arī iegūt tikai atsevišķu (-us) EITC sertifikātu (-us), tādējādi iegūstot šauri definētu atbilstošu prasmju formālu apstiprinājumu, kas attiecas uz skaidri definētu un saskaņotu tēmu, tehnoloģiju vai programmatūras lietojumprogrammu (piemēram, tādas tēmas kā kriptogrāfijas pamati, objektu programmēšana, HTML, rastra grafika, 3D modelēšana utt.).

Ikviens interesents var piedalīties EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas programmās. Programma ir pieejama tiešsaistē, un nav ierobežojumu to personu mītnes zemēm vai tautībām, kuras to var uzņemties. Vienīgais nosacījums ir piekļuve internetam tālmācībai un tālpārdošanai, kas nepieciešama sertifikācijas procedūrām un sertifikātu izsniegšanai Briselē, ES.

Lai sāktu, jums jāreģistrē konts EITCA akadēmijā. Konta reģistrācija ir bezmaksas. Izmantojot kontu, jūs iegūstat demonstrācijas un bezmaksas resursus, kas ļaus jums labāk izvēlēties sev piemērotu EITCA akadēmiju vai EITC sertifikātu (-us).

Lai reģistrētos EITCA akadēmijā vai EITC sertifikācijas programmā (-ās), jums ir jābūt reģistrētam kontam un jāpasūta pasūtījums izvēlētajai EITCA akadēmijai vai EITC programmai (-ām). Jūs varat pievienot izvēlētās programmas pasūtījumam, un pēc atlases pabeigšanas jūs varēsit samaksāt nodevu, nokārtojot formalitātes. Pēc tam, kad jūsu pasūtījums būs apstrādāts (ko sistēma automātiski veic dažu sekunžu laikā), no jūsu konta jums tiks piešķirta tiešsaistes piekļuve dalībai izvēlētajā (-ās) programmā (-ās).

Kas attiecas uz EITCA akadēmijas sertifikātiem, tiek veicināta 80% EITCI subsīdija, kas piešķirta atbilstošā maksas samazinājumā (piemērojama visām ieinteresētajām personām visā pasaulē un ir saistīta ar Digitālo prasmju un darba koalīcijas EITCI institūta apņemšanos palielināt EITC/EITCA piekļuvi sertifikātiem izplatību un mazinātu ekonomiskos šķēršļus). EITCI subsīdijas piemērošana ar 5 burtu ciparu kodu, kas ļauj EITCA akadēmijas maksu faktiski samazināt līdz 20%. Šīs 80% subsidētās EITCA akadēmijas piekļuves dēļ tā var būt labāka izvēle atsevišķu EITC sertifikācijas programmu klāstā, ja jūs interesē ne tikai viena prasmju kopa, bet jūsu specializācija noteiktā IT jomā.

Iestādēm un uzņēmumiem, kas deleģē savu personālu, pasūtījumu var veikt institucionālā kontā, sākot ar vismaz 3 deleģēto personāla locekļu plāniem ar papildu pakalpojumu skaitu (ieskaitot detalizētu uzraudzību un ziņojumus par didaktisko un sertifikācijas procedūru gaitu, kā kā arī ar elastīgiem un rentabliem plāniem).

Tāpat kā citas profesionāli sertificētas kompetenču atestācijas programmas, EITCA akadēmija un tās bāzes EITC sertifikācijas programmas parasti nav bezmaksas (izņemot cilvēkus ar invaliditāti, pirmsskolas izglītības iestāžu jauniešus un cilvēkus, kuri dzīvo zemā sociālekonomiskajā stāvoklī vairākās zemās izglītības pakāpēs). attīstītas valstis). Tomēr, salīdzinot ar tradicionālo stacionāro (uz fizisko klātbūtni balstīto) izglītību, tālmācības un tālpārdošanas dēļ dalības programmā izmaksas tiek faktiski samazinātas. EITCA akadēmijas mērķis ir, iespējams, samazināt šķēršļus piekļuvei ES balstītai oficiālai profesionālo IT kompetenču apliecībai un padarīt to sasniedzamu potenciālajiem dalībniekiem no jebkuras vietas pasaulē.

Pašreizējās maksas par EITC sertifikāciju un EITCA akadēmijas sertifikācijas programmām tiek parādītas katalogā un tiek attiecīgi noteiktas 110 eiro un 1100 eiro. EITC/EITCA sertifikācijas maksa sedz visas izmaksas, kas saistītas ar sertifikācijas procedūrām un nopelnīto digitālās sertifikācijas izsniegšanu. Papildu maksas tiek piemērotas ar izvēles sertifikātu papīra formāta izsniegšanu un piegādi (šīs maksas ir atkarīgas no fiziski nodrošināto izsniegto sertifikātu kopiju skaita, kā arī no starptautiskajiem piegādes pakalpojumiem papīra sertifikātu sūtījumiem no Briseles uz jūsu valsti). Pastāvīgi vai īslaicīgi ir iespējams arī izmantot tikai digitālos EITC/EITCA sertifikātus (kurus jūs pats varat izdrukāt atsauces formā sagatavota papīra formā no EITC/EITCA sertifikātu validācija).

EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas maksas ir ievērojami zemākas nekā vidējās izmaksas par salīdzināmu profesionālo IT apmācību, izglītību un sertifikāciju ES valstīs, pateicoties tās tiešsaistes formai. ES izsniegtie sertifikāti oficiāli apstiprina digitālās prasmes, kas iegūtas, izmantojot izglītību un eksāmenus, ko attālināti īsteno Briselē saskaņā ar starptautiski atzītiem ES balstītiem EITCA un EITC sertifikācijas standartiem. Turklāt, pateicoties pilnībā tiešsaistes formai, ar tradicionālo, stacionāro ārzemēs iegūto izglītību netiek saistītas uzturēšanās izmaksas.

