×
1 Izvēlieties EITC/EITCA sertifikātu
2 Piekļūstiet e-apmācībai un e-testēšanai
3 Dienas laikā iegūstiet ES IT sertifikātu!

Apstipriniet savas IT kompetences Eiropas IT sertifikācijas (EITC/EITCA) ietvaros no jebkuras pasaules vietas pilnībā tiešsaistē!

EITCA akadēmija

Eiropas IT sertifikācijas institūta digitālo prasmju apliecināšanas standarts ar mērķi atbalstīt digitālās sabiedrības attīstību

FORGOT JŪSU ZIŅAS?

IZVEIDOT KONTU

Vai jūs zināt, ka drošība ir tā? spēcīgākais IT nozare?Un tāds paliks. Iegūstiet ES sertifikātu IT drošībā tiešsaistē.

ATBILSTĪBA ATTIECĪBĀ UZ 80% EITCI DSJC SUBSIDIJU 31/8/2021
LAI SAŅEMTU SUBSĪDIJU, NOSŪTĪT KODU JŪSU E-pasta iesūtnē

Kods nodrošina 80% atlaidi jebkurai EITCA akadēmijas sertifikācijai, kas ir derīga līdz 31. gada 8. jūlija beigām. Subsidētās vietas ir ierobežotas. Vietni var rezervēt 2021 stundas, nosūtot kodu uz savu e-pastu.

EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJA

Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija

Oficiālā ES EITCA sertifikācija informācijas drošības ekspertiem.

Pilnībā tiešsaistē un starptautiski pieejama Eiropas Informācijas drošības sertifikācijas akadēmija no Briseles, ko pārvalda Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts.

EITCA akadēmijas galvenā misija ir visā pasaulē nodrošināt ES balstītu, starptautiski atzītu, formālu kompetenču sertifikācijas standartu, kuram var piekļūt visas ieinteresētās puses, lai atbalstītu informācijas sabiedrības attīstību, turpinot ES un pasaules ekonomikas izaugsmi.

Standarta pamatā ir kopīga EITCA/IS Academy sertifikācija un attiecīgā EITC sertifikātu grupa. Kopējā maksa par EITCA/IS sertifikāciju ir 1100 eiro, bet sakarā ar EITCI subsīdiju maksu var samazināt par 80% (no 1100 eiro līdz 220 eiro) visiem ieinteresētajiem dalībniekiem (neatkarīgi no viņu statusa, dzīvesvietas un valstspiederības), ja atbalsts iekļaujošai digitālai sabiedrībai.

EITCA akadēmijas sertifikācija ietver atvērtu piekļuvi izglītības materiāliem un e-apmācības platformai.

Kā tas darbojas3 vienkāršās darbībās

(pēc tam, kad esat izvēlējies EITCA akadēmiju vai izvēlētu EITC sertifikātu klāstu no pilna EITCA/EITC kataloga)

Mācieties un praktizējiet

Gatavojoties eksāmeniem, ievērojiet tiešsaistes mācību programmu. Nav stundu stundu, jūs mācāties un praktizējat, kad varat.

Iegūstiet EITCA sertifikātu

Pēc sagatavošanās jūs pilnībā nokārtojat EITC tiešsaistes eksāmenus. Pēc visu nokārtošanas jūs saņemat EITCA akadēmijas sertifikātu.

Sāciet savu karjeru

ES izsniegts EITCA akadēmijas sertifikāts ar detalizētiem pielikumiem ir formāls jūsu kompetences apliecinājums.

Mācieties un praktizējiet tiešsaistē

Sekojiet tiešsaistes atvērtās piekļuves materiāliem, gatavojoties eksāmeniem. Nav stundu stundu, jūs mācāties, kad varat.

 • EITCA akadēmija apvieno EITC programmas
 • Katra EITC programma ir 15 stundu gara
 • Katra EITC programma nosaka attiecīgā tiešsaistes eksāmena apjomu
 • Jūs izmantojat EITCA akadēmijas e-apmācības platformu ar piekļuvi atvērtiem materiāliem un didaktikām visu diennakti
 • Jūs arī piekļūstat nepieciešamajai programmatūrai

Iegūstiet EITCA sertifikātu

Pēc sagatavošanās jūs pilnībā nokārtojat EITC tiešsaistes eksāmenus. Pēc visu nokārtošanas jūs saņemat EITCA akadēmijas sertifikātu.

