×
1 Izvēlieties EITC/EITCA sertifikātu
2 Piekļūstiet e-apmācībai un e-testēšanai
3 Dienas laikā iegūstiet ES IT sertifikātu!

Apstipriniet savas IT kompetences Eiropas IT sertifikācijas (EITC/EITCA) ietvaros no jebkuras pasaules vietas pilnībā tiešsaistē!

EITCA akadēmija

Eiropas IT sertifikācijas institūta digitālo prasmju apliecināšanas standarts ar mērķi atbalstīt digitālās sabiedrības attīstību

FORGOT JŪSU ZIŅAS?

IZVEIDOT KONTU

ATBILSTĪBA ATTIECĪBĀ UZ 80% EITCI DSJC SUBSIDIJU 31/8/2021
LAI SAŅEMTU SUBSĪDIJU, NOSŪTĪT KODU JŪSU E-pasta iesūtnē

Kods nodrošina 80% atlaidi jebkurai EITCA akadēmijas sertifikācijai, kas ir derīga līdz 31. gada 8. jūlija beigām. Subsidētās vietas ir ierobežotas. Vietni var rezervēt 2021 stundas, nosūtot kodu uz savu e-pastu.

EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJA

Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas akadēmija

Eiropas IT sertifikāts par vismodernākajām AI zināšanām un prasmēm

Pilnībā tiešsaistē un starptautiski pieejama Eiropas Briseles Eiropas mākslīgā intelekta sertifikācijas akadēmija, ko pārvalda Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūts - standarts digitālo prasmju apliecināšanai.

EITCA akadēmijas galvenā misija ir visā pasaulē izplatīt ES balstītu, starptautiski atzītu, formālu kompetenču sertifikācijas standartu, kuram var piekļūt visas ieinteresētās puses, lai atbalstītu informācijas sabiedrības attīstību un turpmāku ES un pasaules ekonomikas izaugsmi.

Standarta pamatā ir kopīga EITCA/AI akadēmijas sertifikācija, kurā iekļauti 12 attiecīgie EITC sertifikāti. Kopējā maksa par EITCA/AI sertifikātu ir 1100 eiro, taču EITCI subsīdijas dēļ maksu var samazināt par 80% (no 1100 līdz 220 eiro) visiem ieinteresētajiem dalībniekiem (neatkarīgi no viņu dzīvesvietas valsts un valstspiederības) atbalstot Eiropas Komisijas Digitālo prasmju un darbavietu koalīciju.

EITCA/AI akadēmijas maksa ietver sertifikāciju, atsauces atklātas piekļuves izglītības materiālus un didaktiskās konsultācijas.

Kā tas darbojas3 vienkāršās darbībās

(pēc tam, kad esat izvēlējies EITCA akadēmiju vai izvēlētu EITC sertifikātu klāstu no visa EITCA/EITC kataloga)

Mācieties un praktizējiet

Sekojiet tiešsaistes video materiāliem, gatavojoties eksāmeniem. Fiksētu nodarbību nav, jūs mācāties pēc sava grafika. Nav laika ierobežojumu. Ekspertu konsultācijas.

Iegūstiet EITCA sertifikātu

Pēc sagatavošanās jūs kārtojat pilnībā tiešsaistes EITC eksāmenus. Pēc visu EITC eksāmenu nokārtošanas jūs iegūstat EITCA akadēmijas sertifikātu. Neierobežoti atkārtoti bez maksas.

Sāciet savu karjeru

EITCA/AI akadēmijas sertifikāts ar 12 Eiropas IT sertifikātiem (EITC) oficiāli apliecina jūsu zināšanas AI jomā. Sākot ar šodienu, paceliet savas prasmes nākamajā līmenī!

Mācieties un praktizējiet tiešsaistē

Sekojiet tiešsaistes video materiāliem, gatavojoties eksāmeniem. Fiksētu nodarbību nav, jūs mācāties pēc sava grafika. Nav laika ierobežojumu. Iekļautas arī ekspertu konsultācijas.

 • EITCA akadēmija apvieno EITC programmas
 • Katra EITC programma ir apm. 15 stundas garš
 • Katra EITC programma nosaka tiešsaistes EITC eksāmena apjomu ar neierobežotiem atkārtotiem atkārtojumiem
 • Piekļūstiet EITCA akadēmijas platformai ar diennakts mācību satura atsauces didaktiskajiem materiāliem un konsultācijām bez laika ierobežojumiem
 • Jūs arī piekļūstat nepieciešamajai programmatūrai

Iegūstiet EITCA sertifikātu

Pēc sagatavošanās jūs kārtojat tiešsaistes EITC eksāmenus (ar neierobežotu eksāmenu atkārtotu nokārtošanu bez papildu maksas) un jums tiek izsniegta jūsu EITCA sertifikācija un 12 EITC sertifikāti.