Turklāt kā daļu no EITCI institūta pastāvīgās apņemšanās atbalstīt Eiropas Komisijas Digitālās programmas Eiropai īstenošanu (kas ir stratēģijas “Eiropa 2020 sabiedriskās politikas elements”), veicinot digitālās kompetences, prasmju un iekļaušanas pīlāru, attiecīgajām EITCI institūta netiešajām subsīdijām efektīvi samazinot piedāvāto EITCA Akadēmijas programmu maksas, vēl vairāk samazinās ekonomiskās barjeras profesionālo IT kompetenču apliecināšanai dalībniekiem no mazāk attīstītām valstīm.

Visbeidzot, pēc EITCA akadēmijas konta reģistrācijas ir brīvi pieejami daudzi izglītības resursi, kas ļauj labāk iepazīties ar EITCA akadēmijas modeli un labāk informētu lēmumu par dalību. Lai piekļūtu šiem resursiem (kopā ar attiecīgajiem demonstrējumiem, ieskaitot attālos eksāmenus), jūs varat reģistrēt savu bezmaksas kontu, šīs vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz Reģistrēties.

Kā tas darbojas3 vienkāršās darbībās

(pēc tam, kad esat izvēlējies EITCA akadēmiju vai izvēlētu EITC sertifikātu klāstu no pilna EITCA/EITC kataloga)

Mācieties un praktizējiet

Sekojiet tiešsaistes visaptverošai didaktikai, gatavojoties eksāmeniem. Nav stundu stundu, jūs mācāties, kad varat.

Iegūstiet IT sertifikātu

Veiciet eksāmenu tiešsaistē, lai nopelnītu EITC sertifikātu. Iet visus EITCA akadēmijā, un jums tiek piešķirts EITCA sertifikāts.

Sāciet savu karjeru

ES balstīti EITC/EITCA sertifikāti ar detalizētiem pielikumiem ir formāls jūsu profesionālo IT prasmju apliecinājums.

Jā. Mācību un sertifikācijas process EITC/EITCA programmās, kā arī visi eksāmeni EITC programmās tiek veikti pilnībā attālināti tiešsaistē e-apmācības risinājumu atbalstītā platformā asinhronā režīmā. Pateicoties elastīgi organizētam asinhroni organizētam e-apmācības didaktiskajam procesam, kā arī visiem tiešsaistes eksāmeniem, kas asinhroni tiek veikti caur internetu (ļaujot vislielāko elastību laikā, kad dalībnieks pats organizē savas mācīšanās aktivitātes sev ērtā vietā), dalībnieka fiziska klātbūtne nav nepieciešama , tāpēc daudzi piekļuves šķēršļi tiek samazināti vai likvidēti (piemēram, ģeogrāfiskā, loģistiskā, ekonomiskā rakstura).

Dalībniekam ir individuāla, neierobežota pieeja sertifikācijas platformai, nodrošinot labi plānotu pakāpenisku didaktisko procesu, kuru uzrauga personāls, kurš atbild par programmas izpildi saskaņā ar EITCI institūta vadlīnijām, ieskaitot elektroniskos materiālus: lekcijas ( multimediju un teksta veidlapa, kā arī ilustrācijas, animācijas, fotogrāfijas vai video, kas tieši pieejami e-apmācības platformā, pievienojot konsultācijas, laboratorijas (ieskaitot arī izglītības izmēģinājuma piekļuvi programmatūrai, kā arī atbilstošas ​​interaktīvas lietojumprogrammas) un neierobežotu attālinātu didaktiku konsultācijas.

Tiešsaistes didaktika ir ieprogrammēta EITC sertifikācijas programmā, kas beidzas arī ar attālinātu EITC pārbaudi (slēgtā testa raksturojums, ieskaitot 15 izlases veida slēgtā testa variantus ar vairākiem izvēles variantiem dotajā EITC programmas programmā). Šo attālo pārbaudi dalībnieks veic sertifikācijas platformas ietvaros (kur dalībnieks tiešsaistē var veikt interaktīvo pārbaudi, kurā nejauši tiek izvēlēti testa jautājumi, ar iespēju atgriezties uz atbildēm vai neatbildētiem jautājumiem 45 minūšu laikā). EITC eksāmena kārtošanas rezultāts ir 60% pozitīvu atbilžu, bet, ja šī robeža netiek sasniegta, dalībnieks var atkārtoti kārtot eksāmenu bez papildu maksas (katrā eksāmena mēģinājumā ir pieejama viena bezmaksas atkārtota kārtošana, lai vai nu nokārtotu testu, vai uzlabotu tā kārtošanas rezultātu, pēc kura tālāk eksāmenu atkārtošanai ir jāaktivizē pieteikšanās administrācijai, bet tā paliek bez papildu maksas). Visu EITC eksāmenu, kas veido atbilstošo EITCA Akadēmijas sertifikātu (ar aizvietojošām EITC programmām), rezultātu nokārtošana arī attiecīgā EITCA Akadēmijas sertifikāta dalībnieka izsniegšanā (EITCA papildu eksāmenu nav un EITCA sertifikāti tiek izsniegti, pamatojoties uz visu nopelnīšanu). attiecīgie EITCA veidojošie EITC sertifikāti). Visas procedūras Briselē tiek īstenotas pilnībā attālināti, un dalībniekiem sertifikāti tiek izsniegti digitālā veidā drošā un pārbaudāmā formā.

