×
1 Izvēlieties EITC/EITCA sertifikātus
2 Mācieties un kārtojiet tiešsaistes eksāmenus
3 Sertificējiet savas IT prasmes

Apstipriniet savas IT prasmes un kompetences saskaņā ar Eiropas IT sertifikācijas sistēmu no jebkuras vietas pasaulē pilnībā tiešsaistē.

EITCA akadēmija

Eiropas IT sertifikācijas institūta digitālo prasmju atestācijas standarts, kura mērķis ir atbalstīt digitālās sabiedrības attīstību

FORGOT JŪSU ZIŅAS?

IZVEIDOT KONTU

A moderni, inovatīvi un efektīvi valsts pārvalde ir būtiska turpmākai ES izaugsmei. Vai tas būs tāds, atkarīgs arī no jums un jūsu e-pārvaldes kompetences.

LAIPNI LŪDZAM EITCA AKADĒMIJĀ — PAN-EIROPA IT SERTIFIKĀCIJAS SISTĒMĀ JŪSU DIGITĀLO PRASMJU FORMĀLĀ APSTIPRINĀŠANAI TIEŠSAISTĒ

EITCA akadēmija grupē atbilstošos Eiropas IT sertifikātus (EITC) atlasītajās digitālo prasmju specializācijās (sākot ar 150 stundu mācību programmas atsauces saturu). EITC sertifikātiem (katram no 15 stundu atsauces saturam) var piekļūt arī tieši.

IZMANTOJIET 80% EITCA ACADEMY DSJC SUBSĪDIJAS LĪDZ – JŪSU SUBSĪDIJA TAGAD IR PIEMĒROTA – JŪS VARAT TURPINĀT

Subsīdija atceļ 80% no maksas par EITCA akadēmijas sertifikācijas programmām, reģistrējoties līdz plkst. . Jūsu subsīdija tagad ir aktivizēta. Subsīdijas kodu varat nosūtīt uz savu e-pastu, lai to izmantotu vēlāk vai citā ierīcē.

EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJA

Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija

e-kompetenču ietvars e-administrācijas savietošanai.

EITCA/EG akadēmija ir sertifikācijas programma, kas paredzēta valsts pārvaldei, kuras mērķis ir novērst plaisu IT prasmju izplatīšanā visos ES sabiedrisko pakalpojumu/pārvaldības līmeņos.

EITCA/EG akadēmija koncentrējas uz IT jomām, kas visbūtiskāk attiecas uz valsts pārvaldes darbību. Tās galvenokārt ir biroja un vadības programmatūra, tīkla izveides pamati, informācijas drošības formālie un praktiskie aspekti un Eiropas e-pārvaldes programmas.

 

Īstenojot ES standartu valsts pārvaldes IT kompetenču sertificēšanai, tiek uzskatīts, ka uz IT balstītu procesu trūkumi dalībvalstu publiskajā telpā ir samazināti ES pilsoņu labā, palielinot sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Tikai mūsdienīga, inovatīva un efektīva valsts pārvalde spēj atslēgt turpmāku ES izaugsmes potenciālu, un šīs īpašības nosaka IT kompetences.

Kā tas darbojas3 vienkāršās darbībās

(pēc tam, kad esat izvēlējies EITCA akadēmiju vai izvēlētu EITC sertifikātu klāstu no pilna EITCA/EITC kataloga)

Mācieties un praktizējiet

Sekojiet tiešsaistes atsauces video materiāliem, gatavojoties eksāmeniem. Nav fiksētu nodarbību, jūs mācāties pēc sava grafika. Nav laika ierobežojumu. Ekspertu tiešsaistes konsultācijas.

Iegūstiet EITCA sertifikātu

Pēc sagatavošanās jūs pilnībā nokārtojat EITC tiešsaistes eksāmenus. Pēc visu nokārtošanas jūs saņemat EITCA akadēmijas sertifikātu.

Sāciet savu karjeru

ES izsniegts EITCA akadēmijas sertifikāts ar detalizētiem pielikumiem ir formāls jūsu kompetences apliecinājums.

Mācieties un praktizējieties tiešsaistē

Sekojiet tiešsaistes atvērtās piekļuves materiāliem, gatavojoties eksāmeniem. Nav stundu stundu, jūs mācāties, kad varat.

 • EITCA akadēmija apvieno EITC programmas
 • Katra EITC programma ir 15 stundu gara
 • Katra EITC programma nosaka attiecīgā tiešsaistes eksāmena apjomu
 • Jūs izmantojat EITCA akadēmijas e-apmācības platformu ar piekļuvi atvērtiem materiāliem un didaktikām visu diennakti
 • Jūs arī piekļūstat nepieciešamajai programmatūrai

Iegūstiet EITCA sertifikātu

Pēc sagatavošanās jūs pilnībā nokārtojat EITC tiešsaistes eksāmenus. Pēc visu nokārtošanas jūs saņemat EITCA akadēmijas sertifikātu.