 • Jūs iegūstat personīgo EITCA/IS Datorgrafikas akadēmijas sertifikātu
 • Detalizēts EITCA/IS diploma pielikums
 • Papildus 12 attiecīgie EITC sertifikāti
 • Visi Briselē izdotie un apstiprinātie dokumenti jums nosūtīti starptautiskā mērogā
 • Visi dokumenti tiek izsniegti arī pastāvīgā elektroniskā formā ar e-pārbaudi

Sāciet savu karjeru

EITCA akadēmijas sertifikāts ar pielikumu un visi aizvietojamie EITC sertifikāti labi apliecina jūsu prasmes.

 • Iekļaujiet to un demonstrējiet savu CV
 • Pasniedziet to savam darbuzņēmējam vai darba devējam
 • Pierādiet savu profesionālo izaugsmi
 • Parādiet savu darbību starptautiskajā izglītībā un sevis attīstībā
 • Atrodiet vēlamo darba vietu, saņemiet paaugstinājumu vai atrodiet jaunus līgumus
 • Pievienojieties EITCI Cloud kopienai

EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJA
Mūsdienu kriptogrāfija - tīklu drošība

 • Interaktīvās informācijas drošības lekcijas, vingrinājumi un laboratorijas pilnībā caur internetu (ar piegādāto nepieciešamo bezmaksas izmēģinājuma programmatūru)
 • Visaptveroša programma, kurā ietilpst 12 EITC kursi (180 stundas) ar piekļuvi programmatūrai un didaktiskā personāla konsultācijām, kas jāpabeidz vienā mēnesī
 • Pārbaudes un sertifikācijas procedūras, izmantojot internetu, ar ES EITCA informācijas drošības sertifikātiem, kas Briselē izsniegti papīra un e-formā
 • Adaptīvs grūtības līmenis, kas piemērots pieredzējušiem un iesācējiem grafiskajiem dizaineriem, kuriem ir maz vai gandrīz nav iemaņu informācijas drošības jomā

etca-is-1024x721EITCA/IS Informācijas drošības akadēmijas sertifikāts ir oficiāls ES atzīts, starptautiski atzīts kompetences sertifikāts, kas sistematizē teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas drošības jomā. Tā ir Eiropas Komisijas Digitālās programmas Eiropai īstenošana saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” digitālo kompetenču izplatīšanā un sertificēšanā.

EITCA/IS Informācijas drošības akadēmijas programmas darbības joma ir koncentrēta uz zināšanām, lai nodrošinātu pareizu informācijas sistēmu darbību attiecībā uz apstrādāto datu konfidencialitāti, uzticamību un integritāti. Šī pašlaik ir viena no jutīgākajām informācijas tehnoloģiju jomām. Informācijas sabiedrības un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība nozīmē ne tikai visaptverošu ekonomisko un sociālo procesu virtualizāciju, bet arī pieaugošu IT draudu un informācijas neaizsargātības līmeni, kas pakļauts iespējamiem uzbrukumiem un manipulācijām. Specializētās zināšanas un prasmes informācijas drošības jomā, kas oficiāli apstiprinātas ar starptautisko EITCA/IS informācijas drošības sertifikātu, ir svarīga profesionālo kompetenču sastāvdaļa ne tikai profesijās, kas tieši saistītas ar informācijas drošību, bet arī daudzās citās profesijās, kuru pienākumi parasti ir saistīti informācijas sistēmu un datortīklu darbībai un lietošanai (tostarp īpaši datorizētai finanšu nozarei vai lielu uzņēmumu un korporāciju sektoram, kā arī organizācijām, kas apstrādā sensitīvu pilsonisko informāciju, piemēram, valsts pārvaldes iestādēs, veselības aprūpē utt.). EITCA/IS programma ir paredzēta jebkura ekonomikas sektora darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar datu apstrādi informācijas sistēmās, kā arī IT speciālistiem un visām citām personām, kuras interesē informācijas drošības problēma, kas vēlas iegūt vai paplašināt savas prasmes šajā jomā. Šo prasmju oficiāla apstiprināšana ar oficiālu ES EITCA/IS sertifikātu vēl vairāk paaugstina to vērtību. EITCA/IS sertifikāts sniedz profesionālo kompetenču apliecinājumu elektroniskās sistēmās apstrādātas informācijas drošības jomā (ieskaitot drošības draudus, kriptogrāfijas metodes, informācijas drošības pamatu teoriju, informācijas drošības pārvaldības metodes, formālos un juridiskos IT drošības aspektus, kā arī kā arī specifiskākas tehniskās koncepcijas un tehnoloģiju lietojums attiecībā uz datortīklu drošību un informācijas sistēmu drošību). EITCA/IS Academy sertifikāta iegūšana ir saistīta ar zināšanu iegūšanu un gala eksāmenu nokārtošanu visos 12 atsevišķajos EITC kursos, kas veido akadēmiju (atsevišķi pieejami arī kā atsevišķi EITC sertifikāti). Sīkāku informāciju var atrast vietnē FAQ lapas.