Svarīga sertifikācijas platformas īpašība ļauj detalizēti analizēt katra dalībnieka mācību un sertifikācijas procesu, iekļaujot pilnu statistiku par visām darbībām sertifikācijas platformā, kas ļauj ģenerēt darbības pārskatus, kā arī automātiski identificēt un atbalstīt dalībniekus, kuriem ir problēmas ar didaktiku. materiāli un eksāmeni. Rūpīga darbības analīze didaktiskajā procesā dod iespēju individualizētai atbalsta pieejai identificētajiem dalībniekiem, ja tāda ir nepieciešama. To var izmantot arī paši dalībnieki, lai oficiāli dokumentētu savas apmācības trešajām personām vai arī viņiem pašiem ir analīze un plānošana (īpaši noderīgi iestādēm un uzņēmumiem, kas deleģē savus darbiniekus sertificēšanai).

Sertifikācijas platforma tiek nepārtraukti atbalstīta gan administratīvi, gan tehniski. Administrācija ietver platformas darbības tehnisko vadību un vispārējo kontroli. Tehniskais atbalsts ietver lietotāju atbalstu ar speciālu palīdzības dienestu un uzturēšanu, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar drošības apakšsistēmām, datu arhivēšanu, datu bāzes izveidi un platformas funkcionalitātes atjaunināšanu (darbības, ko nepārtraukti veic speciālais un specializētais tehniskais personāls).

Kopš 2008. gada EITCI institūts ir izsniedzis simtiem tūkstošu EITC un EITCA sertifikātu visā pasaulē (kā arī gandrīz 1 miljonu digitālo sertifikātu), ar kuru palīdzību vairāk nekā 1 miljons cilvēku no 40 un vairāk valstīm ir iepazinušies ar EITC/EITCA standartu, kas aptver Sākotnējā līmeņa digitālā kompetence un pamatprasmes, specializētās lietišķās datorzinātnes IT profesionāļiem, pamata un progresīvas datorgrafikas dizains, kā arī programmas valsts pārvaldes digitalizēšanai (e-pārvalde) un digitālās atstumtības novēršana sociāli mazaizsargātu grupu (īpaši cilvēku, kas dzīvo kopā ar invaliditāte).

Galvenā atšķirība ir tā, ka EITCA akadēmijas sertifikācija tiek veidota no noteiktas lokāli saistītu EITC sertifikātu grupas (parasti no 10 līdz 12). Tikai iegūstot visus šos aizvietojošos EITC sertifikātus, dalībniekam tiks izsniegts arī paredzēts EITCA sertifikāts, kas apliecina specializāciju attiecīgajā jomā (EITCA akadēmijas sertifikāta iegūšanai nav nepieciešami papildu eksāmeni, bet ir nepieciešami eksāmenu kārtošana visiem aizvietojamajiem EITC sertifikātiem) .

Ir iespējams iegūt EITCA akadēmijas sertifikātu, iegūstot atsevišķus EITC sertifikātus atsevišķā reģistrācijā katrai EITC programmai (pa vienai), taču ir iespējams arī tieši reģistrēties EITCA akadēmijai ar piekļuvi visai EITC sertifikācijas grupai. izvēlētajā EITCA akadēmijā. Tas dalībniekam dod tiesības uz EITCI institūta subsidētu piekļuvi, ko piešķir ar ievērojami samazinātu EITCA akadēmijas maksu, kas ir pieejama visā pasaulē, lai veicinātu augstas kvalitātes un visaptverošu IT prasmju kopumu izplatīšanu.

Dalībnieks var izvēlēties starp visas EITCA akadēmijas realizāciju (atbilstošo EITC programmu grupēšanu) un vienas EITC programmas (vai noteiktu EITC programmu atlases) realizāciju.

Katrā EITC sertifikācijas programmā ir atsauce uz 15 mācību stundu satura mācību programmu, kas beidzas ar eksāmenu attiecīgajai EITC sertifikācijai. EITC programmu var pabeigt vidēji vienas līdz divu dienu laikā, taču laika prasības nav noteiktas, un dalībnieks vajadzības gadījumā var plānot ilgāku laiku didaktikai un eksāmenu sagatavošanai (piemēram, nedēļu vai 2 nedēļas, attiecīgi iztērējot mācībām) vienu stundu vai 2 stundas dienā). Ja dalībniekam jau ir zināšanas un kompetence atbilstošā EITC sertifikācijas programmai, dalībnieks var tieši piekļūt eksāmenam un tādējādi nekavējoties nopelnīt attiecīgo EIC sertifikātu.

Katrā EITCA akadēmijā ir 10–12 EITC sertifikāti, kas kopā veido programmas saturu 150–180 mācību stundu. Parasti, pieņemot, ka mācīšanās notiek darba nedēļas dienās, EITCA akadēmijas programmu ir iespējams pabeigt mazāk nekā vienā mēnesī (katru darba nedēļas dienu). Cits atsauces laika grafiks ir viens akadēmiskais semestris (parasti 5 mēneši), kad dalībnieks spēj pabeigt EITCA sertifikācijas programmas mācību programmu, mācoties tikai vienu dienu nedēļā.