 • EITCA/AI Mākslīgā intelekta akadēmijas sertifikāts, kas apliecina jūsu specializāciju
 • Detalizēts EITCA/AI diploma pielikums
 • 12 EITC sertifikāti AI jomā
 • Visi dokumenti, kas izdoti un apstiprināti Briselē, izmantojot pilnībā tiešsaistes procedūru
 • Visi dokumenti, kas izsniegti digitālā formā ar e-validācijas pakalpojumiem

Sāciet savu karjeru

EITCA akadēmijas sertifikāts ar papildinājumu un visiem aizstājējiem EITC sertifikātiem apliecina jūsu zināšanas.

 • Iekļaujiet to un demonstrējiet savu CV
 • Pasniedziet to savam darbuzņēmējam vai darba devējam
 • Pierādiet savu profesionālo izaugsmi
 • Parādiet savu darbību starptautiskajā izglītībā un sevis attīstībā
 • Atrodiet vēlamo darba vietu, saņemiet paaugstinājumu vai atrodiet jaunus līgumus
 • Pievienojieties EITCI Cloud kopienai

EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJA
Dziļa mācīšanās - neironu tīkli - TensorFlow

 • Profesionālā mākslīgā intelekta sertifikācijas programma, kas tiešsaistē tiek īstenota attālināti, izmantojot atlasītus visaugstākās kvalitātes atklātos atsauces mācību materiālus, kas pakāpeniski didaktiskā procesā aptver mācību programmu.
 • Visaptveroša programma ar 12 EITC sertifikātiem (apmēram 180 stundas) ar piekļuvi programmatūrai un ekspertu konsultācijām, kas jāpabeidz 1 mēneša laikā
 • Pārbaudes un sertifikācijas procedūras, kas pilnībā ieviestas tiešsaistē ar Briselē izdotiem EITCA mākslīgā intelekta sertifikātiem derīgā digitālā formā
 • Grūtības pakāpe, kas piemērota iesācējiem un progresīviem mākslīgā intelekta izstrādātājiem un galalietotājiem, kuriem ir maz iepriekšēju iemaņu AI jomā

Visas zemāk minētās EITC sertifikācijas programmas ir iekļautas EITCA/AI mākslīgā intelekta akadēmijā

Ņemiet vērā, ka katru EITC sertifikātu varat iegādāties atsevišķi, bet EITCA/AI akadēmijā jūs iegūstat piekļuvi visiem iepriekš minētajiem

Dalība EITCA/AI Mākslīgā intelekta akadēmijā ļauj ietaupīt EUR 220 individuālās nodevas par iekļautajām Eiropas IT sertifikācijas EITC programmām.

EITCI vadlīnijas

Pilnībā tiešsaistē tiek ieviesti Eiropas Informācijas tehnoloģiju sertifikācijas institūta norādījumi par mākslīgā intelekta profesionālo kompetenču apliecināšanu

Pašmācības e-mācības

Jūs varat pabeigt visu EITCA/AI akadēmiju tikpat ātri kā vienā mēnesī

Atzīts standarts

Vairāk nekā 100 000 EITC/EITCA sertifikātu, kas visā pasaulē izsniegti starptautiskām institūcijām, kuras atzīst šo standartu

Piekļuve programmatūrai

Lai labi apgūtu EITC attālinātos eksāmenus un sagatavotos tiem, varat izmantot piegādātāja izmēģinājuma piekļuvi attiecīgajai programmatūrai (piemēram, AI mākoņdatošanas resursi)

PĒTĪT MĀKSLĪGO IZLŪGŠANU BRUSELĒ PILNĪGI LĪNIJĀ UN IEGŪT ES SERTIFIKĀCIJU

Jūs varat pretendēt uz 80% EITCI subsīdiju (ierobežojumi attiecas uz EITCA/AI akadēmijas pakļauto vietu skaitu)

Galvenie iemesli dalībai EITCA/AI akadēmijā

Zemāk ir sniegts kopsavilkums par svarīgākajiem iemesliem, kādēļ jāapsver dalība EITCA/AI akadēmijā. Jums arī jāzina, ka pēc tam, kad esat samaksājis nodevu un sācis dalību EITCA/AI akadēmijā, 30 dienu laikā varat atkāpties un saņemt pilnu kompensāciju.