EITCA/IS Informācijas drošības akadēmijas programmā ietilpst 12 vienoti EITC sertifikāti (Eiropas informācijas tehnoloģiju sertifikācijas kursi) ar kopējo 180 stundu didaktisko saturu (15 stundas katram EITC sertifikātam).
Zemāk ir sniegts pilnā EITCA/IS Informācijas drošības akadēmijas programmā iekļauto EITC sertifikātu saraksts saskaņā ar Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta EITCI specifikācijām. Lai parādītu detalizētu programmu, varat noklikšķināt uz attiecīgā EITC sertifikāta.

Individuālos EITC sertifikātus var iegādāties arī atsevišķi, bez nepieciešamības iegādāties pilnu akadēmiju, tomēr šajā gadījumā ES atbalsts netiek piemērots.

EITCA/IS Informācijas drošības akadēmija ir uzlabota apmācību un sertifikācijas programma ar plašu didaktisko saturu, kas ir līdzvērtīga starptautiskām pēcdiploma studijām apvienojumā ar nozares līmeņa apmācību un pārspēj standarta grafikas apmācības piedāvājumus dažādās tirgū pieejamās datorgrafikas jomās. EITCA akadēmijas sertifikācijas programmas saturu nosaka un standartizē Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts EITCI Briselē. Šī programma tiek pakāpeniski atjaunināta, pateicoties IT attīstībai saskaņā ar EITCI institūta vadlīnijām, un to periodiski akreditē.

Personalizētie sertifikāti, kurus dalībnieks iegūst pēc EITCA/CG akadēmijas pabeigšanas, sastāv no EITCA/CG Computer Graphics Academy sertifikāta un 9 īpašiem EITC/CG sertifikātiem. Visu šo sertifikātu paraugi ir parādīti zemāk:

etca-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Pied EITC-CG-BL2-AAH08101234-Pied EITC-CG-APS-AAH08101234-Pied EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Pied EITC-CG-AI-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AD-AAH08101234-Pied EITC-CG-SU-AAH08101234-Suppl EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Pied

Gan EITCA, gan EITC sertifikātos ir dalībnieka vārds, sertifikācijas programmas nosaukums, izdošanas datums un unikāls sertifikāta ID. EITC sertifikātos papildus ir detalizēts programmas satura apraksts, kā arī eksāmena procentuālais rezultāts un sertifikāta automātiska tiešsaistes pārbaude tiešsaistē. QR koda skenēšanas sistēma ļauj viegli mašīnā atpazīt un automatizēt sertifikātu validāciju, taču manuāla autentiskuma un sertifikācijas detaļu pārbaude ir iespējama arī, EITCI validācijas pakalpojumā sniedzot sertifikāta ID un turētāja uzvārdu. EITCI validācijas pakalpojumā tiek glabāti visi personīgie sertifikāti, un fiziskās sertifikācijas zaudēšanas gadījumā no turienes var pasūtīt papildu jautājumus. Ir arī iespēja personiskos sertifikātus lejupielādēt PDF formātā. EITCA sertifikātam papildus tiek pievienots sertifikāta pielikums, kurā sīki aprakstīts pilns EITCA akadēmijas programmas saturs (visus šos datus uzrādot kopīgā formā kopā ar kvantificētiem procentuālajiem rezultātiem). Visus sertifikātus ir akreditējusi izsniedzējs Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts EITCI.

Gan mācību process, gan eksāmenu procedūras EITCA akadēmijā tiek veiktas attālināti e-apmācības platformā. Didaktiskais process, kas tiek veikts, izmantojot internetu, izmantojot jebkuru klienta ierīci, ir pilnībā elastīgs laika un vietas ziņā, novēršot prasību pēc dalībnieku fiziskās klātbūtnes un novēršot piekļuves šķēršļus (piemēram, ģeogrāfiskās vai laika joslas barjeras).