Iepriekšminētās programmas satura atsauces mācību stundas nosaka būtisku sertifikācijas programmas visaptverošās pakāpes novērtējumu, pamatojoties uz akadēmisko mācību stundu standartiem. Tas nozīmē, ka atbilstoša dalībnieka izglītojoša rīcība vidēji prasa 150–180 stundas, ja tā notiek stacionārā formā. Tas ir atkarīgs arī no individuālā dalībnieka īpašībām sagatavošanās un mācīšanās spējām, kas var izraisīt ātrāku vai lēnāku mācīšanās tempu un sagatavošanos atbilstoši mācību programmai. Sakarā ar to, ka apmācība notiek asinhronajā e-apmācības formā, tās faktiskais ieviešanas laiks ir atkarīgs no katra dalībnieka individuālajām prasmēm un to var pagarināt vai saīsināt (apmācības un sagatavošanās sertifikāta iegūšanai laika posms ir pielāgots individuālajām vajadzībām dalībnieki).

Jā. Gan EITC, gan EITCA akadēmijas sertifikācijas programmā mācību un sagatavošanās didaktiskais process ietver neierobežotas attālinātas konsultācijas ar didaktikas ekspertiem no attiecīgā IT jomas. Ja rodas grūtības ar jēdzienu izpratni no mācību programmas, kā arī ar atbalstošo didaktisko saturu un materiāliem vai uzdevumu izpildi, vai ja dalībniekam ir kādi jautājumi vai bažas par programmas saturu, didaktikas personālam jākonsultējas ar tiešsaistes saziņas un biļešu pārdošanas konsultāciju līdzekļi. Apspriešanās notiek caur īpašu saskarni sertifikācijas un e-apmācības platformā vai pa e-pastu. Veidlapas un instrukcijas, kā sazināties ar didaktisko konsultāciju personālu un vaicāt to, ir atrodamas tieši sertifikācijas e-apmācības platformā.

Pašreiz pieejamo EITCI institūta izdoto sertifikātu klāstu veido vairāk nekā 70 EITC sertifikāti un 7 EITCA akadēmijas sertifikāti.

Tā kā operatīvi ierobežotās iespējas didaktiskajam atbalstam un konsultācijām ir ierobežotas, tādējādi ierobežojot ikmēneša izdoto EITC/EITCA sertifikātu skaitu, dažas sertifikācijas programmas var būt īslaicīgi nepieejamas. Šādos gadījumos dalībniekus var rezervēt sertifikācijas programmas, kurās nav pieejamu vietu, un viņi tiks informēti, kad vietas atkal būs pieejamas, un viņiem tiks piešķirta pieeja attiecīgajām programmām rindas kārtībā.

Jā, ir iespēja atkārtoti kārtot gan neveiksmīgos, gan sekmīgi nokārtotos EITC eksāmenus, lai uzlabotu ieskaites punktu skaitu. Katrā eksāmena mēģinājumā ir pieejama viena bezmaksas atkārtota pārbaude, kas ļauj nokārtot testu vai uzlabot tā kārtošanas rezultātu, pēc kura turpmākam eksāmena atkārtojumam ir jāaktivizē pieteikšanās administrācijai, bet tas paliek bez papildu maksas. Dalībnieks var kārtot nokārtotu pārbaudījumu, lai uzlabotu rezultātu, lai labāk prezentētu sertifikātu. Jāņem vērā arī tas, ka EITCA akadēmijas eksāmenu nav (eksāmeni tiek piešķirti tikai EITC programmām un katra no tiem rezultātiem tiek izsniegts EITC sertifikāts, savukārt EITCA akadēmijas sertifikāts tiek izsniegts tikai visu atbilstošo grupu nokārtošanai) EITC eksāmens noteiktā EITCA akadēmijas programmā). EITCA akadēmijas sertifikātā uzrādītie rezultāti ir visu EITCA sertifikātu rezultāti, kas sastāv no dotās EITCA akadēmijas.

Jā. Dalībniekiem būs pieejama e-apmācības platforma ar visiem didaktiskajiem materiāliem un resursiem atbilstoši attiecīgajās EITC/EITCA akadēmijas sertifikācijas programmās paredzētajām mācību programmām arī pēc mācību un sagatavošanās pabeigšanas, kā arī pēc eksāmenu nokārtošanas un sertifikātu nopelnīšanas. Piekļuve būs bezgalīga no dalībnieku kontiem EITCA akadēmijā.

EITC/EITCA sertifikācija ir uz izglītību un sertifikāciju balstīta starptautiska programma Eiropā, kas standartizē kompetenču apliecināšanas ietvarus informācijas tehnoloģiju nozarē. Tam nav formāla līdzvērtības nevienai no ES dalībvalstu nacionālajām izglītības programmām. Tomēr attiecībā uz programmas saturu, kas saistīts ar EITCA akadēmijas vispārējām mācību programmām, tās sarežģītība un no tās izrietošais sertifikācijas turētāja profesionālās specializācijas sertifikāts to vislabāk var salīdzināt ar valsts līmeņa akreditētām maģistrantūras augstākās izglītības studijām darba slodze un apliecinātie kompetenču līmeņi. No otras puses, EITCA akadēmijas sertifikācija līdz ar EITC sertifikātiem nav līdzvērtīga uz pārdevēju orientētiem IT profesionālajiem sertifikātiem, kurus izsniedz dažādi IT pārdevēji (piemēram, Microsoft, Google, Adobe utt.), Jo tie ir neatkarīgi no pārdevējiem un tādējādi koncentrējas uz patieso vērtību. sertificētas kompetences, nevis kā daļa no produktu konkurences un mārketinga stratēģijas starp IT pārdevējiem. Tomēr tam, kas EITC/EITCA sertifikātiem ir kopīgs ar profesionālo pārdevēju izsniegtajiem IT sertifikātiem, ir tas, ka tie koncentrējas arī uz sertificētu zināšanu un prasmju praktiskiem aspektiem un pielietojamību.

Ko tas nozīmē praksē?