 • Jūs saņemat personīgo EITCA/EG Computer Graphics Academy sertifikātu
 • Detalizēts EITCA/EG diploma pielikums
 • Papildus 7 attiecīgie EITC sertifikāti
 • Visi Briselē izdotie un apstiprinātie dokumenti jums nosūtīti starptautiskā mērogā
 • Visi dokumenti tiek izsniegti arī pastāvīgā elektroniskā formā ar e-pārbaudi

Sāciet savu karjeru

EITCA akadēmijas sertifikāts ar pielikumu un visi aizvietojamie EITC sertifikāti labi apliecina jūsu prasmes.

 • Iekļaujiet to un demonstrējiet savu CV
 • Pasniedziet to savam darbuzņēmējam vai darba devējam
 • Pierādiet savu profesionālo izaugsmi
 • Parādiet savu darbību starptautiskajā izglītībā un sevis attīstībā
 • Atrodiet vēlamo darba vietu, saņemiet paaugstinājumu vai atrodiet jaunus līgumus
 • Pievienojieties EITCI Cloud kopienai

EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJA
ES publiskās pārvaldes IT prasmju sistēma

 • Interaktīvās informācijas drošības lekcijas, vingrinājumi un laboratorijas pilnībā caur internetu (ar piegādāto nepieciešamo bezmaksas izmēģinājuma programmatūru)
 • Visaptveroša programma, kurā ietilpst 7 EITC kursi (105 stundas) ar piekļuvi programmatūrai un didaktiskā personāla konsultācijām, kas jāpabeidz vienā mēnesī
 • Pārbaudes un sertifikācijas procedūras pilnīgi attālināti, izmantojot internetu, ar ES EITCA e-pārvaldības sertifikātiem, kas izsniegti Briselē papīra un e-formā
 • Adaptīvā grūtības pakāpe, kas piemērota pieredzējušiem un iesācējiem digitālo tehnoloģiju lietotājiem ar nelielu iepriekšēju iemaņu IT jomā vai bez tām

Valsts pārvaldes kvalitāte ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības konkurētspējas faktoriem. Valsts pārvalde atspoguļo dalībvalstu pārvaldes institucionālos pamatus, savukārt pārvaldes un valsts pārvaldes kvalitāte jo īpaši nosaka visu valsts politikas un pakalpojumu izpildi. Valsts pārvalde pievēršas sabiedrības vajadzībām un veido tās funkcionēšanu ar organizatorisko struktūru, procesu, lomu, politikas un programmu palīdzību, veidojot ekonomisko labklājību, sociālo kohēziju un ilgtspējīgu izaugsmi. Tas nosaka sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un veidņu vidi sabiedriskās vērtības radīšanai. Tāpēc mūsdienīga, novatoriska un efektīva valsts pārvalde ir būtiska, lai uzturētu krīzes atjaunošanos un izmantotu turpmāku Eiropas Savienības izaugsmes potenciālu.

Ir pašsaprotami, ka kvalitāti, efektivitāti un inovāciju valsts pārvaldes procesos un iestādēs nosaka valsts sektora darbinieku kvalifikācija, kas atbild par attiecīgajām sabiedrisko pakalpojumu un pārvaldības jomām. Līdz ar visu profesionālo darbību paātrinātu digitalizāciju ārkārtas loma ir saistīta ar informācijas tehnoloģiju kvalifikācijām. IT nozīmi privātā sektora izaugsmē nevar novērtēt par zemu, un līdzīga plaša mēroga arvien gudrāku IT procesu ieviešana notiek arī publiskajā sektorā, kas nevar atpalikt no tās pašas ekonomiskās vides. Tas ir labi izteikts Eiropas Komisijas 2016. gada novembra apsekojuma "Valsts pārvaldes kvalitāte" secinājumos, atzīstot, ka reāla pāreja uz e-pārvaldi ir atkarīga no personāla IT prasmēm un kompetences kvalitātes visos valsts pārvaldes struktūru līmeņos.

Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija valsts pārvaldei ir īpaša programma, kuras mērķis ir novērst plaisu IT prasmju izplatībā visos sabiedrisko pakalpojumu un pārvaldības līmeņos. EITCA/EG standarts ir izstrādāts, lai nodrošinātu kopēju ES sistēmu valsts pārvaldes darbinieku attīstības kvalitātei un atbilstošas ​​un aktuālas kvalifikācijas uzturēšanai. Sakarā ar šo kopējo IT kompetenču sertifikācijas un atestācijas standartu tiek uzskatīts, ka uz IT balstītu procesu trūkumi dalībvalstu publiskajā sektorā ir samazināti ES pilsoņu labā, atbalstot sabiedrisko pakalpojumu pieejamības, efektivitātes un kvalitātes uzlabošanos. EITCA/EG programmu valsts pārvaldei uztur Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts, un tā īsteno Eiropas digitālo programmu, veidojot vienu no septiņiem stratēģijas “Eiropa 2020” pīlāriem.

eitca-piem., 1024x721Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija valsts pārvaldei ir īpaša programma, kuras mērķis ir novērst plaisu IT prasmju izplatībā visos sabiedrisko pakalpojumu un pārvaldības līmeņos ES. EITCA/EG e-pārvaldes informācijas tehnoloģiju sertifikācijas standarts ir izstrādāts, lai nodrošinātu kopēju ES sistēmu valsts pārvaldes darbinieku attīstības un atbilstošas ​​un atjauninātas kvalifikācijas attīstības un uzturēšanas kvalitātes nodrošināšanai. Sakarā ar šo vienoto IT kompetenču sertifikācijas un atestācijas standartu tiek uzskatīts, ka uz IT balstītu procesu trūkumi dalībvalstu publiskajā sektorā ir samazināti ES pilsoņu labā, atbalstot sabiedrisko pakalpojumu pieejamības, efektivitātes un kvalitātes uzlabošanos. EITCA/EG programmu valsts pārvaldei uztur Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts, un tā īsteno Eiropas digitālo programmu, veidojot vienu no septiņiem stratēģijas “Eiropa 2020” pīlāriem.

Valsts pārvaldes kvalitāte ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības konkurētspējas faktoriem. Valsts pārvalde atspoguļo dalībvalstu vadības institucionālos pamatus, savukārt pārvaldības un valsts pārvaldes kvalitāte jo īpaši nosaka visu valsts politikas un pakalpojumu izpildi. Valsts pārvalde pievēršas sabiedrības vajadzībām un veido tās funkcionēšanu ar organizatorisko struktūru, procesu, lomu, politikas un programmu palīdzību, veidojot ekonomisko labklājību, sociālo kohēziju un ilgtspējīgu izaugsmi. Tas nosaka sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un veidņu vidi sabiedriskās vērtības radīšanai. Tāpēc mūsdienīga, novatoriska un efektīva valsts pārvalde ir būtiska, lai uzturētu krīzes atjaunošanos un izmantotu turpmāku ES izaugsmes potenciālu. Ir pašsaprotami, ka kvalitāti, efektivitāti un jauninājumus valsts pārvaldes procesos un iestādēs nosaka valsts sektora darbinieku kvalifikācija, kas atbild par attiecīgajām sabiedrisko pakalpojumu un pārvaldības jomām. Līdztekus visu veidu profesionālo darbību paātrinātai digitalizācijai ārkārtas loma ir saistīta ar informācijas tehnoloģiju kvalifikāciju. Nevar nenovērtēt IT nozīmi privātā sektora izaugsmē, un publiskajā sektorā notiek līdzīgi plašāku viedāku IT procesu ieviešana, kas nevar atpalikt no ekonomiskās vides, kuru tā pati nosaka. Tas ir labi izteikts Eiropas Komisijas 2016. gada novembra apsekojuma "Valsts pārvaldes kvalitāte" secinājumos, atzīstot, ka reāla pāreja uz e-pārvaldi ir atkarīga no personāla IT prasmēm un kompetencēm visos valsts pārvaldes struktūru līmeņos. EITCA/EG Akadēmijas sertifikāta iegūšana ir saistīta ar zināšanu iegūšanu un gala eksāmenu nokārtošanu visos 7 atsevišķajos EITC kursos, kas veido Akadēmiju (atsevišķi pieejami arī kā atsevišķi EITC sertifikāti). Papildinformāciju var atrast vietnē FAQ lapas.

EITCA/EG e-pārvaldes akadēmijas programmā ietilpst 7 vienoti EITC kursi (Eiropas informācijas tehnoloģiju sertifikācijas kursi) ar kopējo 105 stundu didaktisko saturu (15 stundas katram EITC kursam).
Zemāk ir sniegts EITC sertifikācijas kursu saraksts, kas iekļauti pilnīgā EITCA/EG eGovernment Academy programmā saskaņā ar Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta EITCI specifikācijām. Lai parādītu detalizētu programmu, varat noklikšķināt uz attiecīgā EITC sertifikācijas kursa.

Atsevišķos EITC kursus var iegādāties arī atsevišķi, bez nepieciešamības iegādāties visu akadēmiju, tomēr šajā gadījumā ES atbalsts netiek piemērots.