Pēc pierakstīšanās izvēlētajā EITCA/EITC programmā dalībnieki iegūst piekļuvi personalizētai e-mācību videi ar asinhronās mācību metodiku bez laika noteikšanas.

EITC/EITCA e-apmācības didaktika uzsver:

 • Didaktisko procesu var sākt jebkurā brīdī (personāla atlase notiek visu gadu), un to var veikt jebkurā laikā (piemēram, vakara stundās vai brīvdienās) un no jebkuras vietas, izmantojot jebkuru klienta ierīci ar piekļuvi internetam.
 • Atjauninātie un funkcionālie didaktiskie resursi dalībniekam ir pastāvīgi pieejami visu diennakti e-apmācības platformā.
 • Plašs didaktiskā satura klāsts ļauj pielāgot mācību procesu gan iesācēju, gan pieredzējušu dalībnieku vajadzībām.
 • Viss didaktiskais saturs ir pieejams kā elektroniski resursi e-apmācības platformā (e-lekcijas, e-vingrinājumi un e-laboratorijas).
 • Katru EITC programmu var pabeigt pat tikai 2 dienās, savukārt EITCA Akadēmijas programmu var pabeigt periodā, kas atbilst tajā esošo EITC programmu skaitam, piemēram, EITCA/CG Academy gadījumā tas būtu 18 dienas (parasts standarta periods) pabeigšana ir viens mēnesis).
 • Tomēr EITC/EITCA programmu pabeigšanai nav laika prasību, un pabeigšanas laiks ir pilnībā atkarīgs no tā, vai dalībnieks dod priekšroku mācību intensitātei.

EITC/EITCA interaktīvais didaktiskais process e-apmācības platformā ietver neierobežotu ekspertu konsultāciju pieejamību. Dalībnieks, kuram nepieciešama palīdzība, jebkurā laikā var uzsākt tiešsaistes konsultācijas.

Atkarībā no dalībnieka vajadzībām konsultācijas var aprobežoties ar atbildēm uz konkrētiem jautājumiem vai problēmu risināšanu, kas saistītas ar didaktisko programmu. To var attiecināt arī uz apmācībām un padomiem, līdz individuālai didaktiskai pieejai, pamatojoties uz dalībnieka progresu. Konsultāciju pamatā ir e-apmācības platformas komunikācijas sistēma, kā arī individuāls e-pasta kontakts un, ja nepieciešams, reāllaika tērzēšana ar ekspertiem.

E-apmācības platforma apstrādā visu dalībnieka mācību aktivitāšu statistiku didaktiskās programmas ieviešanas laikā un tādējādi ļauj konsultēties ar ekspertiem, lai individualizētu savu pieeju, lai palīdzētu dalībnieka mācību vajadzībām. Sīki izstrādātus darbības pārskatus platforma sagatavo automātiski un iesniedz konsultējošajiem ekspertiem, lai viņi zinātu, kuras programmas daļas bija visproblemātiskākās un kurām jāpievērš uzmanība. Individuālās apmācības un apmācības modelis, kas atkarīgs no dalībnieku mācību vajadzībām, ir balstīts uz līdzīgiem izteikumiem vadošajās universitātēs, un to raksturo pieaugoša mācību efektivitāte, kas papildus motivē dalībniekus pastiprināt pūles mācīties, kad viņi nolemj sākt konsultēšanas palīdzību.

cs

Tiešsaistes didaktika vienmēr tiek ieprogrammēta EITC kursos, kas beidzas ar pilnībā attālinātu EITC pārbaudi, ko veic caur internetu, bez nepieciešamības fiziski atrasties eksaminācijas centrā. Pārbaudei ir noslēgta ieskaites forma, kurā iekļauti 15 izlases veida izvēles izvēles testa jautājumi par doto EITC kursa saturu. Šo attālo pārbaudi dalībnieks veic e-apmācības platformas ietvaros (kur dalībniekam tiek uzrādīts interaktīvs tests, kas ievieš testa jautājumus pēc nejaušības principa, iespēju atgriezties pie atbildētiem vai neatbildētiem jautājumiem un laika ierobežojumu, kas ir 45 minūtes). EITC eksāmena kārtošanas rezultāts ir 60% pozitīvu atbilžu, bet, ja netiek sasniegts šis ierobežojums, dalībnieks var kārtot eksāmenu bez papildu maksas (ir 2 bezmaksas atkārtotas mēģināšanas mēģinājumi, pēc kuriem turpmākam eksāmena atkārtojumam ir jāapmaksā maksājums 20 euro apmērā). . Dalībnieks var atkārtoti kārtot nokārtotu testu, lai uzlabotu rezultātu, lai labāk prezentētu sertifikātu.