EITCA akadēmijas sertifikācija nav formāls pēcdiploma valsts līmeņa augstākās izglītības diploms, bet gan starptautisks IT nozares kompetenču sertifikācijas standarts, kurš tomēr ir neatkarīgs no pārdevēja un kuru pārvalda Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts, kurš ir neatkarīgs pārdevējs bezpeļņas organizācijā. sertifikācijas iestāde vai sertifikācijas iestāde. EITC/EITCA akadēmijas programmas ietvaros sertifikācijas turētājs nesaņem valsts līmeņa pēcdiploma izglītības diplomu vai IT pārdevēja sertifikātu, bet gan starptautisku un izsniegtu Briselē, ES, Informācijas tehnoloģiju nozarei nozīmīgu formālo kompetenču sertifikātu ar virkni sertificētu zināšanu un prasmju līdzvērtīga maģistrantūras studijām visaptveramības ziņā (sākot no 150 stundu atskaites programmas saprotamības) un virknei aktuālu IT pārdevēju izsniegtiem sertifikātiem. Nav atbilstības kritēriju, lai uzņemtu EITCA akadēmiju (vai kādu no EITC sertifikācijas programmas komponentiem), un nav iepriekšēju kvalifikācijas prasību (piemēram, bakalaura grāds, kas iegūts bakalaura studijās, parasti ir nepieciešams, lai turpinātu pēcdiploma studijas akadēmiskajā augstākajā izglītībā, kas ir nav priekšnoteikums EITCA akadēmijas dalībai).

Tikai EITCA akadēmijas sertifikāts ļauj tā turētājam profesionāli pierādīt iegūtās prasmes un kompetences, lai darbotos turētās sertifikācijas jomā. Lai gan darba devēji parasti pieprasa augstākās izglītības diplomu dotajā profesionālās specializācijas jomā, viņi parasti ļoti pozitīvi vērtē papildu visaptverošus prasmju sertifikātus, it īpaši IT jomā, neatkarīgi no tā, vai tas ir kandidāta izglītības galvenais priekšmets vai nē. Ja kompetenču atestācija ir visaptverošā līmenī, kas salīdzināma ar formālo akadēmiskās pēcdiploma izglītības diplomu, dažos gadījumos darba devējs to var uzskatīt par pietiekamu aizstājēju, īpaši ņemot vērā jautājumus, kas saistīti ar studiju izmaksām augstākās izglītības sistēmā dotā valsts). Citos gadījumos tas būs atbilstošs formālās izglītības universitātes diploma papildinājums, kas apliecina kandidātu starptautisko aktivitāti pašattīstības jomā un atceļ viņu no konkursa pieteikumiem bez līdzīgiem kompetences sertifikātiem. Darba devēji parasti augstu vērtē kandidāta motivāciju attiecībā uz pašattīstību, izglītību un pieredzi un tādējādi atzīst EITCA akadēmijas starptautisko sertifikātu par labu kandidātam. Apkopojot EITCA akadēmijas sertifikāciju, to var labi uzskatīt par veidu, kā papildināt bakalaura vai pēcdiploma valsts līmeņa izglītības diplomu ar specializētāku, profesionālāku IT nozares sertifikāciju ES. Protams, tas ir svarīgs īpašums sertifikāta īpašnieka CV, kas apliecina viņa starptautisko aktivitāti kvalifikācijas attīstībā. Pat ar specializētu pēcdiploma izglītības diplomu attiecīgais EITCA akadēmijas sertifikāts izrādīsies ļoti vērtīgs ieguvums CV un palielinās nodarbinātības iespējas, ne tikai oficiāli apstiprinot iegūto IT kvalifikāciju un kompetenci, bet arī pierādot kandidāta spēju veiksmīgi iegūt izglītību un pašattīstība, iegūstot ES balstītu starptautiski atzītu IT nozares līmeņa pārdevēju neatkarīgu sertifikātu.

Saskaņā ar Boloņas procesu ES strādā pie integrētas augstākās izglītības struktūras. Pašlaik galvenais mērķis šī mērķa sasniegšanai ir standartizācija visās ES valstīs un dažās citās valstīs, kas vēlas piedalīties šajā sistēmā, ka augstākajai izglītībai jābalstās uz kvalifikācijām un jābūt sadalītai galvenajos 3 ciklos: 1. kvalifikācijas cikls (neoficiāli dēvēts par bakalaura grādu) studijas, kas parasti tiek pabeigtas ar bakalaura grādu), 2. cikls (neoficiāli saukts par maģistra vai maģistra studijām, parasti pabeigts ar maģistra grādu) un 3. cikls, doktora studijas (parasti iekļauj ne tikai izglītību, bet arī pašu pētījumus, kas pabeigti ar doktora grāds). Papildus iepriekšminētajam Boloņas process ir ieviesis ECTS kredītpunktu sistēmu (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu), kas ievieš kursiem piešķirto kredītpunktu (vai ECTS punktu) lielumu, parasti 1 ECTS tiek piešķirts no 15 līdz 30 stundām stacionārā. didaktiskā programma. ECTS kredītpunkti ir atsauce, lai salīdzinātu kursu sarežģītību dažādās augstākās izglītības iestādēs, un, noslēdzot līgumus starp šīm institūcijām, lai atzītu dažādās iestādēs pabeigtos kursus, pamatojoties uz ECTS kredītpunktiem, tiek atbalstīta ES studentu starptautiskā apmaiņa un studijas ārzemēs.