EITCA/EG e-pārvaldes akadēmija ir uzlabota apmācību un sertifikācijas programma ar plašu didaktisku saturu, kas ir līdzvērtīga starptautiskām pēcdiploma studijām apvienojumā ar vismodernāko apmācību pašreizējos elektroniskās administrēšanas programmu standartos un savietojamības standartos ES. EITCA akadēmijas sertifikācijas programmas saturu nosaka un standartizē Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts EITCI Briselē. Šī programma tiek pakāpeniski atjaunināta, pateicoties IT attīstībai saskaņā ar EITCI institūta vadlīnijām, un to periodiski akreditē.

Personalizētus sertifikātus, ko dalībnieks iegūst pēc EITCA/EG akadēmijas pabeigšanas, veido EITCA/EG eGovernment Academy sertifikāts un 7 īpaši EITC/EG sertifikāti. Visu šo sertifikātu paraugi ir parādīti zemāk:

eitca-piem., 1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl EITC-BI-OO-AAH08101234-Pied EITC-CN-CNF-AAH08101234-Pied EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Pied EITC-IS-FAIS-AAH08101234-Pied EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Pied EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Pied

Gan EITCA, gan EITC sertifikātos ir dalībnieka vārds, sertifikācijas programmas nosaukums, izdošanas datums un unikāls sertifikāta ID. EITC sertifikātos papildus ir detalizēts programmas satura apraksts, kā arī eksāmena procentuālais rezultāts un sertifikāta automātiska tiešsaistes pārbaude tiešsaistē. QR koda skenēšanas sistēma ļauj viegli mašīnā atpazīt un automatizēt sertifikātu validāciju, taču manuāla autentiskuma un sertifikācijas detaļu pārbaude ir iespējama arī, EITCI validācijas pakalpojumā sniedzot sertifikāta ID un turētāja uzvārdu. EITCI validācijas pakalpojumā tiek glabāti visi personīgie sertifikāti, un fiziskās sertifikācijas zaudēšanas gadījumā no turienes var pasūtīt papildu jautājumus. Ir arī iespēja personiskos sertifikātus lejupielādēt PDF formātā. EITCA sertifikātam papildus tiek pievienots sertifikāta pielikums, kurā sīki aprakstīts pilns EITCA akadēmijas programmas saturs (visus šos datus uzrādot kopīgā formā kopā ar kvantificētiem procentuālajiem rezultātiem). Visus sertifikātus ir akreditējusi izsniedzējs Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts EITCI.

Gan mācību process, gan eksāmenu procedūras EITCA akadēmijā tiek veiktas attālināti e-apmācības platformā. Didaktiskais process, kas tiek veikts, izmantojot internetu, izmantojot jebkuru klienta ierīci, ir pilnībā elastīgs laika un vietas ziņā, novēršot prasību pēc dalībnieku fiziskās klātbūtnes un novēršot piekļuves šķēršļus (piemēram, ģeogrāfiskās vai laika joslas barjeras).

Pēc pierakstīšanās izvēlētajā EITCA/EITC programmā dalībnieki iegūst piekļuvi personalizētai e-mācību videi ar asinhronās mācību metodiku bez laika noteikšanas.

EITC/EITCA e-apmācības didaktika uzsver:

 • Didaktisko procesu var sākt jebkurā brīdī (personāla atlase notiek visu gadu), un to var veikt jebkurā laikā (piemēram, vakara stundās vai brīvdienās) un no jebkuras vietas, izmantojot jebkuru klienta ierīci ar piekļuvi internetam.
 • Atjauninātie un funkcionālie didaktiskie resursi dalībniekam ir pastāvīgi pieejami visu diennakti e-apmācības platformā.
 • Plašs didaktiskā satura klāsts ļauj pielāgot mācību procesu gan iesācēju, gan pieredzējušu dalībnieku vajadzībām.
 • Viss didaktiskais saturs ir pieejams kā elektroniski resursi e-apmācības platformā (e-lekcijas, e-vingrinājumi un e-laboratorijas).
 • Katru EITC programmu var pabeigt pat tikai 2 dienās, savukārt EITCA Akadēmijas programmu var pabeigt periodā, kas atbilst tajā esošo EITC programmu skaitam, piemēram, EITCA/CG Academy gadījumā tas būtu 18 dienas (parasts standarta periods) pabeigšana ir viens mēnesis).
 • Tomēr EITC/EITCA programmu pabeigšanai nav laika prasību, un pabeigšanas laiks ir pilnībā atkarīgs no tā, vai dalībnieks dod priekšroku mācību intensitātei.

EITC/EITCA interaktīvais didaktiskais process e-apmācības platformā ietver neierobežotu ekspertu konsultāciju pieejamību. Dalībnieks, kuram nepieciešama palīdzība, jebkurā laikā var uzsākt tiešsaistes konsultācijas.