Pabeidzot visus EITC eksāmenus, kas veido EITCA sertifikāciju, dalībniekam tiek izsniegts attiecīgais EITCA Akadēmijas sertifikāts kopā ar visiem iekļautajiem EITC sertifikātiem. Papildu EITCA Akadēmijas eksāmenu nav (eksāmeni tiek norīkoti tikai EITC kursiem, katra no tiem rezultātus nokārtojot ar EITC sertifikāta izdošanu, savukārt EITCA Akadēmijas sertifikāts tiek izsniegts tikai pēc atbilstošas ​​EITC eksāmenu grupas nokārtošanas). EITCA akadēmijas sertifikātā uzrādītie rezultāti ir visu EITC sertifikātu, kas satur noteiktu EITCA akadēmiju, atzīmes. Visas procedūras Briselē tiek veiktas pilnībā attālināti, un sertifikāts tiek nosūtīts dalībniekam, savukārt digitālā sertifikācija pastāvīgi tiek glabāta EITCI validācijas pakalpojumā.

Sertifikācijas process kopā ar visiem eksāmeniem tiek veikts pilnībā attālināti tiešsaistē, izmantojot mūsdienīgu e-apmācības platformu asinhronajā režīmā. Pateicoties elastīgi organizētam e-apmācības didaktiskajam procesam, kā arī visiem eksāmeniem, kas tiek veikti attālināti un asinhroni caur internetu (ļaujot vislielāko elastību laikā, kad dalībnieks pats organizē mācību aktivitātes sev ērtā laikā), dalībnieka fiziska klātbūtne nav nepieciešama , tāpēc daudzi šķēršļi ir novērsti.

EITCA akadēmija un EITC sertifikāti ir pilnībā savietojami ar Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (īsumā ECTS). Ja studējat Eiropas universitātē (ne vienmēr ES, bet valstī, kas piedalās ECTS standartā), varat uzskaitīt EITCA akadēmijas vai EITC kursu pabeigšanu par pašreiz notiekošo bakalaura vai pēcdiploma studiju programmu valsts līmeņa augstākās izglītības sistēmā. Tas ir iespējams, jo EITCA akadēmija un EITC sertifikāti ir savietojami ar ECTS standartu un tiem ir piešķirti ECTS rādītāji saskaņā ar standarta specifikāciju. Neskatoties uz to, universitātes administrācija joprojām pieņem lēmumu akceptēt vai noraidīt noteikta EITC sertifikācijas kursa pabeigšanas uzskaiti jūsu akadēmisko studiju programmā (šāds pieprasījums jāveic dekāna birojam kopā ar attiecīgajiem EITC/EITCA sertifikātiem un to piedevas). EITC un EITCA sertifikāti tiek nodrošināti ar sīki izstrādātiem programmu pielikumiem (kas atbilst ES atsauces standartam Diploma pielikums), kas ļaus pienācīgi apsvērt satura līdzvērtību attiecīgajam universitātes kursam vai atbilstošo kvalifikāciju un kompetenču apjomu pat universitātēs. valstis, kuras nepiedalās ECTS sistēmā. Ja studējat universitātē, kas jau ir pieņēmusi EITC/EITCA ECTS kredītpunktus, šim procesam jums vajadzētu būt automātiski. Ir svarīgi ņemt vērā arī pievienoto vērtību akadēmiskajai rīcībai, veicot augstākās izglītības programmu Briselē, kas, iepazīstinot ar universitāti, palielina jūsu izredzes iegūt pēcdiploma akadēmisko karjeru, ja jūs to interesēsit (piemēram, doktorantūra).