ATZĪTA IT SERTIFIKĀCIJA

Briselē izsniegtais Eiropas IT sertifikāts ir kompetences sertifikāta standarts, kas izstrādāts un izplatīts kopš 2008. gada

ATTIECĪBĀ UZ DATUMU CURRICULUM

Mācību programmu ar paaugstināšanas pakāpi, sākot no iesācējiem līdz profesionāļiem, iespējams pabeigt pat 1 mēneša laikā

Elastīga ATTĪSTĪGĀ MĀCĪBA

Pilnībā tiešsaistes sertifikācijas procedūra ar tiešsaistes konsultācijām un attālinātiem izmeklējumiem - mācieties no jebkuras vietas jebkurā laikā

VISPĀRĒJO PRASMJU APLIECINĀJUMS

Jūsu EITCA akadēmijas sertifikāts ar pielikumu un visi attiecīgie EITC sertifikāti, kas izsniegti Briselē, lai apstiprinātu savas prasmes

PRAKSE AR PROGRAMMATŪRU

Hands-on ar atbilstošu programmatūru ar izmēģinājuma piekļuvi kā daļu no sagatavošanās sertifikācijas procedūras praktiskajiem elementiem (piemēram, Google Cloud AI)

80% EITCI SUBSĪDIJA

Attiecas uz visiem dalībniekiem, kas samazina EITCA akadēmijas maksu par 80% līdz EUR 220 EITCI subsīdijā, atbalstot Eiropas Komisijas Digitālo prasmju un darba koalīciju

TOMMOROW IZGLĪTĪBA, ŠODIEN

Tālmācība un tālmācība dod jums brīvību piekļūt ES EITCA/EITC sertifikācijai jebkurā vietā un laikā, par nelielu daļu no izmaksām, kas saistītas ar studijām ārzemēs Briselē, ES. Kvalitatīvu digitālo kompetenču attīstība ne tikai dod labumu jums personīgi, bet arī ir daļa no informācijas sabiedrības izaugsmes visā pasaulē, kas veicina digitālo globālo tirgu un rītdienas ekonomiku. Tā nav tikai jūsu vai ES nākotne.

EITCI institūts
EITCA akadēmija veido aktuāli saistītu EITC sertifikācijas programmu virkni, kuras var aizpildīt atsevišķi, kas pašas par sevi atbilst industriālā līmeņa IT profesionālās apmācības standartiem. Gan EITCA, gan EITC sertifikāti ir svarīgs apliecinājums īpašnieka attiecīgajām IT zināšanām un prasmēm, dodot iespēju cilvēkiem visā pasaulē, apstiprinot viņu kompetenci un atbalstot karjeru. Eiropas IT sertifikācijas standarts, kuru kopš 2008. gada izstrādājis EITCI institūts, tiecas uzlabot digitālo kompetenci, izplatīt profesionālās IT kompetences mūžizglītībā un apkarot digitālo atstumtību, atbalstot cilvēkus ar invaliditāti, kā arī cilvēkus ar zemu sociālekonomisko stāvokli un pirms vidusskolas jaunieši. Tas atbilst Eiropas digitālās programmas pamatnostādnēm, kas noteiktas tās digitālo kompetenču, prasmju un iekļaušanas veicināšanas pīlārā.

EITCA/AI Mākslīgā intelekta akadēmijas, EITC sertifikātu un EITCA dalības salīdzinājums

 • EITC sertifikāts
 •  110.00
 • Vienreiz izvēlēts EITC sertifikāts
 • 15 stundas (var pabeigt pēc 2 dienām)
 • Mācīšanās un eksāmeni:
  Tiešsaistē pēc jūsu grafika
 • Konsultācijas:
  Neierobežots, tiešsaistē
 • Eksāmenu kārtojumi:
  Neierobežots, bez maksas
 • Piekļuves:
  Uzreiz ar visiem nepieciešamajiem programmatūras izmēģinājumiem
 • Nav EITCI subsīdijas, nav termiņa beigām
 • Vienreizēja maksa par izvēlēto (-ajām) EITC sertifikātu (-ām)
 • 30 dienu pilnas naudas atmaksas garantija