Salīdzinot programmas sarežģītību un saturu, EITCA akadēmiju vislabāk var salīdzināt ar pēcdiploma (2. cikla) ​​augstāko izglītību pat tad, ja to oficiāli nav akreditējusi nacionālā līmeņa administrācija, jo tas ir starptautisks standarts. Kompetences, kas iegūtas, pabeidzot EITCA Akadēmiju, ko apstiprina EITCA sertifikāts, saturiski ir līdzvērtīgas to visaptveramības ziņā pēcdiploma universitātes diplomam, ar šo atšķirību, ka EITCA Akadēmijas sertifikāts nav nacionālā līmeņa izdots dokuments, bet gan starptautisks un ir koncentrējas uz noteiktu IT jomu, nevis uz visu disciplīnu. Šis vairāk specializētais EITCA akadēmijas sertifikācijas fokuss varētu būt izdevīgāks, salīdzinot ar pēcdiploma diplomiem profesionālai karjerai, kas saistīta ar IT. Parasti pēcdiploma studiju programma ir definēta plašāk (piemēram, datorzinātnes, biznesa administrēšana, ekonomika, matemātika utt.) Nekā EITCA akadēmija, kas ietver vienu no īpašajām informācijas tehnoloģiju jomām (piemēram, informācijas drošība, biznesa informācijas tehnoloģijas, datorgrafika utt.) .). Maģistrantūras maģistrantūrā ir no 1500 līdz 3000 programmas stundām, kas attiecīgi norādītas no 60 līdz 120 ECTS (parastais akadēmiskais gads parasti sastāv no 1500 stundām). EITCA akadēmija ietver didaktisko programmu 150–180 stundu apjomā, tomēr atsaucoties uz 30–60 ECTS (tā sastāv no 10–12 EITC kursiem, katram piešķirot 3–5 ECTS, pamatojoties uz satura salīdzinājumu, atsaucoties uz akadēmiskajiem standartiem attiecīgajās tēmās). , ar atsauces laiku 15 stundas par katru EITC kursu, kas tomēr atbilst 60 līdz 90 stundām standarta akadēmiskajā praksē sakarā ar individuālo un asinhrono izglītības modeli, kas atrodas EITCA akadēmijā). Tādējādi EITCA akadēmiju var salīdzināt ar vienu akadēmisko gadu ar otrā cikla studijām (maģistra grāds) formāli atestēto IT kompetenču vispusīguma un sarežģītības ziņā. No otras puses, EITC sertifikāti saturiski atbilst augstākās izglītības akadēmiskajiem kursiem (ES akadēmisko kredītpunktu pārneses sistēmā tiem piešķir 2–3 ECTS kredītpunktus), kā arī pārdevēju izsniegtiem IT produktu vai tehnoloģiju sertifikātiem, piemērojamības un praktiskā rakstura dēļ.

Satura ziņā EITCA Akadēmijas sertifikācijas programmu (ekvivalents 150-180 stundām stacionāro nodarbību, ti, standarta akadēmiskais gads vai 2 akadēmiskie semestri) var salīdzināt ar specializētajām maģistrantūras studijām, tomēr izmantojot ES sertifikācijas standarta priekšrocības ar tās starptautisko raksturs un atzīšana (Briselē izdoti ES sertifikāti tiek plaši atzīti visā pasaulē, pat oficiāli oficiāli valsts akadēmiskie diplomi tiek izsniegti ārpus centrālām ES vietām). Svarīga EITC/EITCA sertifikācijas programmu īpašība ir iespēja pabeigt tikai atsevišķas EITC programmas, kas atbilst individuālajiem kursiem, kuri veido attiecīgo EITCA akadēmiju (atsevišķi specializēti sertificēti EITC kursi ar vidējo didaktisko saturu 15 stundas). EITCA un EITC kompetences sertifikācijas programmās ir ietverts programmas saturs, kas izstrādāts, izmantojot augšupēju pieeju, lai to aizpildīšanai nebūtu vajadzīgas iepriekšējas IT zināšanas, neskatoties uz to uzlaboto un specializēto formu. Tas ļauj indivīdiem veiksmīgi pabeigt pat specializētās EITC/EITCA programmas bez iepriekšējas IT kompetences, vienlaikus tās ir piemērotas arī IT speciālistiem un attiecīgo jomu ekspertiem.

Apkopojot EITCA akadēmiju, tiek rekomendēts kā starptautiski atzīts profesionālās IT sertifikāts, kas papildina nacionālā līmeņa bakalaura vai pēcdiploma augstākās izglītības diplomus (ti, bakalaura vai maģistra grādu), kas tomēr var apliecināt īpašnieku kompetences vispārīgākā vai pat atšķirīgākā disciplīnā nekā nozare ka sertifikāta turētājs vēlas turpināt savu karjeru (ar atbilstošo EITCA Academy sertifikātu, kas attiecas uz šo jomu). Ir iespējams veiksmīgi meklēt darbu bez augstākās izglītības diploma, kam ir EITCA Academy sertifikāts, arī tāpēc, ka, pamatojoties uz programmas saturu, uz kuru attiecas sertifikāts, formāli var pierādīt, ka atestēto kompetenču paaugstināšana ir līdzvērtīga viena gada pēcdiploma akadēmiskajām studijām maģistra grāds, bet saskaņā ar starptautisko un IT nozares orientēto sertifikācijas standartu, ko izstrādājis un izplatījis Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts Briselē, ES. Jāatzīmē, ka EITCA Akadēmijas IT sertifikācijas standarta novērtējums salīdzinājumā ar valsts līmeņa pēcdiploma izglītības diplomiem vai IT pārdevēju nozares līmeņa sertifikātiem ir atkarīgs no darba devēja un viņa paša uzskatiem un viedokļiem, tomēr EITC/EITCA īpašnieku vērtējums karjera norāda, ka šī standarta atpazīstamība palielinās un ne tikai ES.