EITCA akadēmijas sastāv no atsevišķu EITC sertifikācijas kursu grupām, un katram no tiem tiek piešķirts īpašs ECTS kredītpunktu skaits (parasti no 3 līdz 5 ECTS kredītpunktiem katrā EITC kursā), ko piešķir sertifikāta īpašniekam kopā ar sertifikātu pēc pārbaude. EITC/EITCA vērtēšanas skala, kas balstīta uz procantage, ir pilnībā saderīga arī ar ECTS vērtēšanas skalu, tādējādi atbalstot ārēju mācību rezultātu pieņemšanu. Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS) kalpo kā ES standarts, lai salīdzinātu augstākās izglītības studentu akadēmisko studiju sasniegumus un sniegumu visā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kuras vēlas piedalīties ECTS standartā. Par veiksmīgi pabeigtiem kursiem tiek piešķirts atbilstošs ECTS kredītpunktu skaits. ECTS kredītpunkti kalpo kā atsauce, lai salīdzinātu kursu sarežģītību dažādās augstākās izglītības iestādēs, un ar šo institūciju vienošanos atzīt dažādās institūcijās pabeigtos kursus, pamatojoties uz ECTS kredītiem, tiek atbalstīta ES studentu starptautiskā apmaiņa un studijas ārzemēs. Jāatzīmē, ka daudzās valstīs ir līdzīgi standarti, kas arī var viegli uzskaitīt ECTS kredītus. ECTS kredītpunktu iegūšana EITC/EITCA programmā noteikti pozitīvi papildinās jūsu akadēmisko rīcību jebkurā universitātē.

Pēc EITCI subsīdijas EITCA/IS Informācijas drošības akadēmija, kas apliecina profesionālās IT kompetences, ir pieejama starptautiski ar 80% EITCI subsidētas maksas starpniecību gan ES, gan trešo valstu pilsoņiem visā pasaulē (neatkarīgi no tautības un statusa), ļaujot iegūt profesionālu Informācijas drošības sertifikātu, kas izsniegts Brisele ir daļa no izmaksām, kas saistītas ar studijām ārvalstīs ES.

Attīstiet un oficiāli apstipriniet savu darbinieku profesionālās grafikas un dizaina prasmes tiešsaistē Briselē.

Ja jūs vai jūsu organizāciju interesē programma, EITCI subsīdija ļaus par 80% samazināt Eiropas IT Sertifikācijas akadēmijas maksu, kas veicina standarta izplatīšanu (EITCI subsidētās maksas samazinājums ir spēkā visā pasaulē gan ES, gan trešo valstu pilsoņiem neatkarīgi no viņu Nodarbinātības statuss).

eu

Visas tālāk norādītās EITC sertifikācijas programmas ir iekļautas EITCA/IS Informācijas drošības akadēmijā

Ņemiet vērā, ka katru EITC sertifikātu varat iegādāties atsevišķi, bet EITCA/IS akadēmijā jūs piekļūsit visam iepriekšminētajam

Dalība EITCA/IS akadēmijā tādējādi ļauj jums ietaupīt 220 eiro, un, ja izmantojat 80% EITCI subsīdijas atlaidi, tas ļauj ietaupīt vēl vairāk (iepriekš minēto 12 EITC sertifikātu kopējās atsevišķās izmaksas ir 1320 eiro, savukārt 80% EITCI subsidētās EITCA izmaksas)/IS vieta, kas sedz tos visus, ir tikai € 220).

Eiropas pamatnostādnes

Pilnīga tiešsaistes ieviešana Eiropas Komisijas Digitālajā programmā Eiropai informācijas drošības kompetenču formālā apstiprināšanā

Pašmācības e-mācības

Jūs varat pabeigt visu EITCA/IS akadēmiju tikpat ātri kā viena mēneša laikā

Atzīts standarts

Vairāk nekā 100 000 ES EITCA sertifikātu ir izdoti visā pasaulē ar vadošajām starptautiskajām korporācijām, kas sertificē personālu EITCA

Piekļuve programmatūrai

Lai iemācītos un labi sagatavotos EITCA attālajiem eksāmeniem, jūs iegūstat izmēģinājuma piekļuvi visai attiecīgajai programmatūrai

PĒTĪJUMA INFORMĀCIJAS DROŠĪBA BRISELĒS PILNĪGI TIKAI LĪNIJĀ UN SAŅEM ES SERTIFICĒTU ATTĪSTĪBU

Jums ir tiesības uz 80% EITCI subsīdiju, lai arī cik ierobežots ir laiks un vietu skaits EITCA/IS akadēmijai

LABĀKIE IEMESLI, LAI DALĪTU EITCA/IR AKADĒMIJA

Zemāk jūs atradīsit kopsavilkumu par priekšrocībām, kuras jūs varētu apsvērt, piedaloties EITCA/IS akadēmijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc tam, kad esat izlēmis iestāties kādā no EITC vai EITCA akadēmijas sertifikācijas programmām, jūs varat atkāpties no amata 30 dienu laikā un saņemt garantētu pilnīgu atmaksu.