EITC/AI/GCML
MĀCĪBĀS AR GOOGLE PĀRSLOGU

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/GVAPI
GOOGLE VISION API

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/TFF
TENSORFLOW PAMATI

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/MLP
MAŠĪNU MĀCĪŠANĀS AR PITONU

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/DLTF
Dziļa mācīšanās ar tensora plūsmu

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/DLPTFK
Dziļa mācīšanās ar pitonu, sprieguma plūsmu un kerām

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/DLPP
Dziļa mācīšanās ar pitonu un litru

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/ADL
PALIELINĀTA Dziļa mācīšanās

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/ARL
Paaugstināta pastiprināta mācīšanās

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/AI/TFQML
TENSORFLOW QUANTUM MACHINE MĀCĪŠANĀS

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/CL/GCP
GOOGLE CLOUD PLATFORM

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

EITC/CP/PPF
PITONA PROGRAMMĒŠANAS PAMATI

ES OFICIĀLĀ EITC SERTIFIKĀCIJA PILNĪGI TĪKLĀ

IEKĻAUTA EITCA/AI MĀKSLĪGĀS IZLASES AKADĒMIJĀ

PREV
NEXT

EITCA/AI DALĪBNIEKU ATZINUMI

"Pilnīga AI kompetenču sistēma. Es ļoti novērtēju kodēšanas atdalīšanu no iepriekš apmācītu mašīnmācīšanās modeļu izmantošanas, īpaši Google Cloud."

JAMES

PHOENIX, ASV
"Es meklēju visaptverošu AI sertifikācijas shēmu. Mācību programma ir interesanta un ļoti savlaicīga. Ieteicams."

MATTEJS

LYON, FRANCIJA

EVA

STOKholma, ZVIEDRIJA
"Daudzi mašīnmācīšanos apgūst no dažādām perspektīvām. Augstas kvalitātes materiāli, lai sagatavotos sertifikācijas eksāmeniem."

Eiropas IT sertifikācijas akadēmija ir a visaptveroša ekspertīzes apliecība ietvars, kas apliecina spējas profesionālos izaicinājumos un virzās uz priekšu digitālajā karjerā.

Ar EITCA akadēmijas palīdzību jūs piekļūsit vairākām Eiropas IT sertifikācijas programmām, kas ir sagrupētas, lai nodrošinātu iespējotus prasmju komplektus jūsu zināšanām.

EITCA AKADĒMIJAS UN EITC SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMU STATISTIKA

1000 +

SERTIFIKĀCIJAS PROGRAMMAS LAIKS

100 +

PIEEJAMĀS EITC UN EITCA AKADĒMIJAS SERTIFIKĀCIJAS

1 000 000+

ATTIECĪBĀ UZ STANDARTU 40 VALSTU INDIVIDUĀLI

50 000 000+

Tiešsaistes IT prasmju attīstības personāla stundas

20 000 +

TURPMĀKIE UN IETEIKUMI NO ES UN ĀRPUS

IEGŪT SAVU EITCI 80% SUBSĪDIJAS KODU

Subsīdijas kods ir derīgs tikai tā atbilstības periodā, ti līdz 31. gada 8. jūlija beigām. Tas attiecas 80% subsīdija samazinot maksu par jebkuru izvēlēto EITCA akadēmiju ierobežotā skaitā vietu. Lai aktivizētu subsīdijas kodu, būs nepieciešama jūsu e-pasta adrese. Nosūtot subsīdijas kodu uz jūsu e-pasta adresi un nokārtojot EITCA sertifikāta reģistrācijas formalitātes pirms subsīdijas koda derīguma termiņa beigām, jūs nodrošināsiet garantētu 80% EITCI subsidētu vietu EITCA akadēmijā, kas attiecas uz visiem programmas dalībniekiem starptautiskā mērogā (ti, ne tikai ES pilsoņiem). Subsidētā piekļuve Eiropas IT sertifikācijas akadēmijai ir daļa no EITCI saistībām atbalstīt Eiropas Komisijas iniciatīvu Digitālo prasmju un darbavietu koalīcijai.

  TOPS
  Tērzējiet ar atbalsta dienestu
  Tērzējiet ar atbalsta dienestu
  Jautājumi, šaubas, jautājumi? Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu!
  Notiek savienojuma izveide ...
  Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
  Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
  :
  :
  :
  Vai jums ir jautājums? Jautājiet mums!
  :
  :
  Tērzēšanas sesija ir beigusies. Paldies!
  Lūdzu, novērtējiet saņemto atbalstu.
  labs Slikti