Atkarībā no dalībnieka vajadzībām konsultācijas var aprobežoties ar atbildēm uz konkrētiem jautājumiem vai problēmu risināšanu, kas saistītas ar didaktisko programmu. To var attiecināt arī uz apmācībām un padomiem, līdz individuālai didaktiskai pieejai, pamatojoties uz dalībnieka progresu. Konsultāciju pamatā ir e-apmācības platformas komunikācijas sistēma, kā arī individuāls e-pasta kontakts un, ja nepieciešams, reāllaika tērzēšana ar ekspertiem.

E-apmācības platforma apstrādā visu dalībnieka mācību aktivitāšu statistiku didaktiskās programmas ieviešanas laikā un tādējādi ļauj konsultēties ar ekspertiem, lai individualizētu savu pieeju, lai palīdzētu dalībnieka mācību vajadzībām. Sīki izstrādātus darbības pārskatus platforma sagatavo automātiski un iesniedz konsultējošajiem ekspertiem, lai viņi zinātu, kuras programmas daļas bija visproblemātiskākās un kurām jāpievērš uzmanība. Individuālās apmācības un apmācības modelis, kas atkarīgs no dalībnieku mācību vajadzībām, ir balstīts uz līdzīgiem izteikumiem vadošajās universitātēs, un to raksturo pieaugoša mācību efektivitāte, kas papildus motivē dalībniekus pastiprināt pūles mācīties, kad viņi nolemj sākt konsultēšanas palīdzību.

cs

Tiešsaistes didaktika vienmēr tiek ieprogrammēta EITC kursos, kas beidzas ar pilnībā attālinātu EITC pārbaudi, ko veic caur internetu, bez nepieciešamības fiziski atrasties eksaminācijas centrā. Pārbaudei ir noslēgta ieskaites forma, kurā iekļauti 15 izlases veida izvēles izvēles testa jautājumi par doto EITC kursa saturu. Šo attālo pārbaudi dalībnieks veic e-apmācības platformas ietvaros (kur dalībniekam tiek uzrādīts interaktīvs tests, kas ievieš testa jautājumus pēc nejaušības principa, iespēju atgriezties pie atbildētiem vai neatbildētiem jautājumiem un laika ierobežojumu, kas ir 45 minūtes). EITC eksāmena kārtošanas rezultāts ir 60% pozitīvu atbilžu, bet, ja netiek sasniegts šis ierobežojums, dalībnieks var kārtot eksāmenu bez papildu maksas (ir 2 bezmaksas atkārtotas mēģināšanas mēģinājumi, pēc kuriem turpmākam eksāmena atkārtojumam ir jāapmaksā maksājums 20 euro apmērā). . Dalībnieks var atkārtoti kārtot nokārtotu testu, lai uzlabotu rezultātu, lai labāk prezentētu sertifikātu.

Pabeidzot visus EITC eksāmenus, kas veido EITCA sertifikāciju, dalībniekam tiek izsniegts attiecīgais EITCA Akadēmijas sertifikāts kopā ar visiem iekļautajiem EITC sertifikātiem. Papildu EITCA Akadēmijas eksāmenu nav (eksāmeni tiek norīkoti tikai EITC kursiem, katra no tiem rezultātus nokārtojot ar EITC sertifikāta izdošanu, savukārt EITCA Akadēmijas sertifikāts tiek izsniegts tikai pēc atbilstošas ​​EITC eksāmenu grupas nokārtošanas). EITCA akadēmijas sertifikātā uzrādītie rezultāti ir visu EITC sertifikātu, kas satur noteiktu EITCA akadēmiju, atzīmes. Visas procedūras Briselē tiek veiktas pilnībā attālināti, un sertifikāts tiek nosūtīts dalībniekam, savukārt digitālā sertifikācija pastāvīgi tiek glabāta EITCI validācijas pakalpojumā.

Sertifikācijas process kopā ar visiem eksāmeniem tiek veikts pilnībā attālināti tiešsaistē, izmantojot mūsdienīgu e-apmācības platformu asinhronajā režīmā. Pateicoties elastīgi organizētam e-apmācības didaktiskajam procesam, kā arī visiem eksāmeniem, kas tiek veikti attālināti un asinhroni caur internetu (ļaujot vislielāko elastību laikā, kad dalībnieks pats organizē mācību aktivitātes sev ērtā laikā), dalībnieka fiziska klātbūtne nav nepieciešama , tāpēc daudzi šķēršļi ir novērsti.