ATZĪTA IT SERTIFIKĀCIJA

Briselē izsniegtais Eiropas IT sertifikāts ir kompetences sertifikāta standarts, kas izstrādāts un izplatīts kopš 2008. gada

ATTIECĪBĀ UZ DATUMU CURRICULUM

Mācību programmu ar paaugstināšanas pakāpi, sākot no iesācējiem līdz profesionāļiem, iespējams pabeigt pat 1 mēneša laikā

Elastīga ATTĪSTĪGĀ MĀCĪBA

Pilnībā tiešsaistes sertifikācijas procedūra ar tiešsaistes konsultācijām un attālinātiem izmeklējumiem - mācieties no jebkuras vietas jebkurā laikā

VISPĀRĒJO PRASMJU APLIECINĀJUMS

Jūsu EITCA akadēmijas sertifikāts ar pielikumu un visi attiecīgie EITC sertifikāti, kas izsniegti Briselē, lai apstiprinātu savas prasmes

PRAKSE AR PROGRAMMATŪRU

Praktiska darbība attiecīgajā programmatūrā ar piekļuvi izmēģinājumiem kā daļu no sagatavošanās sertifikācijas procedūras praktiskajiem elementiem

80% EITCI SUBSĪDIJA

Attiecas uz visiem dalībniekiem neatkarīgi no tautības, dzīvesvietas un statusa, samazinot EITCA akadēmijas nodevas par 80% līdz EUR 220

TOMMOROW IZGLĪTĪBA, ŠODIEN

Tālmācība un tālmācība dod jums brīvību piekļūt ES EITCA/EITC sertifikācijai jebkurā vietā un laikā, par nelielu daļu no izmaksām, kas saistītas ar studijām ārzemēs Briselē, ES. Kvalitatīvu digitālo kompetenču attīstība ne tikai dod labumu jums personīgi, bet arī ir daļa no informācijas sabiedrības izaugsmes visā pasaulē, kas veicina digitālo globālo tirgu un rītdienas ekonomiku. Tā nav tikai jūsu vai ES nākotne.

EITCI institūts
EITCA akadēmija veido aktuāli saistītu EITC sertifikācijas programmu virkni, kuras var aizpildīt atsevišķi, kas pašas par sevi atbilst industriālā līmeņa IT profesionālās apmācības standartiem. Gan EITCA, gan EITC sertifikāti ir svarīgs apliecinājums īpašnieka attiecīgajām IT zināšanām un prasmēm, dodot iespēju cilvēkiem visā pasaulē, apstiprinot viņu kompetenci un atbalstot karjeru. Eiropas IT sertifikācijas standarts, kuru kopš 2008. gada izstrādājis EITCI institūts, tiecas uzlabot digitālo kompetenci, izplatīt profesionālās IT kompetences mūžizglītībā un apkarot digitālo atstumtību, atbalstot cilvēkus ar invaliditāti, kā arī cilvēkus ar zemu sociālekonomisko stāvokli un pirms vidusskolas jaunieši. Tas atbilst Eiropas digitālās programmas pamatnostādnēm, kas noteiktas tās digitālo kompetenču, prasmju un iekļaušanas veicināšanas pīlārā.

EITCA/IS Informācijas drošības akadēmijas un EITC sertifikātu salīdzinājums

 • VIENOTĀ EITC SERTIFIKĀTS
 • € 110
  EITCI sertifikātam nav pieejama EITCI subsīdija
 • Jūs saņemat sertifikātu: Vienreiz izvēlēts EITC sertifikāts
 • Programmas saturs: 15 stundas (var pabeigt 2 dienu laikā)
 • Mācības un eksāmeni: Pilnībā attālā veidā pēc sava grafika
 • Pārbaudes atkārtojas: Neierobežots, bez maksas
 • Ekspertu didaktiskās konsultācijas: Neierobežots, tiešsaistē
 • Piekļuves: Tūlītēja ar nepieciešamo programmatūras izmēģinājumu
 • Noteikumi: Nav EITCI subsīdijas, nav termiņa beigām