Atbilde uz jautājumu, vai EITCA akadēmija un EITC sertifikāti ir savietojami ar ECTS, ir saistīta ar atbildi uz jautājumu, vai varat atskaitīties EITCA akadēmijas vai EITC sertifikācijas programmu pabeigšanai par jūsu pašreizējām bakalaura vai pēcdiploma akadēmiskajām studijām valsts līmeņa augstākās izglītības formālajā sistēmā.

Atbilde parasti ir pozitīva. Katrai EITC sertifikācijas un EITCA akadēmijas programmai tiek piešķirts noteikts ECTS punktu skaits.

EITCI institūts sazinās ar ES universitātēm saskaņā ar ECTS sistēmas (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) tēmu, piedāvājot divpusēju izglītības programmas atzīšanu (virzībā uz atbilstošajām EITC/EITCA sertifikācijas programmām). Ievērojot šos priekšlikumus, dažas EITC/EITCA sertifikātu programmas EITCI institūts piešķir ar ECTS punktiem, tādējādi dodot iespēju Eiropas studentiem, kas ir sertifikācijas īpašnieki, iegūt savas mācības, kuras viņi ir izgājuši un pierādījuši, ka ir apguvuši sertifikācijas procedūru, lai tos varētu akceptēt akadēmiskai darbībai. ECTS ir Eiropas standarts mācību apjoma salīdzināšanā, pamatojoties uz mācību rezultātiem (EITC/EITCA sertifikācijas gadījumā, ko mēra ar eksāmenu rezultātiem) un ar to saistīto darba slodzi augstākajā izglītībā, kā arī profesionālās izglītības un apmācības programmās, kuras tiek īstenotas visā Eiropas Savienībā un citās valstīs. sadarbojošās ECTS valstis.

Par nopelnīto EITC/EITCA sertifikāciju atbilstošās ECTS kredītpunktu summas tiek piešķirtas atkarībā no konkrētās programmas (tās sarežģītības, saprotamības un ar to saistītās mācību slodzes), un šos kredītus var pieņemt sertifikācijas turētāja universitāte, ievērojot divpusēju līgumu starp šo universitāti un EITCI institūts. EITCI institūts uzsāk ECTS divpusēja līguma izpēti ar norādīto universitāti, pamatojoties uz sertifikāta turētāja pieteikumu, kurš vēlas, lai nopelnītie ECTS punkti tiktu piešķirti viņa vai viņa izvēlētajā universitātē par notiekošo vai turpmāko akadēmisko darbību.

Ja esat sertifikāta īpašnieks vai pārstāvat universitāti, kuru interesē studenti vai jautājāt, vai viņa pieņem ECTS punktus attiecīgajiem EITC/EITCA sertifikātiem, lūdzu sazinieties ar EITCI institūtu un tas nodrošinās visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, lai turpinātu darbu.

Jums arī nav jāmācās Eiropas universitātē, lai varētu lūgt jūsu EITC/EITCA programmu pieņemšanu, lai iegūtu ECTS punktus. Par to tomēr atbildēs jūsu universitātes dekāns. Ja jūs studējat Eiropas universitātē (ne vienmēr ES, bet arī valstī, kas piedalās ECTS sistēmā), šis lēmums ir automātiskāks, tomēr tas joprojām ir jūsu universitātes patstāvīgs lēmums divpusēja līguma veidā attiecībā uz attiecīgās EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas programmu programmas, kas ir derīgas attiecīgajai akadēmijas praksei universitātē.

Jānorāda, ka ECTS pieņemšana ir universitātes administrācijas lēmums pieņemt vai noraidīt noteiktas EITC/EITCA sertifikācijas programmas pabeigšanu jūsu studiju akadēmiskajā vadībā. Tas ir neatkarīgs no EITCI institūta, kas var attaisnot tikai ECTS punktu skaits, kas piešķirts ar doto sertifikācijas programmu un attiecas uz universitāti, lai noslēgtu divpusēju ECTS līgumu (šādu pieprasījumu var iesniegt EITCI institūts vai tieši sertifikāta turētājs dekanātā, kopā ar relevējošajiem EITC/EITCA sertifikātiem un to papildinājumiem) - ECTS punktu pieņemšanas pieteikuma dokumentu veidnes var lejupielādēt pēc sertifikātu iegūšanas). Gan EITC, gan EITCA sertifikāti tiek piegādāti ar sīki izstrādātiem programmas papildinājumiem, kas ļaus pienācīgi apsvērt satura ekvivalenci ar attiecīgo universitātes kursu vai atbilstošo kvalifikāciju un kompetenču daudzumu pat to valstu universitātēs, kuras nepiedalās ECTS sistēmā.

Apkopojot, EITCA akadēmijas sastāv no atsevišķu EITC sertifikācijas programmu grupām, kurām katrai tiek piešķirts noteikts ECTS kredītpunktu skaits, kas tiek piešķirts sertifikācijas turētājam pēc sertifikāta iegūšanas. EITC/EITCA vērtēšanas skala, kas balstīta uz skaitītājiem, ir pilnībā saderīga arī ar ECTS vērtēšanas skalu.

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS) kalpo par ES balstītu standartu, lai salīdzinātu augstākās izglītības studentu akadēmiskās studijas un sasniegumus visā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kas vēlas piedalīties ECTS standartā. Par veiksmīgi pabeigtiem kursiem tiek piešķirts atbilstošs ECTS kredītpunktu skaits. ECTS kredītpunkti ir atsauce, lai salīdzinātu kursu sarežģītību dažādās augstākās izglītības iestādēs, un, noslēdzot līgumus starp šīm institūcijām, lai atzītu dažādās iestādēs pabeigtos kursus, pamatojoties uz ECTS kredītpunktiem, tiek atbalstīta ES studentu starptautiskā apmaiņa un studijas ārzemēs. Jāatzīmē, ka daudzās valstīs ir līdzīgi standarti, kas var viegli uzskaitīt ECTS kredītpunktus arī pēc individuālas piemērošanas.