EITCA akadēmijas un EITC sertifikāti ir savietojami ar Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (īsi ECTS). Ja jūs studējat Eiropas universitātē (ne obligāti ES, bet valstī, kas piedalās ECTS standartā), jūs varat atskaitīties par EITCA akadēmijas vai EITC kursu pabeigšanu pašreiz notiekošajai bakalaura vai pēcdiploma studiju programmai valsts līmeņa augstākās izglītības sistēmā. Tas ir iespējams, jo EITCA akadēmija un EITC sertifikāti ir savietojami ar ECTS, un tiem ir piešķirts ECTS vērtējums atbilstoši standarta specifikācijai. Neskatoties uz to, tas joprojām ir universitātes administrācijas lēmums pieņemt vai noraidīt noteikta EITC sertifikācijas kursa pabeigšanas uzskaiti jūsu akadēmiskajā studiju programmā (šāda izziņa jāiesniedz dekanātam kopā ar relevējošajiem EITC/EITCA sertifikātiem un to piedevas). EITC un EITCA sertifikāti tiek piegādāti ar detalizētiem programmas papildinājumiem, kas ļaus pienācīgi apsvērt satura ekvivalenci ar attiecīgo universitātes kursu vai atbilstošo kvalifikāciju un kompetenču daudzumu pat to valstu universitātēs, kuras nepiedalās ECTS sistēmā. .

EITCA akadēmijas sastāv no atsevišķu EITC sertifikācijas programmu grupām, un katrai no tām tiek piešķirts noteikts ECTS kredītpunktu skaits, kas tiek piešķirts pēc sertifikāta iegūšanas. EITC/EITCA vērtēšanas skala, kas balstīta uz skaitļiem, ir arī pilnībā savietojama ar ECTS vērtēšanas skalu, tādējādi atbalstot ārējo mācību rezultātu pieņemšanu. Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS) kalpo par ES balstītu standartu, lai salīdzinātu augstākās izglītības studentu akadēmiskās studijas un sasniegumus visā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kas vēlas piedalīties ECTS standartā. Par sekmīgi pabeigtiem kursiem tiek piešķirts atbilstošs ECTS kredītpunktu skaits. ECTS kredītpunkti kalpo kā atsauce, lai salīdzinātu kursu sarežģītību dažādās augstākās izglītības iestādēs, un, noslēdzot līgumus starp šīm institūcijām, lai atzītu kursus, kas pabeigti dažādās iestādēs, pamatojoties uz ECTS kredītpunktiem, tiek atbalstīta ES studentu starptautiskā apmaiņa un studijas ārzemēs. Jāatzīmē, ka daudzās valstīs ir līdzīgi standarti, kas arī viegli uzskaita ECTS kredītpunktus. ECTS kredītpunktu iegūšana EITC/EITCA programmā noteikti pozitīvi ietekmēs jūsu akadēmisko darbību jebkurā universitātē.

Ar EITCI subsīdiju EITCA/EG e-pārvaldes akadēmija, kas apliecina ar valsts pārvaldi saistītās profesionālās IT kompetences, ir starptautiski pieejama 80% EITCI subsidētā maksa ES dalībvalstu valsts sektora darbiniekiem.

ES sabiedrisko dienestu, valstu un reģionālo valdības aģentūru darbinieki tiek mudināti attīstīt un oficiāli apstiprināt profesionālas IT kompetences, kas saistītas ar pārvaldes kompetencēm tiešsaistē Briselē.

Ja jūs vai jūsu organizācija interesējas par programmu, EITCI subsīdija to ļaus 80% Eiropas IT sertifikācijas akadēmijas maksas samazināšana, veicinot standarta izplatību.

eu

Ņemiet vērā, ka katru EITC sertifikātu varat iegādāties atsevišķi, bet EITCA/EG akadēmijā jūs piekļūsit visam iepriekšminētajam

Kad jūs reģistrējaties EITCA/EG akadēmijā, jums tiks izsniegts EITCA/EG sertifikāts papildus visiem tajā esošajiem EITC sertifikātiem.Piedaloties EITCA/EG e-pārvaldes akadēmijā ar 80% EITCI digitālo prasmju un darba koalīcijas subsīdija samazina jūsu maksu līdz tikai € 220 1100 € parastās maksas vietā. Kad jūs reģistrējaties EITCA/EG akadēmijā, jums tiks izsniegts EITCA/EG sertifikāts papildus visiem tajā esošajiem EITC sertifikātiem.

Eiropas pamatnostādnes

Pilnībā on-line īstenot Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta vadlīnijas e-pārvaldes IT kompetences sertifikātā.

Pašmācības e-mācības

Jūs varat pabeigt visu EITCA/EG akadēmiju tikpat ātri kā viena mēneša laikā

Atzīts standarts

Vairāk nekā 100 000 EITC/EITCA sertifikātu, kas visā pasaulē izsniegti starptautiskām institūcijām, kuras atzīst šo standartu

Piekļuve programmatūrai

Lai iemācītos un labi sagatavotos EITC attālajiem eksāmeniem, varat izmantot pārdevēja izmēģinājuma piekļuvi visai attiecīgajai IT programmatūrai.