EITC/IS/ACNS
PAPILDU DATORU TĪKLU DROŠĪBA

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS DATORU GRAFIKAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/EEIS
ELEKTRONISKĀS EKONOMIKAS INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/CF
KRYPTOGRĀFIJAS PAMATI

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/CG/AF
INTERAKTĪVA ANIMĀCIJAS UN GRAFIKAS DIZAINA PROGRAMMATŪRA (ADOBE FLASH)

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/FAIS
INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS FORMĀLIE ASPEKTI

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/OS
DARBĪBAS SISTĒMU DROŠĪBA

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/QCF
Kvanta kriptogrāfijas pamati

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/IS/SMMOS
DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA MIKROSOFT DARBĪBAS SISTĒMĀS

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/QI/QIF
INFORMĀCIJA PAR Kvantu un kvantitatīvās skaitļošanas pamati

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/FC/CCT
Skaitļošanas sarežģītības teorija

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/CN/SCN1
Datoru tīklošana 1

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

EITC/CN/SCN2
Datoru tīklošana 2

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTS EITCA/IS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS AKADĒMIJĀ

PREV
NEXT

EITCA AKADĒMIJAS DALĪBNIEKU ATZINUMI

"Ir ļoti svarīgi, lai apmācība ļautu iegūt starptautisku sertifikātu, kaut arī mācīšanās un eksāmens ir attālināti ... Es domāju, ka šādiem kursiem vajadzētu būt populārākiem."

MARIE

TOULOUSE, FRANCIJA
"Daudz aprakstu. Augsta līmeņa izglītība. Iespēja konsultēties ar pasniedzējiem. Satura skaidrība."

CARL

GOTENBURGA, ZVIEDRIJA

MITCH

NEW YORK, ASV
"Man ļoti patika apmācības programma, tā man deva jaunu skatījumu uz datorgrafiku."

Eiropas IT sertifikācijas akadēmija ir a visaptveroša ekspertīzes apliecība ietvars, kas apliecina spējas profesionālos izaicinājumos un virzās uz priekšu digitālajā karjerā.

Ar EITCA akadēmijas palīdzību jūs piekļūsit vairākām Eiropas IT sertifikācijas programmām, kas ir sagrupētas, lai nodrošinātu iespējotus prasmju komplektus jūsu zināšanām.

EITCA AKADĒMIJAS UN EITC SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMU STATISTIKA

1000 +

SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMAS LAIKS

70 +

PIEEJAMĀS EITC UN EITCA AKADĒMIJAS SERTIFIKĀCIJAS

1 000 000+

ATTIECĪBĀ UZ STANDARTU 40 VALSTU INDIVIDUĀLI

50 000 000+

Tiešsaistes IT prasmju attīstības personāla stundas

20 000 +

TURPMĀKIE UN IETEIKUMI NO ES UN ĀRPUS

IEGŪT SAVU EITCI 80% SUBSĪDIJAS KODU

Subsīdijas kods ir derīgs tikai tā atbilstības periodā, ti līdz 31. gada 8. jūlija beigām. Tas attiecas 80% subsīdija samazinot maksu par jebkuru izvēlēto EITCA akadēmiju ierobežotā skaitā vietu. Lai aktivizētu subsīdijas kodu, būs nepieciešama jūsu e-pasta adrese. Nosūtot subsīdijas kodu uz jūsu e-pasta adresi un nokārtojot EITCA sertifikāta reģistrācijas formalitātes pirms subsīdijas koda derīguma termiņa beigām, jūs nodrošināsiet garantētu 80% EITCI subsidētu vietu EITCA akadēmijā, kas attiecas uz visiem programmas dalībniekiem starptautiskā mērogā (ti, ne tikai ES pilsoņiem). Subsidētā piekļuve Eiropas IT sertifikācijas akadēmijai ir daļa no EITCI saistībām atbalstīt Eiropas Komisijas iniciatīvu Digitālo prasmju un darbavietu koalīcijai.

  TOPS
  Tērzējiet ar atbalsta dienestu
  Tērzējiet ar atbalsta dienestu
  Jautājumi, šaubas, jautājumi? Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu!
  Notiek savienojuma izveide ...
  Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
  Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
  :
  :
  :
  Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
  :
  :
  Tērzēšanas sesija ir beigusies. Paldies!
  Lūdzu, novērtējiet saņemto atbalstu.
  labs Slikti