Gan EITC, gan EITCA akadēmijas sertifikāti nodrošina oficiālu, starptautiski atzītu indivīdu kompetenču apstiprināšanu konkrētās informācijas tehnoloģiju jomās, kas saistītas ar lietišķo un praktisko darba tirgus jomās. EITC/EITCA sertifikāti satur oficiālu IT kompetences sertifikātu dokumentus, kas atbalsta vai aizvieto citus formālos veidus, kā apstiprināt zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas augstākajā un profesionālajā izglītībā vai apmācībā (ieskaitot universitāšu un skolu valsts līmeņa diplomus). Šajā sakarā EITC un EITCA akadēmijas sertifikācijai ir pievienots detalizēts sertifikācijas pielikums, kas sniedz standartizētu sertifikāta turētāja iegūto IT kompetenču satura, sarežģītības un līmeņa aprakstu, kas ir paredzēts kā palīgs šo kompetenču atzīšanā profesionālajā jomā. aktivitātes.

EITC un EITCA akadēmijas sertifikācijas programma, kas tiek vadīta Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta (EITCI) vadībā Briselē, pēc veiksmīgas tiešsaistes pārbaudes procedūras pabeigšanas piešķir attiecīgus EITC/EITCA akadēmijas sertifikātus, kas digitāli izsniegti Briselē, ES , kā arī sīki izstrādātie sertifikācijas pielikumi.

Sertifikācija ir iespējama gan pilnā EITCA Akadēmijas programmas ietvaros izvēlētajā IT specialitātē (sekmīgi nokārtojot eksāmenus visās EITC programmās, kas iekļautas attiecīgajā EITCA Akadēmijas programmā, tiek iegūts EITCA Akadēmijas sertifikāts un sertifikāta pielikums kopā ar visiem attiecīgajiem EITC sertifikātiem) , kā arī specializētāku atsevišķu EITC programmu ietvaros (atsevišķs eksāmens un atsevišķs EITC sertifikāts, kas izsniegts katras attiecīgās EITC programmas ietvaros).

EITCA akadēmijas un EITC sertifikācijas procedūras rada ne tikai pareizi nodrošinātu digitālo sertifikātu izdošanu (EITCA akadēmijas gadījumā, kam pievienoti sīki izstrādāti sertifikācijas pielikumi un visi attiecīgie EITC sertifikāti, un EITC sertifikātu gadījumā, kas satur detalizētu sertifikāta aprakstu). programma pašā sertifikātā), kā arī ar atbilstošu validācijas pakalpojumu nodrošināšanu. Digitālie EITC/EITCA sertifikāti ir jāsaprot kā to unikālie ID numuri, kas, ievadot kopā ar personas datu drošību EITCI institūta sertifikācijas validācijas sistēmā, ļauj tiešsaistē pārbaudīt turētos sertifikātus, kā arī informāciju par sertifikātu turētāja aizpildītajām programmu tēmām, kā arī atbilstošu drukāšanai derīgu sertifikātu versiju un pielikumu drukāšana. EITC sertifikāti (iegūti individuāli vai kā daļa no EITCA akadēmijas programmas) ir izstrādāti ar ID, kam ir vizuālas atzīmes (QR kodi), kas nodrošina automātisku mašīnas atpazīšanu un sertifikācijas pārbaudi ar vizuālu tagu skenēšanas lietojumprogrammām.

EITC/EITCA sertifikātu drošas papīra formas izdošana ir iespējama arī pēc izvēles (papīra formā sertifikātu izsniegšana prasa papildu maksu atkarībā no fiziski nodrošināto izsniegto sertifikātu kopiju skaita, kā arī papīra starptautiskajiem piegādes pakalpojumiem) Sertifikātu sūtījums no Briseles uz jūsu valsti). Pastāvīgi vai īslaicīgi ir iespējams arī izmantot tikai digitālos EITC/EITCA sertifikātus (kurus vajadzības gadījumā pats varat izdrukāt atsauces dokumentā, izmantojot EITC/EITCA sertifikātu validācijas elektronisko pakalpojumu).

Tātad, kā rīkoties tagad?Arī tas ir vienkārši.

EITCA akadēmija ir pilnībā tiešsaistes ES IT sertifikācijas shēma. Jums nav nepieciešams nekur doties un kaut ko sūtīt, visas formalitātes tiek izpildītas attālināti. Lai reģistrētos sertifikāta iegūšanai, rīkojieties šādi.

Atrodiet sertifikātu

Pārlūkot sertifikātus pieejams jūsu interesējošajā jomā

Pievienot pasūtījumam

Pievienojiet atlasītos sertifikātus vietnei Jūsu pasūtījums un pārejiet pie kases

Reģistrējieties vai sākt izmēģinājumu

Pilnīga maksas samaksa, lai reģistrētos jūsu sertifikātiem vai sāciet izmēģinājumu

TOPS
Tērzējiet ar atbalsta dienestu
Tērzējiet ar atbalsta dienestu
Jautājumi, šaubas, jautājumi? Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu!
Notiek savienojuma izveide ...
Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
:
:
:
Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
:
:
Tērzēšanas sesija ir beigusies. Paldies!
Lūdzu, novērtējiet saņemto atbalstu.
labs Slikti