PĒTĪJUMA E-PĀRVALDĪBA BRISELĒS PILNĪGI TIKAI LĪNIJĀ UN SAŅEM ES ATTIECĪGI SERTIFICĒTU

Jums ir tiesības uz 80% EITCI subsīdija, tomēr ierobežota laikā un vietu skaitā EITCA/EG akadēmijai

LABĀKIE IEMESLI, LAI DALĪTU EITCA/EG AKADĒMIJĀ

Zemāk jūs varat atrast kopsavilkumu par priekšrocībām, ko jūs varētu apsvērt, piedaloties EITCA/EG akadēmijā.

ATZĪTA IT SERTIFIKĀCIJA

Briselē izsniegtais Eiropas IT sertifikāts ir kompetences sertifikāta standarts, kas izstrādāts un izplatīts kopš 2008. gada

ATTIECĪBĀ UZ DATUMU CURRICULUM

Mācību programmu ar paaugstināšanas pakāpi, sākot no iesācējiem līdz profesionāļiem, iespējams pabeigt pat 1 mēneša laikā

Elastīga ATTĪSTĪGĀ MĀCĪBA

Pilnībā tiešsaistes sertifikācijas procedūra ar tiešsaistes konsultācijām un attālinātiem izmeklējumiem - mācieties no jebkuras vietas jebkurā laikā

VISPĀRĒJO PRASMJU APLIECINĀJUMS

Jūsu EITCA akadēmijas sertifikāts ar pielikumu un visi attiecīgie EITC sertifikāti, kas izsniegti Briselē, lai apstiprinātu savas prasmes

PRAKSE AR PROGRAMMATŪRU

Praktiska darbība attiecīgajā programmatūrā ar piekļuvi izmēģinājumiem kā daļu no sagatavošanās sertifikācijas procedūras praktiskajiem elementiem

30 DIENU ATMAKSAS80% EITCI SUBSĪDIJA

Pilna atmaksa attiecas uz dalībniekiem 30 dienu atmaksas periodā, kas pagarina ES Patērētāju tiesību direktīvu saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu noteikumiemAttiecas uz visiem dalībniekiem, samazinot EITCA akadēmijas maksu par 80% uz € 220 EITCI subsīdijā, atbalstot Eiropas Komisijas digitālo prasmju un darbavietu koalīciju

TOMMOROW IZGLĪTĪBA, ŠODIEN

Attālā pārbaude un tiešsaistes sertifikācija sniedz jums brīvību piekļūt Eiropas IT sertifikācijas sistēmai jebkurā vietā un laikā par daļu no izmaksām, kas saistītas ar stacionārām prasmju atestācijas programmām. Digitālo kompetenču sertifikācija tiešsaistē ir izdevīga ne tikai pieejamības ziņā, bet arī globālās informācijas sabiedrības attīstības sastāvdaļa. Tā ir digitālo prasmju atestācijas nākotne.

EITCI institūts
EITCA akadēmija veido virkni ar tematiku saistītu EITC sertifikācijas programmu, kuras var pabeigt atsevišķi, kas atbilst industriālā līmeņa profesionālo IT prasmju atestācijas standartiem. Gan EITCA, gan EITC sertifikāti ir svarīgs apliecinājums turētāja attiecīgajām IT zināšanām un prasmēm, dodot cilvēkiem iespēju visā pasaulē, sertificējot viņu kompetences un atbalstot viņu karjeru. Eiropas IT sertifikācijas standarta, ko EITCI institūts izstrādā kopš 2008. gada, mērķis ir atbalstīt digitālo pratību, izplatīt profesionālās IT kompetences mūžizglītībā un cīnīties pret digitālo atstumtību, atbalstot cilvēkus ar invaliditāti, kā arī cilvēkus ar zemu sociāli ekonomisko stāvokli un pirms augstākās izglītības jauniešiem. Tas atbilst Digitālās programmas Eiropai politikas pamatnostādnēm, kas noteiktas tās pīlārā par digitālās pratības, prasmju un iekļaušanas veicināšanu.

EITCA/EG e -pārvaldes akadēmijas un atsevišķu EITC sertifikātu salīdzinājums

 • Vienots EITC sertifikāts
 •  110.00
 • Vienreiz izvēlēts EITC sertifikāts
 • 15 stundas (var pabeigt pēc 2 dienām)
 • Mācīšanās un eksāmeni:
  Tiešsaistē pēc jūsu grafika
 • Konsultācijas:
  Neierobežots, tiešsaistē
 • Eksāmenu kārtojumi:
  Neierobežots, bez maksas
 • Piekļuves:
  Uzreiz ar visiem nepieciešamajiem programmatūras izmēģinājumiem
 • Nav laika ierobežojuma, lai pabeigtuNav EITCI subsīdijas, nav termiņa beigām
 • Vienreizēja maksa par izvēlēto (-ajām) EITC sertifikātu (-ām)
 • 30 dienu pilnas naudas atmaksas garantija

EITC/BI/MSO13
BIROJA PROGRAMMATŪRAS PAMATINFORMĀCIJA (MICROSOFT OFFICE 2013)

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/BI/OO
BIROJA PROGRAMMATŪRAS PAMATI (ATKLĀTAIS BIROJS)

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/CN/CNF
DATORU TĪKLOŠANAS PAMATI

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/EG/IEEGP
IEVADS EIROPAS E-PĀRVALDĪBAS PROGRAMMĀS

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/FAIS
INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS FORMĀLIE ASPEKTI

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/IMCM
IEVADS MODERNĀM KRYPTOGRAFIKAS METODĒM

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/EG E-VALDĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/PAIS
INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS PRAKTISKIE ASPEKTI

EIROPAS IT SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/EG INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

PREV
NEXT

EITCA AKADĒMIJAS DALĪBNIEKU ATZINUMI

"Ir ļoti svarīgi, lai apmācība ļautu iegūt starptautisku sertifikātu, kaut arī mācīšanās un eksāmens ir attālināti ... Es domāju, ka šādiem kursiem vajadzētu būt populārākiem."

MARIE

TOULOUSE, FRANCIJA
"Daudz aprakstu. Augsta līmeņa izglītība. Iespēja konsultēties ar pasniedzējiem. Satura skaidrība."

CARL

GOTENBURGA, ZVIEDRIJA

MĪTS

NEW YORK, ASV
"Man ļoti patika apmācības programma, tā man deva jaunu skatījumu uz datorgrafiku."

Eiropas IT sertifikācijas akadēmija ir a visaptverošs ekspertīzes apliecinājums ietvars, kas apliecina spējas profesionālos izaicinājumos un virzās uz priekšu digitālajā karjerā.

Ar EITCA akadēmijas palīdzību jūs piekļūsit vairākām Eiropas IT sertifikācijas programmām, kas ir sagrupētas, lai nodrošinātu iespējotus prasmju komplektus jūsu zināšanām.

EITCA AKADĒMIJAS UN EITC SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMU STATISTIKA

1000+

SERTIFIKĀCIJAS MĀCĪBU PROGRAMMAS ATSAUCES PROGRAMMA-STUNDAS

70+

PIEEJAMĀS EITC UN EITCA AKADĒMIJAS SERTIFIKĀCIJAS

1 000 000+

PASAULES PILSĒTĀS PIETEIKUMIEM, KAS PADOMIEM PADOMĀJIEM NO 40 VALSTĪM PIETEIKTI SERTIFIKĀTI

50 000 000+

VISU TIEŠSAISTES DIGITĀLO PRASMJU APSTIPRINĀŠANAS PERSONAS STUNDAS

50 000 +

KOPIENAS DALĪBNIEKI GAN NO ES, UN ĀRZEMĒM

SŪTĪT EITCI SUBSIDIJAS KODU SAVAM E-pastam

EITCI DSJC subsīdijas kods atceļ 80% no maksas par EITCA akadēmijas sertifikātiem ierobežotā vietu skaitā. Subsīdijas kods ir automātiski piemērots jūsu sesijai, un jūs varat turpināt savu izvēlēto EITCA akadēmijas sertifikācijas pasūtījumu. Tomēr, ja vēlaties nepazaudēt kodu un saglabāt to vēlākai lietošanai (pirms termiņa beigām), varat to nosūtīt uz savu e-pasta adresi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka EITCI DSJC subsīdija ir derīga tikai tās atbilstības periodā, t līdz XNUMX. gada beigām . EITCI DSJC subsidētās vietas EITCA akadēmijas sertifikācijas programmām attiecas uz visiem dalībniekiem visā pasaulē. Uzziniet vairāk par EITCI DSJC ķīla.

  TOPS
  Tērzējiet ar atbalsta dienestu
  Tērzējiet ar atbalsta dienestu
  Jautājumi, šaubas, problēmas? Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu!
  Notiek savienojuma izveide ...
  Vai jums ir kādi jautājumi?
  Vai jums ir kādi jautājumi?
  :
  :
  :
  Vai jums ir kādi jautājumi?
  :
  :
  Tērzēšanas sesija ir beigusies. Paldies!
  Lūdzu, novērtējiet saņemto atbalstu.
  labs Slikti